Vil øke statsstøtten til Fortums CO₂-fangst: – Staten må bla opp

SV, Sp og Ap åpner for mer milliard-statsstøtte til CO₂-fangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud hvis EU-støtten blir for liten.

SVs stortingsrepresentanter Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski er villige til å bla opp én milliard kroner mer i statsstøtte for å få realisert CO₂-fangst også på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Ap og Sp åpner for å øke statsstøtten til prosjektet fra tre milliarder til 4,5 milliarder.
Publisert:

Fortum Oslo Varme må kutte kostnader og sikre seg mer finansiering for å realisere CO₂-fangstprosjektet på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

I helgen skrev E24 at Fortum Oslo Varme har redusert sitt søknadsbeløp til EUs Innovasjonsfond fra rundt tre milliarder kroner til 1,88 milliarder kroner. Målet er å øke sjansene for å vinne frem med søknaden.

De rødgrønne partiene SV, Senterpartiet og Ap åpner for å gi om lag én milliard kroner mer statsstøtte hvis det blir nødvendig for å få prosjektet i gang.

– Her er det staten som må bla opp. Det var regjeringen som ønsket at Fortum skulle søke EU om penger, og det har vært klart ganske lenge at de ikke vil få så mye som de har søkt om, fordi det ville bli en så stor andel av potten, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24.

– Vi ønsker å realisere dette prosjektet, og har satt av en milliard kroner ekstra i vårt alternative statsbudsjett, sier Haltbrekken.

Fortum planlegger å fange rundt 400.000 tonn CO₂ fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud per år, som er rundt 90 prosent av utslippene. CO₂-en skal fraktes med skip til Øygarden og pumpes ned i reservoarer på sokkelen.
Les også

Fortums CO₂-fangst på Klemetsrud: Barberer søknaden til EU med én milliard

Mangler en drøy milliard

Stortinget har vedtatt å gi støtte til Norges store prestisjeprosjekt for fangst og lagring av CO₂, Langskip.

Støtten inkluderer CO₂-fangstprosjektet på sementfabrikken Norcem i Brevik og CO₂-lagringsdelen av prosjektet, Northern Lights i Øygarden.

I tillegg har staten lovet inntil tre milliarder kroner i støtte til CO₂-fangst på Klemetsrud, gitt at de resterende 3,8 milliarder kronene av prosjektets kostnad dekkes av andre. Fortum Oslo Varme vil selv stille opp med 800 millioner kroner. Planen var at resten skulle komme fra EU.

Fortum kuttet søknadsbeløpet fordi selskapet fryktet at en tildeling på tre milliarder ville kreve altfor mye av rammen på ti milliarder kroner i første fase av tildelingen fra EUs Innovasjonsfond.

Dermed gjenstår det om lag én milliard kroner i finansiering av prosjektet, eller mindre hvis selskapet klarer å redusere kostnadene ytterligere. Planen er å kutte 400.000 tonn CO₂-utslipp i året og dermed gi et solid bidrag til å nå både Oslos og Norges klimamål.

Prosjektleder Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme er fornøyd med at de rødgrønne stiller seg villige til å øke finansieringen av Klemetsrud-anlegget.

– Vi vet ikke resultatet fra prosessen i EU Innovasjonsfond før i slutten av 2021. Det er positivt at de rødgrønne er villige til å støtte dette prosjektet hvis det blir et regjeringsskifte. Det er vi glade for, sier Bjerkås til E24.

Jannicke Gerner Bjerkås er prosjektleder for Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt på forbrenningsanlegget på Klemetsrud utenfor Oslo.
Les også

Vil droppe CO₂-fangst på Klemetsrud: Kan torpedere Oslos klimamål

Ramme på 1,5 milliarder ekstra

I fjor sa både Senterpartiet og Arbeiderpartiet seg villige til å øke statens ramme for Klemetsrud-anlegget fra tre milliarder til 4,5 milliarder kroner. Det står fortsatt ved lag.

– Vi har signalisert i vårt alternative statsbudsjett at vi var villige til å øke det nasjonale bidraget, for på den måten å øke sjansene for at Fortum får midler fra EU, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) til E24.

– Vi støtter kraftig opp om dette, som er viktig både for Oslos og det nasjonale utslippsregnskapet, og for teknologiutvikling, sier han.

Han mener det er et viktig signal for CO₂-rensing hvis EU vil gi penger til Klemetsrud. Eide viser til at prosjektet også er viktig for Fortum, og sier at han regner med at selskapet også vil legge noe penger i dette. I tillegg kan det være mulig å kutte kostnadene, tror Ap-toppen.

– Kostnadsberegningene har vært litt høye målt mot lignende anlegg i andre land. Det kan være at kostnadsanslagene i Fortum kan bli tatt ned noe. Vi er åpne for å gi noe mer støtte hvis det kan bidra til å realisere dette fangstanlegget, sier Eide.

Ifølge regjeringen vil fangstprosjektene i både Brevik og på Klemetsrud, inkludert transport og lagring av CO₂, koste 25,1 milliarder kroner. Statens andel av dette er på 16,8 milliarder kroner.

Men regningen kan altså potensielt øke noe mer.

Les også

Vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

Åpner for et spleiselag

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) sier at partiet ønsker å realisere CO₂-fangst både i Brevik og på Klemetsrud.

– Og så har vi tatt til etterretning at regjeringen har lagt opp til at EU skal bidra til å finansiere Klemetsrud. Når får vi se hva som skjer i EU, men det betyr ikke at vi slipper Klemetsrud selv om EU skulle si nei, sier Myhrvold til E24.

– Et alternativ kan være et spleiselag mellom Fortum, kommunen og staten, men det får vi se på når EU har kommet med sitt svar. Vår ambisjon er krystallklar, og det er at Klemetsrud-anlegget bør realiseres, sier han.

Les også

Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre

– Største klimateknologiprosjektet

Olje- og energiminister Tina Bru (H) understreker at det er viktig at andre land også bidrar med finansiering hvis det skal bli noe av Klemetsrud-prosjektet.

– Regjeringen har satt av 16,8 milliarder kroner til investering og ti års drift for Langskip, noe som gjør det til det største klimateknologiprosjektet i norsk industri noensinne, skriver Bru i en e-post til E24.

– Regjeringen har hele veien vært tydelig på at økonomiske bidrag fra andre land er viktig for at flere tar i bruk teknologien og på den måten bidrar til å kutte utslipp langt utenfor Norges grenser, skriver Bru.

Hun sier at departementet har god dialog med Fortum og har bidratt med et støttebrev til EU-søknaden. Statsråden understreker at Klemetsrud er et stort punktutslipp, og at alle kutt er viktige for å nå Norges klimamål.

– Det viktigste med Langskip er likevel å bidra til å utvikle en kostnadseffektiv løsning for fangst, transport og lagring av CO₂ som gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv, skriver Bru.

Les også

Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

– Har stor tro

Statsråden peker på at avfallsbransjen står for om lag fem prosent av verdens CO₂-utslipp, og at prosjektet på Klemetsrud kan bidra til å utvikle en løsning som kan brukes på anlegg i resten av verden.

– Fortum Oslo Varme har et godt prosjekt som regjeringen støtter med betydelige midler, inntil tre milliarder kroner, og som jeg tror har god mulighet til å skaffe tilleggsfinansieringen fra andre kilder for å få igangsatt prosjektet, skriver Bru.

Prosjektlederen for CO₂-fangsten på Klemetsrud har tro på at det er mulig å få ned kostnadene og sikre finansieringen.

– Vi har stor tro på at vi skal få sydd sammen en pakke slik at vi får finansiert og gjennomført dette prosjektet, sier Bjerkås.

Publisert: