De Grønne jubler for lav oljepris

Lav oljepris er et avgjørende mål for global klimapolitikk, ifølge De Grønnes Rasmus Hansson. Andre i miljøbevegelsen er mer usikre på om lav oljepris er godt eller dårlig nytt for klimaet.

HÅPER PÅ FORTSATT LAV OLJEPRIS: Nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, tror billigere olje vil bidra til å senke CO2-utslippene på sikt.
Publisert: Publisert:Hansson er ikke i tvil: Det at oljeprisen har stupt med rundt 25 prosent siden i sommer, er positivt sett i et klimaperspektiv.

– Hvis målet er å redusere globale klimagassutslipp, må nye oljeinvesteringer bli mindre lønnsomme, sier han til NTB.

Bare det kan hekte verden av oljekroken og åpne for at investering i fornybar energi overtar energimarkedet, mener stortingsrepresentanten.

Hansson understreker imidlertid at det kreves mer enn lave priser for å venne verdenssamfunnet av med olje, gass og kull: Den politiske satsingen må dreies bort fra fossilt og over på fornybart.

– Fallende oljepris er det blinkende blålyset: Nå må vi flytte oljeformuen over i fornybar teknologi før den fordamper, sier han.

Les også

– Oljeprisfallet kan gi sterkere vekst i USA

– Kan forsinke

Flere miljøorganisasjoner NTB har vært i kontakt med, peker på at den lave oljeprisen er et tveegget sverd. På den ene siden er utviklingen positiv, fordi det blir ulønnsomt eller mindre lønnsomt å investere i nye oljefelter og omstridte utvinningsmetoder som krever høy oljepris for å være lønnsomme.

På den andre siden vil lav oljepris gjør det vanskeligere for fornybare alternativer å utkonkurrere olje på pris. Det kan i verste fall forsinke utbyggingen av fornybar energi.

Bellonas fagsjef Hallstein Havåg peker på at mye avhenger av om prisen på gass og kull følger oljeprisen, fordi nesten all gass og alt kull brukes til stasjonær forbrenning og energiproduksjon.

– Ny fornybar konkurrer i stor grad i dette markedet, sier han.

Les også

Oljebransjen: Oppsigelsene kommer ikke uventet

– Drepen for tjæresand

Miljøstiftelsen ZERO mener lavere oljepris stanser investeringer i dyre oljefelt og omstridte metoder for utvinning, men samtidig kan det gjøre alternativene mindre lønnsomme.

– Lav oljepris er drepen for tjæresand. Samtidig kan og må vi gjennom avgifter og reguleringer hindre at det også blir drepen for el-bil. Dette er politikkens oppgave, sier ZEROs daglige leder Marius Holm.

Han viser til at det må være lønnsomt å velge el-bil, selv om bensinen skulle bli noe billigere.

Miljøpartiet De Grønne fastslår at lav olje- og gasspris vil gjøre prosjektene som er dyrest og mest marginale, ulønnsomme.

– Det betyr ikke minst tjæresand i Canada og norske prosjekter i nord, sier Hansson.

Holm frykter likevel at noen fornybarinvestorer setter seg på gjerdet hvis oljeprisen forblir lav eller går videre ned.

– Fornybar kraft konkurrerer ikke primært med olje, men lavere oljepris senker trykket på energimarkedet. Sånn sett kan lav oljepris forsinke utbyggingen. Og for å fase ut den aller billigste fossile energien, må vi på sikt ha politiske virkemidler som karbonpris i bunnen, sier han.

Les også

Nedtur siden sommeren: 147 milliarder forduftet i Statoil-aksjen

– Vil gjøre noe ulønnsomt

Bellonas Havåg tror ikke den lave oljeprisen vil gå utover fornybarbransjen.

– Det er mulig at større, sentraliserte fornybarprosjekter og biodrivstoff kan møte sterkere konkurranse på kort sikt. Men vi tror ikke desentraliserte og mindre fornybarprosjekter vil påvirkes mye av oljeprisen, sier han.

Havåg sier at på lang sikt er det viktigst at markedet får tydelige signaler om hvor man vil med klimapolitikken, uansett oljepris.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken peker på at lav oljepris i seg selv ikke er nok til å dreie samfunnet fra fossil til fornybar energi.

– Fallende oljepris vil heldigvis gjøre noen felt ulønnsomme, særlig i Barentshavet. Problemet oppstår dersom våre ledere ikke følger opp med å stanse tildelinger av nye oljefelt, sier han.

Les også:

Slyngstad: – Fallende oljepris kan være positivt for OljefondetKongsberg Gruppen kutter nye oljejobberRystad: Barents-oljen er lønnsom på 60 dollar fatet

Publisert: