Mener staten mangler havvind-strategi: – Har ikke satt noen tydelige mål

Rederiforbundet mener Norge mangler strategi for å lage et hjemmemarked for havvind. – De har ikke satt noen tydelige mål, sier forbundets leder Harald Solberg.

TYDELIGE MÅL: Norges Rederiforbund ser store muligheter for norsk industri i havvind, og støtter Aker Solutions' håp om et norsk hjemmemarked. Regjeringen må sette tydelige mål, mener forbundet. Bildet er fra Stord i 2017, hvor Equinor forberedte slepet av de fem turbinene til Hywind Skottland-prosjektet.
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har flere aktører etterlyst et hjemmemarked for havvind i Norge:

Nå melder Norges Rederiforbund seg på i rekken av aktører som ønsker en klar strategi for havvind, en næring mange av medlemsbedriftene allerede satser på.

– Jeg er helt enig med Aker Solutions: Vi må passe at toget ikke forlater perrongen uten at vi er med, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

– Mange norske selskaper er allerede aktive innen havvind, og her er det store muligheter, sier han.

Også Arbeiderpartiet vil satse på havvind. I en uttalelse fra helgens landsmøte tar partiet til orde for blant annet å mangedoble norske selskapers årlige omsetning fra havvind-aktiviteten til 50 milliarder kroner innen 2030.

Les mer: Ser norske muligheter innen havvind: – Kan levere for 50 milliarder

Les også

Ser norske muligheter innen havvind: – Kan levere for 50 milliarder

– Ikke satt tydelige mål

Regjeringen la frem en strategi for havvind i 2018, men Rederiforbundet mener den er utydelig og mangelfull.

– Norge har ikke engang noe som kan sies å ligne på en havvindstrategi, sier Solberg.

– De sier at de har en strategi, men de har ikke satt noen tydelige mål. Du må også etablere virkemidler – verktøy – hvis du skal kunne kalle det en strategi. Målene må bli tydeligere, og vi trenger politisk engasjement hvis vi skal få til noe innen havvind, legger han til.

Les mer: Britene satser tungt på havvind: – En av vår tids største muligheter

I Rederiforbundets ferske konjunkturrapport for 2019 sa 27 prosent av rederiene at de mener havvindmarkedet er interessant for deres virksomhet de neste fem årene.

– Mine medlemmer er veldig interessert i havvind. I vår medlemsundersøkelse sier 3 av 10 rederier at de har aktivitet i havvind i dag. Nesten like mange sier at havvind blir viktig for deres virksomhet de neste 5 årene, sier Solberg.

– Mange av våre rederier har spesialbygde skip, vi har medlemmer som driver med boligkvarterer, med fartøyer for klargjøring på havbunnen og løft av turbiner med kraner, med dynamisk posisjonering utviklet i olje og gassnæringen, samt serviceskip som transporterer operatører og dypvannsarbeidere for å utføre arbeid på parkene, sier han.

– Dårlig for Norge

– Kan ikke medlemmene dine klare seg uten et hjemmemarked for havvind?

– Jo. Men det er veldig dårlig for Norge som nasjon. Vi vet hvor viktige hjemmemarkeder er for å sikre innovasjon og investeringer i ny teknologi og kompetanse, sier Solberg.

I 2017 anslo Rederiforbundet, Norsk Industri og Norwegian Energy partners at mulighetene i havvind for norske leverandører summerer seg til godt og vel 30 milliarder kroner per gigawatt installert kapasitet.

– Når vi samtidig ser at vi bare i Europa vil se en nesten dobling av havvindkapasiteten fra 18 gigawatt til 33 gigawatt de neste fem årene, så sier det seg selv at mulighetene for norske rederier er veldig store, sier Solberg.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sa nylig i Stortinget at det er et premiss at fornybar energi skal bygges ut på markedsvilkår, altså uten subsidier og støtte. Det kan gjøre det krevende å sikre et større marked i den norske delen av Nordsjøen.

– Det er vel ingen energikilde som historisk sett har vært bygget opp på rene markedsvilkår. Det har vært incentiver for å investere i vannkraft, vi har tung incentivstruktur for å investere i olje og gass, og vi trenger også incentiver for å investere i havvind, sier Solberg.

Ap satser på havvind

Også Arbeiderpartiet støtter et norsk havvindmarked. I en uttalelse fra Ap-landsmøtet er dette noen av de sentrale punktene:

  • Innen 2030 skal norske selskaper ha ambisjon om 10 prosent markedsandel av global havvind-omsetning, mot 5 prosent i dag, og en omsetning på 50 milliarder kroner
  • I Storbritannia har havvindnæringen forpliktet seg til å bygge en sterkere britisk leverandørkjede, med nasjonalt innhold i leveransene på 60 prosent innen 2030. Ap etterlyser en lignende forpliktelse i Norge, med satsinger blant annet gjennom Miljøteknologiordningen og Enova
  • Ap vil at nettoperatør Statnett skal få ansvar for å utvikle og drifte et fremtidig strømnett for havvind i Nordsjøen, for å bidra til elektrifisering av oljevirksomheten og utvikling av havvind

– Vi vil bygge ny havvindindustri på skuldrene av olje- og gassnæringen. Da må regjeringen sette ambisiøse målsettinger, som at vi skal tidoble verdiskapingen innen havvind innen 2030, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) til E24.

– Storting og regjering bør også sette krav til selskaper som Equinor, som har søkt om statlig støtte til havvind, til å være med på å bygge opp norsk leverandørindustri, sier han.

Les også

Aker Solutions håper på norsk havvind: – Det haster hvis Norge ikke skal stå igjen på perrongen

Vil åpne havområder

– Rederiforbundets oppfordringer er gode, og regjeringen jobber allerede med flere av dem, sier statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet til E24.

Regjeringen jobber med å åpne arealer for vindkraft til havs, og sier at det er nødvendig å gjøre en innsats for å finne de riktige områdene.

– Det kan virke som i debatten som nå pågår, at det er konfliktfritt og åpne arealer til havs, men blant annet mot fiskeri må det gjøres grundige avveininger, sier Lønnum.

– Vårt mål er at videre utbygging av fornybar energi, også til havs, skal skje på et markedsbasert grunnlag. Det er derfor igjen viktig at områdene som åpnes legger mest mulig til rette for dette, samtidig som de også skal være egnet for å drive videre teknologiutvikling, sier Lønnum.

Regjeringen støtter forskning og utvikling innen havvind, og jobber også med vurderinger av støtteordninger for vindkraft til havs, i tråd med det Stortinget har bedt om, påpeker statssekretæren.

– Enova er i dag et av de viktigste virkemidlene for støtte til teknologiutvikling i sektoren, og har som kjent mottatt søknad fra Equinor til Hywind Tampen-prosjektet, sier hun.

Publisert: