IEA spår full gass - men ikke i Norge

IEA spår global gassrevolusjon og økende etterspørsel til 2040, men norsk gassproduksjon ventes å falle med en fjerdedel i samme periode.

MER GASS: Det internasjonale energibyrået tror behovet for gass vil øke med 50 prosent til 2040. Den norske produksjonen er ventet å falle samme periode. Dette er Norges største gassfelt, Troll.
Publisert:

Gass er den fossile energiformen som lykkes best de neste tiårene, ifølge IEA.

Etterspørselen etter naturgass er ventet å øke med hele 50 prosent frem til 2040.

Det skriver organisasjonen i World Energy Outlook 2016, en årlig rapport som OECD-landene bruker som utgangspunkt til å utforme energipolitikken og diskutere utviklingen i energimarkedene.

– Naturgass vil øke i nesten alle land, og vil forsyne nesten alle sektorer med energi, fra kraftproduksjon til shipping, til industrielle formål og boliger, sier Laura Cozzi, en av hovedforfatterne av rapporten.

Bruken av naturgass vil øke fra dagens nivå, selv i et scenario hvor verden begrenser CO2-innholdet og dermed oppvarmingen av kloden til to grader fra førindustrielt nivå, ifølge IEA.

– Gassforbruket ventes å stige 50 prosent innen 2040. Men å få til en slik økning blir ikke bare lett. Gass møter sterk konkurranse fra kull i mange asiatiske markeder, og blir skviset i andre markeder av veksten innen fornybar energi, sier Tim Gould, som også er en av hovedforfatterne av rapporten.

Les også

Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

– Global revolusjon

Samtidig er vi midt inne i det IEA mener er en revolusjon i gassmarkedet, hvor økende tilgang på flytende naturgass skaper et globalt marked på linje med oljemarkedet.

I 2040 ventes det globale gassmarkedet å øke til 1150 milliarder kubikkmeter, fra 685 milliarder kubikkmeter i 2014 og 525 milliarder kubikkmeter ved årtusenskiftet.

Samtidig vil andelen flytende naturgass, eller LNG, passere rørgass og utgjøre hovedparten av global gasshandel i 2040, sier IEA. LNG-andelen er ventet å øke til 53 prosent av global gasshandel, fra 42 prosent i 2014 og 26 prosent i år 2000.

MER LNG: Andelen flytende naturgass (LNG) vil øke i det globale gassmarkedet frem til 2040, tror IEA.

– I 2040 vil mer gass handles som LNG enn gjennom gassrør, sier Gould.

– Ingen vet helt hva som blir reglene i dette nye spillet, sier han.

Presset på pris

Dagens gassmarked er et kjøpers marked, preget av lave priser, noe som gjør økonomien utfordrende i mange nye prosjekter.

– Etterspørselen har vokst mindre enn ventet, og det har ført til at det globale gassmarkedet er oversvømt av LNG. I tillegg er det 130 milliarder kubikkmeter ny LNG-kapasitet på vei de neste fem årene, særlig fra USA og Australia, og det vil styrke forhandlingsposisjonen til LNG-importører, sier Gould.

Norges rolle som gassprodusent vil derimot bli redusert i perioden, med mindre det blir gjort nye og overraskende gassfunn de neste årene.

Les også

I dag: 1,3 millioner elbiler - Paris-mål krever 1,5 milliarder

Norsk gass faller

IEA spår at norsk gassproduksjon vil falle med 1,1 prosent i snitt hvert år frem til 2040, etter at den har doblet seg siden årtusenskiftet:

  • 2000: 53 milliarder kubikkmeter
  • 2014: 113 milliarder kubikkmeter
  • 2020: 109 milliarder kubikkmeter
  • 2025: 98 milliarder kubikkmeter
  • 2030: 91 milliarder kubikkmeter
  • 2035 87 milliarder kubikkmeter
  • 2040: 85 milliarder kubikkmeter
Publisert: