Vår Energi sentral i gassløsningen for Barentshavet: – For tidlig å konkludere

Norges nest største oljeselskap Vår Energi håper aktørene i Nord nå kommer sammen og finner ut hvordan de skal løse gassfloken i Barentshavet. Om det blir en ny rørledning eller terminal skal imidlertid ikke bestemmes helt ennå.

Konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi
Publisert: Publisert:

SANDEFJORD (E24): – Vi har gass og trenger en transportløsning, sier konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi.

E24 treffer henne på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, der både oljetopper og politikere har samlet seg denne uken.

Gassen hun referer til ligger i Goliat-feltet som Vår Energi er operatør for i Barentshavet og Alke-funnet like ved. Selskapet har i lengre tid jobbet med å finne en løsning for gassen, som de i dag ikke får eksportert og solgt grunnet mangel på rørledning.

I motsetning til i Nordsjøen og i Norskehavet er det nemlig ikke rørledninger i Barentshavet som kan frakte gass ut til markedene i Europa. Dermed blir Vår Energi, Equinor og andre med gassfunn sittende på dem inntil videre.

– Rørledning er ett alternativ og utvidelse av Melkøya er et annet. Det tredje alternativet er et nytt LNG-anlegg, sier Kragseth.

– Hvilken av løsningene ser dere som mest realistisk?

– Det er for tidlig å konkludere. Nå skal vi ta oss tid til en grundig vurdering av ulike alternativer – sammen med interessentene våre i nord, sier Kragseth.

Utfordringen til Vår Energi er at Equinors anlegg på Melkøya, som konverterer gassen fra Snøhvit- og Askeladd-feltene til flytende naturgass (LNG), er fullt frem til 2040. Derfor vurderer Vår Energi å bygge sitt eget LNG-anlegg, som én mulig løsning.

Dagen før Sandefjord-seminaret startet serverte Gassco en ny rapport om mulighetene for gassinfrastruktur i Barentshavet. Vår Energi-sjefen ønsker nå at man kommer videre i prosessen:

– Arbeidet Gassco har gjort er spennende. Vi har fulgt arbeidet med rapporten tett, og hele tiden vært en pådriver for å konkretisere muligheter – muligheter vi nå vil se nærmere på i det videre arbeidet med Alke og Goliat, sier Kragseth.

Les også

Sylvi Listhaug deler ut 69 oljelisenser i årets TFO-runde

Med sine gassressurser og størrelse på norsk sokkel spiller Vår Energi en nøkkelrolle i hvilken løsning som blir valgt. Den store andre aktøren i rommet er Equinor.

Gassco er operatøren for det norske gassrørsystemet og flere prosessanlegg, og de sørger for at norsk gass blir eksportert til land som Storbritannia, Tyskland og Belgia.

Selskapet eies av ulike grupperinger, bestående av blant annet statens oljeselskap Petoro, Equinor og andre oljeselskap, samt andre infrastrukturinvestorer.

Les også

Lundin om Alta-skuffelsen: – Vi går litt i letemodus

Milliardinvesteringer

Under tittelen «Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør» listet Gassco opp flere ulike konsepter som de mener kan løse «gassfloken» i Barentshavet.

Prislappen mellom alternativene spriker voldsomt:

  • Et gassrør og prosessanlegg kan koste fra 17 til 35,5 milliarder kroner
  • En utvidelse av Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest er anslått å koste mellom 5,9 milliarder og 9,1 milliarder kroner
  • Et nytt LNG-anlegg er anslått å koste mellom 6,4 og 8,8 milliarder kroner.

Noen av aktørene i oljenæringen som E24 har snakket med på Sandefjord-seminaret var svært begeistret for rapporten. Andre hintet om at Gassco-rapporten kanskje er vel optimistisk i troen på en eller annen utbygging.

Flere påpekte også at man gjerne skulle hatt flere gassfunn i Barentshavet for å få fortgang i prosessen.

– Trengs det nye funn for å forsvare en slik investering?

– Det trengs alltid nye funn på norsk sokkel, humrer Kragseth i Vår Energi.

– Men vi trenger en løsning for gassen, så arbeidet Gassco har gjort er spennende, fortsetter hun.

– Er dette en høna-og-egget-problemstilling, altså trenger man fremdrift i planene for infrastruktur for å utløse mer leting i området?

– Man ser jo for eksempel i Nordsjøen at det er mye enklere å lete når man vet at det finnes infrastruktur på plass, men selskapene har ulike planer for Barentshavet. Vi har fått flere lisenser og i år skal vi blant annet boret Rødhette. Så vi tenker fortsatt at det er muligheter i Barentshavet, sier Kragseth.

– Økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet. Ny infrastruktur kan også bidra til en sterkere giv for å lete mer i Barentshavet sør, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet, i en uttalelse da rapporten kom.

Les også

Fersk Gassco-rapport: Barentshavet-rør kan koste opptil 35,5 milliarder

Les også

Oppretter egen divisjon for gamle felt: – Vi skal drive de selv

Publisert: