NHO frykter høyt konfliktnivå rundt vindkraft

NHO-sjef Ole Erik Almlid frykter høyt konfliktnivå rundt kraft- og nettutbygginger etter protestene mot vindkraften på Fosen. – Usikkerheten sprer seg, sier han. Sametingspresidenten etterlyser faglig og juridisk bistand til reindriften.

NHO-sjef Ole Erik Almlid utenfor Olje- og energidepartementet.
Publisert: Publisert:

NHO-sjef Ole Erik Almlid kommer ut av svingdøren i Olje- og energidepartementet etter et møte med statsråd Terje Aasland, en dør som var sperret av demonstranter store deler av forrige uke.

De protesterte mot at to omstridte vindkraftverk på Fosen fortsatt er i drift, over 500 dager etter at Høyesterett avgjorde at konsesjonene brøt samiske menneskerettigheter og var ugyldige.

NHO-sjefen mener Fosen-saken skaper usikkerhet om fremtidig kraftutbygging og må løses raskt. Både regjeringen og NHO har tatt til orde for utbygging av kraft og nett for å sikre nok strøm til klimatiltak og ny industri.

– Hva er det du frykter etter det konfliktnivået vi har sett nå rundt disse to omstridte vindkraftverkene?

– At konfliktnivået smitter så viktige vindkraftprosjekter og investeringer stopper opp. Usikkerheten sprer seg nå, sier Almlid.

Venstre-representant Ane Breivik sa i forrige uke at hun fryktet at Fosen-striden kunne svekke legitimiteten for fremtidige utbygginger av fornybar energi og ødelegge for Norges klimamål. Også Almlid mener det er viktig at regjeringen nå raskest mulig får ryddet opp i saken sammen med reindriftssamene på Fosen og de berørte selskapene.

– Når regjeringen erkjenner menneskerettighetsbrudd, må man finne en løsning. Jeg håper det blir gjort så fort og så ansvarlig som mulig, og at alle parter opplever at løsningen er til å leve med. Status quo er ikke en løsning, sier Almlid.

– Men samtidig som man rydder opp etter høyesterettsdommen, må vi huske at det er stort behov for mer fornybar kraft i Norge. Vi har behov for 40 TWh ny kraft innen 2030, sier Energikommisjonen. NHO har brukt tallet 47 TWh, sier han.

I forrige uke sperret demonstranter inngangen til Olje- og energidepartementet i protest mot at vindkraftverkene på Fosen fortsetter
Les også

Frykter Fosen-bråk skader klimakampen: – Bidrar til en økt polarisering

– Må tåle diskusjon

– Hvis man sier nei til kraft og nett, hva skjer da med ny industri og klimatiltak?

– Det vil få store konsekvenser for næringslivet, for lokalsamfunn og arbeidsplasser. Du kan miste folk, kapital og industriprosjekter. Det må man være ærlig om. Det betyr selvfølgelig ikke at man skal bryte menneskerettighetene, men at man må gjøre det ordentlig når man skal bygge ut kraft og nett. Så la oss få dette på sporet igjen, sier NHO-sjefen.

– Er det fare for at det høye konfliktnivået vedvarer?

– Storsamfunnet må tåle diskusjon. Kan hende har vi fått et høyere konfliktnivå fordi vi ikke har gjort jobben godt nok tidligere. Vi må vise mer respekt for dem som påvirkes av utbygginger. Men vi må også tåle en diskusjon som ender med et kompromiss, sier Almlid.

– Vi frykter det det nå sprer seg usikkerhet om både norske og utenlandske aktører tør å investere i Nord-Norge, der det er mange reindriftsområder, legger han til.

Les også

Støtter rivning av Fosen-vindkraft: – En ny Alta-kamp

Sametingspresidenten ønsker juridisk bistand

Sametingspresident Silje Karine Muotka representerer Norske Samers Riksforbund (NSR). Hun opplever at det har vært vanskelig for reindriften å nå frem med sine argumenter i vindkraftsaker.

– Det viktigste for oss er av prosessene sikrer menneskerettigheter og urfolks rettigheter. Konsekvensene av prosjektene må kartlegges tidligst mulig. Vår erfaring er at man ikke utreder de samiske rettighetshavernes interesser, de reindriftsfaglige og økonomiske forholdene godt nok, sier Muotka til E24.

– Vi mener at reindriften må få frie muligheter for faglig og juridisk bistand underveis, de møter store konsern med mye ressurser og mange myndighetsnivåer. Vi har så langt ikke fått gehør for dette, sier hun.

Hun sier at vindkraftverkene på Fosen besto av utredninger av 30 forskjellige industritiltak, i tillegg til en rekke kraftverk og kraftlinjer, mange kommuneplaner og opp mot 25 ulike selskaper.

– Det er krevende å håndtere for reindriftsutøvere som har nok med den daglige driften, sier Muotka.

Både regjeringen, NHO og LO ønsker å satse på kraftkrevende virksomhet som elektrifisering av oljeinstallasjoner og produksjon av batterier og hydrogen. Sametingspresidenten sier at hun gjerne går i dialog.

– Jeg er tilgjengelig for møter med både NHO og LO hvis de ønsker å diskutere våre utfordringer, sier hun.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).
Les også

Ønsker felles kraftløft: – Har i realiteten bare ett år på oss

Flere mulige konfliktsaker

– Nå kommer Øyfjellet-saken, kraftlinjen Skaidi-Hammerfest og Davvi-vindkraftverket. Tror du konfliktnivået vil vedvare, eller tror du på bedre prosesser fremover?

Du nevner noen prosjekter som er svært krevende og som vi mener er i fare for å bryte urfolksrettigheter og menneskerettighetene, sier Muotka.

Muotka frykter at noen av de kommende vindkraft- og nettprosjektene kan få enorme negative konsekvenser, og er derfor mot dem.

– Jeg er i politikken fordi jeg tror at man kan finne bærekraftige løsninger. Vi kan ikke ha det slik at vår virksomhet blir problemforklart hele tiden. Vi trenger forståelse for at vi trenger en fremtid, og at vår virksomhet kan vernes om og styrkes fremover, sier hun.

Les også

Møter LO og NHO om Norges kraftbehov: – Har vært forsømt

– Bygge tillit er avgjørende

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er enig med NHO om at det må ryddes raskt opp på Fosen. Løsningen må være klart innenfor menneskerettighetene og noe reindriften kan akseptere, mener han.

– Regjeringens sommel gjør også at løsningen må være mer radikal enn den kanskje hadde trengt å være, sier Gulowsen til E24.

– Det å bygge tillit er avgjørende hvis man skal få ro rundt vindkraft. Nå kommer det også opp en sak om Øyfjellet-kraftverket, og her må staten vise at den har lært av Fosen-saken og ta noen grep, sier han.

Gulowsen mener kraftbransjen burde satset mer på anlegg i allerede etablerte industriområder, såkalt nærvind. Han er kritisk til å fortsette med prosjekter som Statkrafts planer på Moifjellet i Bjerkreim, Davvi-prosjektet i Lebesby og nye prosjekter som Hydros Snøheia i Høyanger.

– Det trengs mye kraft til elektrifisering av sokkelen, klimatiltak i industri og transport og produksjon av batterier og hydrogen. Må regjeringen, NHO og LO revurdere sine planer om økt forbruk?

– Jeg mener planene om økt kraftforbruk er urealistiske, både hva man får til av produksjon og av forbruk. Flere og flere ser at det er meningsløst å legge kabler fra land til sokkelen. Vi får nå klimamålene på andre måter, som å elektrifisere med havvind, CO₂-rensing eller å stenge ned felt, sier Gulowsen.

Les også

Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

– For tidlig å ta stilling

I Stortinget onsdag ble olje- og energiminister Terje Aasland spurt av MDG om oppfølgingen av Fosen-saken, og om det blant annet var aktuelt å tilby alternative reinbeiter andre steder enn Fosen.

– Vi skal finne en løsning for reindriftssamene på Fosen, svarte Aasland.

Det er fortsatt ikke bestemt om vindkraftverkene kan bli stående eller om noen turbiner må rives. Aasland sa at han har bedt reindriftsutøverne om innspill i saken.

– Hva som blir utfallet av avbøtende tiltak eller hva som skal skje med vindkraftverkene er det for tidlig å ta noe stilling til, sa olje- og energiministeren.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet utenfor et garasjeanlegg i regjeringskvartalet under en av protestene mot Fosen-vindkraft i forrige uke.
Publisert:

Her kan du lese mer om