Venter høyere oljeinvesteringer i 2021

Anslagene for oljebransjens investeringer neste år stiger etter at utbyggingsplanen for Breidablikk-feltet ble levert. Nå tror bransjen at den vil investere 166,3 milliarder kroner i 2021.

Dette er Grane-feltet, hvor Breidablikk-feltet skal kobles opp.
Publisert:

Det viser anslag som er samlet inn av Statistisk sentralbyrå i fjerde kvartal.

Anslaget på 166,3 milliarder kroner i 2021 er en betydelig oppjustering fra et anslag på 148,6 milliarder i august.

Det er imidlertid fortsatt en betydelig nedgang fra årets investeringer, som nå er anslått til 182,5 milliarder kroner. Dette er nedjustert med om lag ett prosentpoeng fra forrige telling i august.

En skattepakke fra Stortinget til oljebransjen kan ha bidratt til å øke investeringene i neste år.

«De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt av Stortinget i juni i år gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021», skriver Statistisk sentralbyrå i en melding.

«Fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette. Det har i tillegg blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå kommet med i tellingen», skriver SSB.

Les også

Equinor øker produksjonen på Johan Sverdrup-feltet igjen

Breidablikk bidrar

Det nye prosjektet som nå er med i Statistisk sentralbyrås telling er Equinor-feltet Breidablikk til 18,6 milliarder kroner, hvor utbyggingsplanen ble sendt inn i september.

Det kan også komme utbyggingsplaner på flere mindre prosjekter fremover, som for eksempel Eldfisk North, Tommeliten, Frosk og Lavrans. Det vil kunne bidra til enda litt høyere investeringer i 2021.

«Disse utbyggingene er alle relativt små. Når i tillegg utbyggingsprosjekter vanligvis har lavest investeringer i utbyggingens første år er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha beskjedne akkumulerte investeringer i 2021», skriver SSB.

– Betydelig oppjustering

– Dette var en større oppjustering enn man hadde grunn til å vente. En oppgang fra 148 milliarder til 166 milliarder er en betydelig oppjustering, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til E24.

Han påpeker at tallene for 2021 fortsatt viser en nedgang i investeringene på sokkelen, og sier at dette vil bidra til å dempe norsk vekst i det kommende året.

– Med disse tallene ligger oljeinvesteringene an til å gi et negativt drag på brutto nasjonalprodukt på en kvart til en halv prosent neste år, sier Dørum.

– Omleggingen av oljeskatten kan ha bidratt til å løfte investeringene. Vi vet at selskapene har bifalt denne pakken og sier at den virker. SSB-tallene i seg selv sier ikke noe om dette, men oppjusteringen fra et kvartal til det neste er usedvanlig stor, sier Dørum.

– Skattepakken virker

– For det første viser tallene at skattepakken virker. Vi ser at det nå skjer investeringer, noe vi også mente ville skje ved at man endret skatteregimet, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass.

Oljeskattepakken som ble vedtatt sikret at oljeselskapene får umiddelbare avskrivninger på investeringer i 2020 og 2021, samt for nye felt som det søkes om innen utgangen av 2022. I tillegg er friinntekten (det ekstra investeringsfradraget) økt fra 20,5 til 24 prosent.

Dette frigir store mengder likviditet til oljeselskapene.

– Dette lover godt for aktiviteten på norsk sokkel fremover og det sikrer inntekter og arbeidsplasser. Det er veldig gledelig at vi nå ser høyere aktivitet etter at vi har vært gjennom en krevende periode, fortsetter Hauglie, med referanse til pandemien.

– SSB teller jo kun felt det er søkt om, men gitt skattepakken og at det nå jobbes med mange prosjekter, venter dere en videre oppgang i investeringene fremover?

– Vi jobber nå med en oppdatering investeringsanalyse for norsk sokkel. I dette arbeidet ser vi at vi nå er nesten på investeringsnivået fra før corona, så selv om vi ikke er helt tilbake så ligger vi godt an, sier Hauglie.

– Skattepakken utløser optimisme og bidrar til at prosjekter som lå an til å bli lagt i fryseboksen nå blir hentet opp igjen, legger hun til.

Krisepakke og økt oljepris

Det så mørkt ut for oljebransjen da coronakrisen i mars førte til nedstengning av store deler av samfunnet, noe som bidro til det største sjokket for energimarkedet på 70 år, ifølge IEA.

På det verste var oljeprisen nede i under 20 dollar fatet. Nedturen i forbruket av bensin, diesel og flydrivstoff førte til noen svært krevende kvartaler med store tap og nedskrivninger for en rekke oljeselskaper. Mange av dem begynte å kutte kostnader og utsette prosjekter.-

Nå ser det noe bedre ut for oljeselskapene. Oljeprisen har steget til 44 dollar fatet. I Norge har Stortinget fått på plass en krisepakke med skatteutsettelser for å gjøre det mer lønnsomt for selskapene å sette i gang utbygginger.

Etter krisepakken har det kommet flere utbyggingsplaner. Aker BP leverte i sommer utbyggingsplan for Hod-feltet, en satellitt til Valhall-feltet som skal koste 5,7 milliarder kroner.

Ved den forrige investeringstellingen i august ventet oljebransjen investeringer på 184,6 milliarder kroner i 2020 og 148,6 milliarder i 2021.

50 milliarder i fjerde kvartal

Det er grunn til å vente høye investeringer i fjerde kvartal, som vanligvis er det kvartalet med høyest investeringer.

Bransjen har investert for 132,5 milliarder kroner i årets tre første kvartaler, og derfor må den investere 50 milliarder kroner i resten av 2020 for å nå opp i det anslaget som er oppgitt, ifølge SSB.

Det vil i så fall være en oppgang på 15,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Men ifølge byrået er det fare for at en del av disse investeringene i stedet forskyves til neste år.

«Innføringen av strengere koronatiltak nå i 4. kvartal øker sannsynligheten for at en større andel enn vanlig av investeringene som ligger inne i planene for 4. kvartal blir forskjøvet til 2021», skriver SSB.

Publisert: