Røkkes Aker Solutions splittes i to

Skiller ut boreteknologi i nytt selskap, mens undervannsvirksomheten blir igjen i Aker Solutions.

STØRSTE EIER: Kjell Inge Røkkes sitt Aker eier gjennom Aker Kværner Holding 28 prosent av aksjene i Aker Solutions. Røkke eier selv 67 prosent av Aker.
Publisert:

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Solutions varsler i dag at de vil dele opp selskapet i to.

Splitten innebærer at selskapets subsea-virksomhet skilles ut i et eget selskap, der Aker Solutions-navnet videreføres, mens boreteknologi- og oljefelt-virksomheten drives videre i et nytt selskap ved navn Akastor.

Med endringene håper man «å fremskynde prosessen med å «strømlinjeforme» selskapet», der formålet er å redusere kostnadene og styrke de ulike virksomhetene i konsernet, kommer det frem i onsdagens børsmelding.

Planen er at splitten skal skje ved utgangen av september i år.

Slik splittes «Akso»

Subsea inkluderer all produksjon av utstyr og tjenester som brukes under havflaten.

Denne delen av selskapet skal inneholde konsernets «Umibilicals, Engineering, Maintenance, Modifications og Operations (MMO)». Det er denne delen som fortsetter under Aker Solutions-navnet.

Den andre delen av selskapet vil inkludere virksomhetene «Drilling Technologies, Aker Oilfield Services og Process Systems». Denne delen vil utvikles selvstendig som del av et nytt investeringsselskap som vil hete Akastor. Drilling Technologies vil utgjøre den største delen av Akastor med rundt 60 prosent av resultatet og de ansatte.

- Det nye Aker Solutions vil være et slankere og mer fokusert selskap som vil være i stand til å tilby kundene unik og kostnadseffektiv teknologi og design, sier arbeidende styreleder i Aker Solutions, Øyvind Eriksen.

Hans karriere som fungerende konsernsjef vil ta slutt i forbindelse med oppsplittelsen.

Les også

Disse lederskiftene skjer i Aker Solutions

Bedre tilpasset

Aker Solutions argumenterer med at det «nye» Aker Solutions vil være bedre strategisk tilpasset, ha et smalere fokus, samt dypere synergier til å styrke sin posisjon innen subsea- og offshore-markedet.

Virksomhetene som nå skal drives under Akastor, mener Aker Solutions at er såpass forskjellige, teknologisk og operasjonelt, at de vil ha større strategisk frihet til å utvikle seg individuelt med denne delingen.

Begge selskapene vil bli notert på Oslo Børs.

Ville ikke spekulere

Så sent som for uker siden avviste Eriksen langt på vei overfor E24 at det ville gå mot en oppsplitting av selskapet:

Kan det bli aktuelt å skille ut subsea-virksomheten i et eget selskap?

- Det vil jeg ikke spekulere på. Det som er en viktig faktor er den fordelen subsea-divisjonen har i samspillet med engineering- og prosjektstyringsvirksomheten i andre deler av Aker Solutions. Det gir oss et konkurransefortrinn som setter oss i stand til å vinne nye kontrakter, sa Eriksen til E24.

- Argumenterer du nå mot en deling?

- Jeg vil ikke spekulere på endringer, men heller fremheve potensialet som ligger i et enda tettere samarbeid mellom de relevante virksomhetsområdene i Aker Solutions, fortsatte Eriksen.

Les også

Aker går under vann

Bytte i ledelse

Oppdelingen medfører også endringer i ledelsen. Luis Araujo, som inntil nå har vært regional direktør for Aker Solutions i Brasil, vil innta rollen som konsernsjef i det nye Aker Solutions.

Frank Ove Reite, som leder forvaltnings- og rådgivningsselskapet Converto som jobber for Aker, vil bli få sjefstolen Akastor.

Øyvind Eriksen, som inntil nå har vært styreleder og fungerende konsernsjef i Aker Solutions, vil fortsette som styreleder i Aker Solutions.

- Selv om jeg vil spille en aktive rolle som styreleder, er det på tide med et nytt lederskap som kan disse selskapene fremover, sier Eriksen i en kommentar.

Leif Borge, som for øyeblikket er finansdirektør i Aker Solutions, vil bli finansdirektør i Akastor. Svein Oskar Stoknes, som leder finans innen subsea-virksomheten, vil bli finansdirektør i nye Aker Solutions.

Staten gir tommelen opp

Næringsminister Monica Mæland (Høyre) støtter planene om å skille ut deler av Aker Solutions i et nytt børsnotert selskap. Men Mæland tar et lite forbehold.

- Staten ønsker å bidra til en positiv utvikling for Aker Solutions. Vi tror fisjonen kan øke aksjonærenes verdier. Den nye strukturen kan blant annet synliggjøre verdiene i dagens Aker Solutions og legge til rette for videre utvikling, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding onsdag morgen.

Mæland understreker samtidig at hun og departementet ikke har tatt endelig stilling til Kjell Inge Røkke-selskapet Akers plan om å dele Aker Solutions i to selskaper.

Opprettholder aksjonærstrukturen

Aksjonærene i Aker Solutions vil motta en ny aksje i «nye» Aker Solutions og vil også beholde sine aksjer i den gjenværende virksomheten som da vil bli hetende Akastor, og aksjonærstrukturen vil dermed være den samme i to de selskapene som det gamle Aker Solutions.

E24 har vært i kontakt med Aker Solutions, som viser til pressemeldingen og pressekonferansen som skal avholdes klokken 09.00.

Publisert:

Her kan du lese mer om