Statnett: 10 prosent av de høye strømprisene skyldes nye utenlandskabler

Prisvirkningen av de to nye strømkablene til Tyskland og England utgjør rundt 10 prosent av de høye strømprisene siden i høst, ifølge Statnett.

Ifølge Statnett skyldes 10 prosent av høstens høye strømpriser utenlandskablene til Tyskland og England.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I de tre siste månedene i 2021 var strømprisen i snitt 126 øre per kWt.

Ifølge Statnetts utregninger står de to nye kablene for rundt 10 prosent av de svært høye prisene i Norge.

– I den offentlige debatten blir det fremstilt som om de to nye kablene er hovedårsaken til de rekordhøye strømprisene vi har sett denne vinteren. Våre utregninger viser at dette ikke stemmer. Mange andre faktorer har bidratt til de høye prisene, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i en pressemelding.

Gasspris viktigste faktor

Han trekker fram økningen i gassprisen som den aller største faktoren bak de økte strømprisene.

I løpet av høsten 2021 og inn i vinteren mangedoblet gassprisen seg, også kullprisene økte betydelig, og kvoteprisen for CO2-utslipp er mer enn doblet. Samtidig var det lite vann i sørnorske vannmagasiner.

NVE-sjefen har tidligere fortalt E24 at lite vann i magasinene og høy gasspris er den største driveren bak den dyre strømprisen.

Ifølge konserndirektøren i Statnett er det særlig i perioder med ekstrempriser at de nye kablene gir større effekt enn de vanligvis vil gi.

– Da vil prisen i Sør-Norge uansett være svært høy også i en situasjon uten de nye kablene. Historikken viser at norske og tyske strømpriser har beveget seg i takt de siste tjue årene, lenge før kabelen til Tyskland kom på plass, sier han.

Les også: Regjeringen forlenger strømstøtten til mars 2023

Venter perioder med import

Ifølge Statnett vil prisvirkningen av kablene bli mindre over tid, med omtrent 3–4 øre per kWt. I årene framover tror de også at det blir flere perioder med import.

Det var høsten 2021 at Statnett startet prøvedriften av verdens lengste undersjøiske strømkabel North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Kablene har en effekt på 1.400 megawatt (MW), som er mer enn Norges største vannkraftverk.

Våren 2021 kom også den undersjøiske kabelforbindelsen Nordlink mellom det norske og tyske kraftmarkedet i ordinær drift. Kabelforbindelsen har kapasitet på opptil 1.400 MW.

Publisert:

Her kan du lese mer om