Kraftselskapene kan bruke droner til linjeinspeksjon

Luftfartstilsynet har gitt tillatelse til bruk av droner ved linjeinspeksjon av kraftlinjer.

FLYVENDE INSPEKTØR: Luftfartstilsynet åpner for bruk av droner i linjeinspeksjon i Norge. Bildet er et illustrasjonsbilde.
Publisert:

– Interessen for droner er stor, og vi får mange spørsmål om droner. Per i dag er det 6–7 droneoperatører som har tillatelse til å drive med linjeinspeksjon, sier senior kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet til Dagens Næringsliv.

– Totalt er det omkring 350 operatører som har tillatelse til å drive kommersiell virksomhet.

Les også

Snart kan denne gjøre strømmen din bedre

Det stilles ingen spesifikke tekniske krav til droner som skal brukes til linjeinspeksjon, men man må ta høyde for en del sikkerhetsregler, som for eksempel maksimal flygehøyde, påpeker hun.

– Per i dag må de som skal bruke droner til nytte- eller ervervsflyging, søke Luftfartstilsynet om tillatelse. Luftfartstilsynet arbeider med en ny forskrift på området og vurderer i den forbindelse om bruk av droner under en viss vekt ikke skal kreve operatørtillatelse. Sikkerhetskrav for flygingen vil gjelde, sier Kvarum.

Publisert: