Regnefeil på over 100 milliarder da Barentshavet sørøst ble åpnet

En tastefeil i Oljedirektoratets beregning av oljeinntekter i Barentshavet sørøst førte til at området ble åpnet med 130 milliarder mer i anslåtte inntekter. MDG og Bellona mener departementet nå må fryse oljeletingen.

TEKNISK FEIL: Oljedirektoratet brukte feil kolonne i et regneark, og dermed fikk Stortinget tall for bruttoinntektene fra mulig oljevirksomhet i Barentshavet sørøst som var høyere enn de skulle ha vært. Det skriver Teknisk Ukeblad. Dette er riggen Songa Enabler på Korpfjell-prospektet. Bildet er tatt av Greenpeace som protesterte mot leteboringen.
Publisert:

Det var en dobling av de egentlige anslagene, skriver Teknisk Ukeblad fredag. Regnefeilen ble først omtalt på Energi og Klimas hjemmesider i august.

I grunnlaget som ble lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å åpne Barentshavet sørøst, ble to scenarioer presentert: Ett med høy aktivitet og ett med lav aktivitet.

Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.

I stedet for å føre totalen inn på «sum», ble totaltallet ført inn som produksjonen for år 2050, noe som i beregningen førte til et gigantisk hopp i både produksjon og inntekter, skriver Teknisk Ukeblad.

https://api.e24.no/integrations/static/682e8674-32be-4d0d-98d8-bd8cb572b4fb

Tallet skulle egentlig vært 0, men ble i stedet godt over 130 milliarder.

Et anslag for nettoinntekten er også inkludert i konsekvensutredningen, og dette tallet er riktig.

Mener oljedirektøren må gå

Oljedirektoratet erkjenner feilen.

– I teksten til konsekvensutredningen er feil bruttoinntekt for lavt scenario oppgitt. Dette har imidlertid ingen konsekvenser for verdiberegningene. Her er nettotall benyttet, skriver direktoratets informasjonsavdeling til Teknisk Ukeblad.

Olje- og energidepartementet skriver dette i en epost til TU:

«Anslått nettoverdi framkommer både av konsekvensutredning og åpningsmeldingen forelagt Stortinget. Sammen med alle faglige utredninger har disse vært åpent tilgjengelig».

Bellona, ved leder Frederic Hauge raser mot det han kaller inkompetanse, eller bevisst svindel (se egen boks).

SKANDALE: Bellona-leder Frederic Hauge bruker store ord om regnefeilen. han mener oljedirektøren må gå av.

Han vil at det nå skal gi konsekvenser for de ansvarlige, sier han:

– Det er opplagt at oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet må gå av, sier han i en epost til VG.

– I tillegg må Riksrevisjonen se på direktoratets funksjon. Her trengs det en solid oppvask, sier Hauge.

Krever stans

Miljøpartiet De Grønne krever at Olje- og energidepartementet nå umiddelbart stanser all aktivitet i forbindelse med Barentshavet sørøst.

– Her har det skjedd en alvorlig og svært tendensiøs systemsvikt, sier partiets stortingskandidat i Oslo, Per Espen Stoknes.

Bellona mener også at konsekvensen må bli at all videre leting og boring i Barentshavet må fryses inntil fakta er gjennomgått på nytt.

– Når til og med det økonomiske grunnlaget er borte, kan man ikke bare fortsette som om ingen ting har skjedd, mener Frederic Hauge.

- At de i tillegg har lurt store deler av norsk leverandørindustri til en satsning basert på faktafeil, gjør ikke saken noe bedre.

Flere sentrale politikere uttaler til Teknisk Ukeblad at saken kan havne i Stortingets kontrollkomité.

Publisert:

Her kan du lese mer om