Tajik om Zeros «klimabombe»: – Spikeren i kista for høyreregjeringens klimaplan

Ifølge Zero vil Norge måtte kutte utslippene langt mer enn anslått i regjeringens klimaplan. – Ser ikke ut til å være verdt papiret den er skrevet på, sier nestleder Hadia Tajik (Ap).

Nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap).
Publisert:

Torsdag skrev E24 at nye regnestykker fra Zero viser at Norge må kutte utslippene mye mer i perioden 2021–2030 enn tidligere ventet.

De omtaler dette som «en klimabombe», og mener at regjeringens klimaplan fra januar undervurderte behovet for utslippskutt i sektorer som transport, jordbruk og avfallssektoren, såkalt ikke-kvotepliktig sektor.

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik mener tallene viser at klimapolitikken må skjerpes.

– Kunnskapen fra Zero tyder på at planen er fullstendig utdatert, kun et halvt år etter at den ble lagt fram. Dette gjør det viktigere enn noen gang at vi får en Arbeiderpartiledet rødgrønn regjering til høsten som tar klimaproblemet på alvor, sier Tajik i en e-post til E24.

– Dette er spikeren i kista for høyreregjeringens klimaplan – den ser ikke ut til å være verdt papiret den er skrevet på. Vi visste fra før at den ville være umulig for regjeringen å få gjennomført, siden de er avhengig av støtte fra Fremskrittspartiet, sier Tajik.

Les også

Mener Norge må gjøre langt større klimakutt: – En klimabombe

– Regjeringens klimaplan er ikke nok

Også MDG-leder Une Bastholm mener tallene viser at klimaplanen må skjerpes.

– Dette bekrefter det vi har sagt gang på gang og som Sveinung Rotevatn og Erna Solberg ikke har villet innrømme: Regjeringens klimaplan er ikke nok til å nå Norges klimamål. Venstres viktigste seier i regjeringen er i virkeligheten et dundrende nederlag for klimaet og barnas fremtid, sier Bastholm.

– Dette er et havari for regjeringens og Venstres klimapolitikk. De har visst siden juni at klimaplanen deres ikke kutter utslippene nok. Likevel har de hevdet at de har en plan for å nå klimamålet, sier hun.

Les også

Slik vil de rødgrønne skjerme bensinprisen fra avgiftssjokk

– Unntak fra CO₂-avgiften må avblåses

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bekrefter at Norges utslippsgap har økt siden januar. Han mener gapet er lavere enn det Zero hevder, men vil ikke komme med noe spesifikt tall nå. Rotevatn mener at større utslippsgap kan kreve skjerpet klimapolitikk.

– Det betyr én veldig viktig ting, og det er at alle diskusjoner om ulike unntak fra CO₂-avgiften må avblåses umiddelbart, sier Rotevatn.

Han peker særlig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å unnta bensin og diesel fra CO₂-avgiften.

Han sier gapet ville vært enda større med Aps politikk.

– Hadia Tajik leverer valgkampens tommeste ord. Da Stortinget behandlet klimaplanen, handlet Arbeiderpartiets eneste konkrete forslag om å svekke den. De vil ha billig bensin og frita avfallsforbrenning for CO2-avgift, sier Rotevatn.

Les også

Dette er Solbergs klimaplan

Vil kun kompensere delvis

Tajik påpeker at også regjeringens støtteparti Frp har vært tydelige på at de ikke ønsker å øke CO₂-avgiften.

– Det blir vanskelig for Høyre å få til utslippskutt, når de skal samarbeide med Fremskrittspartiet som har klimafornektere i sentrale posisjoner, sier hun.

– Vi vil også øke CO₂-avgiften, og kun kompensere delvis for bensin og diesel, ikke fullt som Høyre har gjort i regjering med Fremskrittspartiet, sier hun.

MDG støtter en økt CO₂-avgift selv om det vil gi høyere bensin- og dieselpriser. Partiet er også kritisk til at regjeringens klimaplan styrte unna forslag knyttet til kjøttforbruket, hvor det ifølge Klimakur-rapporten er mulig å kutte utslippene betydelig.

– Et av regjeringens største problemer er at de er avhengige av Frp i Stortinget og at de i praksis fører Frps klimapolitikk. Det er umulig å kutte utslippene nok uten å tørre å gjennomføre tiltak som merkes, som å øke bensinprisen og redusere kjøttforbruket, sier Bastholm.

Rotevatn reagerer på Tajiks kritikk.

– Selv når hun sender e-post til E24 om klima sier Tajik ingenting om virkemidler for å få ned utslippene, bare hvordan hun skal svekke politikken med å skjerme veitransport for avgift, sier han.

– Venstre og regjeringens klimaplan må være bunnplanke nå, ikke en meny som Ap kan velge vekk virkemidler fra. Tiden for unntak er over. 

Les også

Reagerer på manglende kjøttgrep i klimaplanen

Mener Norge må kutte mye mer

I januar anslo regjeringen i sin klimaplan at Norge samlet sett må kutte 16,6 millioner tonn mer mellom 2021 og 2030 enn det som er ventet av utslipp.

Dette utslippsgapet har nå økt til 28 millioner tonn samlet i perioden, mener miljøstiftelsen Zero. De har regnet på effekten av en SSB-feil som undervurderte utslippene i maritim sektor, og et ventet økt EU-krav til norske utslippskutt.

Etter at E24 omtalte Klima- og miljødepartementets innvendinger til Zeros regnestykker torsdag, har fagsjef Stig Schjølset i Zero vært i kontakt med departementet.

Departementet mener at utslippsgapet er mindre enn det Zero har regnet ut på grunn av noen tekniske forutsetninger i et lovforslag fra EU-kommisjonen, ifølge Schjølset.

Han fastholder at Norge må kutte mer enn ventet, men erkjenner at det er noe usikkerhet i regnestykket.

– Vi er enig i at det er litt usikkerhet rundt vårt regnestykke. Det baserer seg blant annet på et lovforslag fra EU-kommisjonen som ennå ikke er vedtatt. Det at EU vil legge inn en revidering av utslippsbudsjettet underveis, det skaper en usikkerhet i regnestykket, sier Schjølset til E24.

– Det vi vet er at EUs krav til Norge på 40 prosent kutt innen 2030 skal økes til 50 prosent. Men hvor mange flere millioner tonn vi må kutte innenfor dette budsjettet vet vi ikke. Alt vi vet er at vi må kutte en god del mer enn det klimameldingen la opp til, sier han.

Regjeringen kommer trolig med nye regnestykker for utslippsgapet frem til 2030 i statsbudsjettet for neste år, som legges frem i oktober.

Les også

«Klimakur»: Mindre rødt kjøtt og flere elbiler

Publisert: