Statsråden må svare om Equinor-lønn

Nestleder Terje Aasland i næringskomiteen er ikke fornøyd med Equinors manglende åpenhet om lønnen til tidligere USA-sjef Bill Maloney. Nå må olje – og energiminister Tina Bru svare om hva hun vil gjøre.

Olje- og energiminister Tina Bru må svare på spørsmål fra Stortinget om hun har fått all informasjon fra Equinor – og hva hun vil gjøre hvis ikke.
Publisert: Publisert:

Equinor vil ikke opplyse hovedeier staten om hvor mye tidligere USA-sjef Bill Maloney fikk i lønn i 2015.

Det holder ikke for Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Nå vil også han følge opp saken i Stortinget – etter at både Geir Pollestad (Sp) og Ketil Kjenseth (V) har etterspurt mer informasjon fra Equinor.

Terje Aasland (Ap) mener det er klart hva et statlig eierskap setter av krav til Equinor når det gjelder lønn til ledende ansatte.

– Konfidensiell

Konserndirektør Maloney ledet Equinors satsing i USA, som så langt har tapt over 20 milliarder dollar (tilsvarende 194 milliarder kroner med dagens kurs).

I 2015 hadde Eldar Sætre tatt over som konsernsjef. I august det året sendte han Torgrim Reitan til Houston for å rydde opp, og Maloney sluttet i selskapet. Likevel fikk han 14,4 millioner kroner i lønn for de sju månedene han jobbet for Equinor i 2015 – med 9,25 millioner kroner i bonus.

Bonusen tilsvarte 235 prosent av fastlønnen – godt over de 200 prosentene Maloney egentlig skal kunne få. Equinor har fortalt at de oppdaget dette etter generalforsamlingen i 2016, hvor erklæringen om lederlønn ble lagt fram.

– Så lenge Maloney var en del av konsernledelsen rapporterte vi hans lønn på samme måte som for andre konserndirektører. Lønnen for 2015 fremgikk av årsrapporten for det året. Da den tekniske feilen ble oppdaget hadde han sluttet i selskapet. Maloney var ikke en del av konsernledelsen i 2016, og tilbakebetalingen ble ikke inkludert i lederlønnsrapporteringen for det året, sier talsperson Bård Glad Pedersen i Equinor.

Les også

Equinor feilmerket gass til Vest-Sahara som Marokko

Leder Geir Pollestad (Sp), til venstre, og andre nestleder Terje Aasland (Ap) i næringskomiteen på Stortinget vil begge ha mer informasjon fra Equinor.

Svar fra Bru

Men dette holder altså ikke for Terje Aasland, andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget. Han viser til at det er krav om moderasjon i lederlønninger i selskap hvor staten er hovedeier.

– Da må disse selskapene være åpne overfor eier om lønn til ledende ansatte. Stortinget har vært tydelig på at det må være åpenhet om dette, for at en skal kunne sjekke at utviklingen i lederlønn er i samsvar med kravet om moderasjon, sier Aasland.

Han påpeker at omdømmet til Equinor nå er under press og at det er ekstra viktig at politikerne kan være trygge på at alle kort er lagt på bordet.

– Da er det ikke heldig at det dukker opp nye saker. Vi må være trygge på at de er innenfor de retningslinjene som gjelder. Jeg forstår at Olje- og energidepartementet har tatt dette opp med Equinor og det er viktig at også vi fra Stortinget nå stiller spørsmål med hvordan saken følges opp.

– Og det vil si?

– Nå er det naturlig å følge opp med spørsmål til statsråd Tina Bru for å svare på om hun har full oversikt. Hvis hun ikke kan svare fordi hun mangler informasjon, må hun fortelle hva hun vil gjøre med det, sier Aasland.

Equinor mener imidlertid at det de har rapportert, har innfridd kravene i Allmennaksjeloven og Eierskapsmeldingen.

– Men som vi tidligere har sagt, har vi forståelse for kritikken og tar den til etterretning for eventuelle lignende saker i fremtiden, sier talsperson Glad Pedersen.

Les også

Tina Bru vil utlyse 136 nye oljeblokker

Publisert: