IEA: Største oppgang i fornybar siden 1999

Det ble bygget ut 45 prosent mer fornybar energi i fjor enn året før, den største oppgangen siden 1999, ifølge en fersk markedsrapport fra IEA.

IEA-sjef Fatih Birol, her sammen med statsminister Erna Solberg i 2018.
Publisert:

Verden bygget ut en kapasitet på 280 gigawatt innen fornybar energi som sol- og vindkraft i fjor, opp 45 prosent fra året før.

Det er den største oppgangen fra ett år til det neste siden 1999, ifølge en fersk markedsrapport fra det Parisbaserte energibyrået IEA.

Byrået venter at stor utbygging av vindkraft og solkraft vil være den nye normalen. De tror også at utbyggingen vil skje mye raskere enn i perioden før coronapandemien.

«Veksten i Europa og USA vil bli enda raskere enn tidligere anslått, og vil kompensere for Kinas nedgang etter eksepsjonell vekst i 2020», skriver IEA.

IEA venter at det vil bli bygget ut 270 gigawatt fornybar energi i år, og 280 gigawatt til neste år, tross at Kinas utbygging bremser noe.

«Disse anslagene er justert opp med mer enn 25 prosent fra IEAs forrige anslag i november», skriver IEA.

Det skjer etter at regjeringer omkring i verden har auksjonert ut rekordhøy fornybarkapasitet og etter at selskaper har signert kjøpsavtaler for rekordmye kraft, til tross for at pandemien ga makroøkonomisk usikkerhet og la en demper på etterspørselen, påpeker byrået.

Det siste tiåret har installasjonen av fornybar energi som sol- og vindkraft tatt seg kraftig opp. Denne utviklingen vil bare fortsette, mener IEA.
Les også

IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

Ønsker mer fornybarsatsing

CO2-utslippene globalt ser likevel ut til å stige igjen i år etter en kraftig nedgang under coronakrisen, fordi kullbruken også er ventet å øke.

IEA vil legge frem en plan for en omfattende omlegging av hele verdens energisystem senere i mai.

– Vind- og solkraft gir oss større grunn til å være optimistisk til klimamålene våre, ettersom de slår rekord etter rekord. I fjor sto økningen i fornybarkapasitet for 90 prosent av hele kraftsektorens ekspansjon, sier IEA-direktør Dr. Fatih Birol.

Han tar til orde for at regjeringer må bidra til at det bygges ut mer sol og vind og kraftnett, i tillegg til vannkraft, bioenergi og geotermisk energi.

– En massiv utbygging av ren strøm er nødvendig for å gi verden en sjanse til å nå sine mål om netto nullutslipp, sier Birol.

Les også

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Venter nye rekorder innen solceller

Det ble i fjor installert 114 gigawatt vindkraft, nesten dobbelt så mye som året før, og veksten vil avta noe i 2021 og 2022, tror IEA. Men de venter rekordhøy installasjon av solceller, med over 160 gigawatt innen 2022.

– Etter to tiår med undervurdering av solenergi og vindkraft har IEA endelig skjønt tegninga. Men det er ingen garanti for at de undervurderer veksten på nytt. Dette anslaget er faktisk 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor, skriver Andreas Thorsheim i solcelleselskapet Otovo i en e-post til E24.

– Det er mer positivt sett med europeiske øyne. Rapporten nevner EU-politikk som positivt for fornybar, og land som Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania og Polen løftes frem som sterke innen sol nå fremover, mens IEA er særlig optimistiske om Sverige på vindenergi, sier Thorsheim.

Les også

Sverige vurderer å fjerne kommunalt vindkraft-veto

Publisert: