Analytiker mener Einar Aas bør kunne returnere til krafthandel:
– Han har en unik kompetanse

Det er ingen ting i veien for at Einar Aas kan gjenoppta tradingen i kraftmarkedet. Men dersom han skal kreve skattepenger tilbakebetalt, bør han finne seg en arbeidsgiver.

Publisert:

Torsdag denne uken ble det kjent at krafttrader Einar Aas har kommet til enighet med Nasdaq-børsen og kreditorene om en gjeldsløsning som blant annet innebærer at Aas får beholde huset i Grimstad og unngå konkurs.

Aas' advokat Marius Moursund Gisvold, som er partner i Wikborg Rein, kan ikke svare på hva Aas vil foreta seg nå og om det er sannsynlig at han returnerer til krafttrading.

Men som E24 tidligere har omtalt, er en stor kilde til penger for Aas nå det mulige skattekravet han kan rette mot Grimstad kommune.

Skattereglene sier at man kan gå tilbake to år i tid og få tilbakebetalt skatt, dersom virksomheten opphører.

Det kan gi Aas muligheten til å få tilbakebetalt over 200 millioner av det han betalte i skatt i 2016.

Les også: (+) Derfor får Einar Aas beholde praktvillaen

Vilkåret er imidlertid, som nevnt, at den virksomheten Aas har drevet må være endelig avsluttet.

Det trenger likevel ikke bety at Aas er ferdig som trader i kraftmarkedet.

– Unik kompetanse

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight analyse er tydelig på at Einar Aas bør ønskes velkommen tilbake som krafttrader – dersom det er noe han selv ønsker.

– Han har ikke gjort noe ulovlig. Han har gjort det han kan for å ordne opp, og alle er fornøyd med avtalen som har blitt inngått, sier Lilleholt.

Les på E24+

Dette er kraftmarkedet som felte Einar Aas

Analysesjefen tror Aas har gode muligheter til å bli ansatt i et større selskap.

– Aas har en unik kompetanse og burde ha store muligheter til å bli i markedet, sier han.

Dersom Aas skulle bli ansatt i et selskap for å drive med krafthandel, står ikke skattereglenes vilkår nødvendigvis i veien for det.

Med andre ord: Det å ta ansettelse i en bedrift som driver samme type virksomhet, er som utgangspunkt ikke det samme som å gjenoppta egen virksomhet, forklarer advokat Espen Nordbø i advokatfirmaet Haavind om hvordan skatteregelen generelt skal forstås.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Risikabelt å starte opp egen virksomhet igjen

Nordbø er spesialisert innen skatterett og er en av Norges ledende skatteadvokater.

Han påpeker at ved ansettelse vil man som utgangspunkt regnes som lønnstager, ikke næringsdrivende.

En utfordring er dersom det skulle være veldig tette bånd mellom bedriften og den ansatte, typisk ved at den ansatte har eierandeler i bedriften. Da kan det oppstå spørsmål om vedkommende likevel må anses som næringsdrivende.

Det ville imidlertid være risikabelt for Aas å starte opp for seg selv igjen med lignende virksomhet, selv om det har gått ganske lang tid.

Midlertidig opphør gir nemlig ikke rett til tilbakeføring av tidligere innbetalt skatt, forklarer Nordbø.

Tanken bak regelen i skatteloven er nettopp først og fremst å fange opp tilfeller der en inntektsbringende virksomhet er endelig avsluttet, men der man i avviklingsfasen eller avslutningsåret har pådratt seg utgifter uten lenger å ha inntekt fra drift, forklarer advokaten.

Trengs det «en Einar Aas»?

Det har av flere blitt påpekt at råvarebørsen Nasdaq trenger «en som Einar Aas». Markedsplassen har over lengre tid slitt med likviditeten, og flere aktører har fryktet at situasjonen ville forverre seg etter Aas' uttreden.

Kraftomsetningen falt markant på Nasdaq Commodities i oktober, skrev Montel tidligere denne uken.

Les på E24+

Einar Aas mot personlig konkurs: Historien om den mystiske kraftmilliardæren

Oktober var den første fulle trading-måneden etter at Aas ikke klarte å stille tilstrekkelige marginkrav, noe som medførte at porteføljen hans ble tvangssolgt 12. september.

Wattsight-analytiker Lilleholt mener imidlertid at det er noe galt med markedsplassen dersom det må til en trader som Aas for å holde likviditeten oppe.

– Det er litt dramatisk å si at en person trengs for å holde børsen i gang. De andre aktørene på markedsplassen har like mye forpliktelse til å handle, sier Lilleholt.

Han påpeker at lav likviditet på råvarebørsen har vært en utfordring over flere år.

– Har avsluttet sin handel

Statkraft, som er en aktør på råvarebørsen Nasdaq og dermed et av selskapene som måtte bidra til å dekke inn tapet etter Aas, ønsker ikke kommentere «Aas-effekten» i markedet.

– Det viktige for oss er at børsen og relevante myndigheter gjennomgår og endrer regelverket slik at vi unngår at noe slikt skjer igjen, skriver kommunikasjonsdirektør Lars Magnus Günther i Statkraft i en sms til E24.

Günther viser til at det er børsen selv som godkjenner eller avviser aktører.

Talsperson David Augustsson i Nasdaq sier Nasdaq vurderer alle medlemmer som ønsker handle hos dem etter medlemskriteriene.

– Einar Aas har avsluttet sin handel i kraftderivat. Som vi forstår det har han ikke noen intensjoner om å fortsette og handle, sier Augustsson.

Publisert: