Konsernsjefer ber regjeringen raske på med kraftutbygging: - Det haster

ARENDAL (E24): Norges mektigste konsernsjefer mener regjeringen må legge til rette for mer kraftutbygging. – Det haster å komme i gang, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett, konsernsjef Anders Opedal i Equinor, konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen, konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro og konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara møttes til debatt under Arendalsuka.
Publisert: Publisert:

Norge står midt i en energikrise og skal samtidig omstille seg for å redusere klimagassutslipp, i likhet med resten av Europa.

Spørsmålene som melder seg er hvordan Norge kan sikre tilgang på nok fornybar energi, kraft til industri og legge til rette for nye arbeidsplasser.

Vi har spurt Norges mektigste konsernsjefer om hva de mener skal til.

– Skal Norge lykkes med det grønne skiftet trengs mer kraft. Myndighetene må derfor legge til rette for økt kraftproduksjon, sier Equinor-sjef Anders Opedal til E24.

Les på E24+

Norge soper inn på dyr olje og gass. Så blir pengene tapt på Wall Street.

I juni meldte energiselskapet at de undersøker muligheten for å bygge en havvindpark utenfor Bergen. Trollvind-feltet kan, dersom prosjektet får konsesjon, levere 1 gigawatt med kraft til Vestlandet.

Equinor-sjef Anders Opedal deltar på en rekke arrangementer under Arendalsuka. Tema for de fleste er energi og klima.

Vil holde fast på klimamål

På spørsmål om Norge bør droppe å elektrifiseringen av norsk sokkel for å sikre lave strømpriser, sier Opedal at elektrifiseringen er nødvendig for å nå klimamålene som Norge har satt.

– Det vil det være uklokt å stanse elektrifiseringen nå. Man bør heller satse på å øke kraftproduksjonen i Norge, sier Opedal.

– Bør vi utsette klimamålene til f. eks 2035 for å unngå dyr strøm?

– Er det én ting vi vet, så er det at klimakrisen ikke går over. Derfor er det avgjørende å holde fast på mål om utslippskutt, sier Opedal.

Les også

Lite sannsynlig at Norge klarer klimamålene, ifølge analyse

Mener norsk havvind må prioriteres

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker er enig med Opedal om at elektrifisering av sokkelen er nødvendig for å nå klimamål.

– Men det haster å komme i gang med å oppgradere norsk vannkraftproduksjon og vi må komme i gang med utbygging av havvind, sier Eriksen.

Han mener norske selskaper bør prioriteres i kampen om å bygge ut havvind, og at Norge kan ta en ledende posisjon som på offshore olje- og gassinstallasjoner.

Aker-sjef Øyvind Eriksen mener norske havvindselskaper bør prioriteres i kampen om regjeringens utlyste havvind-arealer.

– Det er viktig at utbyggingen sikrer industriell utvikling i Norge, og at dette derfor bør være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget for hvem som får bygge ut på norsk sokkel. Det vi gjør i Norge på teknologi og havvindløsninger, må være skalerbart internasjonalt, sier Eriksen.

Konsernsjef Anders Opedal fra Equinor sier seg enig.

– Vi er klare til å konkurrere om prosjektene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og gjerne mer etter det også. Skal Norge beholde ledertrøya på flytende havvind globalt, må tempoet på havvindutbyggingene opp.

Les også

Olje- og gassbransjen: Øker anslaget på investeringene i 2022

Vil ha høyere tempo

Gjennomgående for Norges mektigste konsernsjefer, er at de ønsker høyere tempo på utbygging av kraft i Norge.

Løsningen for å sikre konkurransedyktige strømpriser og klare omstillingen av industrien, er å ha fullt kjør på kraftproduksjon og nett, samt frigjøre mer kraft gjennom energieffektivisering, mener konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

– Da vil vi både lykkes med det grønne skiftet og klare å kutte store utslipp frem mot 2030, sier Holsether.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara mener energieffektivisering kan bidra til å dempe kraftmangelen som er ventet i Norge.

– Det kommer knapt noe ny kraft frem mot 2030, må vi droppe ny kraftkrevende aktivitet?

– Bare hvis vi aksepterer premisset om at i en akutt situasjon så skal vi ikke ha fullt trykk på å bygge ut mer kraftproduksjon og frigjøre kraft gjennom energieffektivisering, sier Holsether.

Han mener begge deler er fullt mulig å gjøre i et høyere tempo enn i dag.

– Og jeg tror politikerne ser at det er nødvendig. Industrien kan spille en nøkkelrolle i fjerning av de største punktutslippene, gi grobunn for økte eksportverdier, og gi drastiske reduksjoner i klimagassutslipp.

Nett og fornybart

Konsernsjefen i Statnett, Hilde Tonne, mener også at en stor satsing på fornybar energi og nett er nødvendig for at Norge ikke skal få et kraftunderskudd.

– Vi står midt i det grønne taktskiftet, og utviklingen av ny industri henger nøye sammen med utviklingen av nett og fornybar kraftproduksjon. Tar vi bort ett av elementene får vi ikke dette til, sier Tonne.

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett er klar på at flere store satsinger må til for at Norge skal få en stabil og sikker kraftproduksjon.

– Når får vi gode nok linjer mellom nord og sør? Kan vi akseptere 100 til 500 ganger høyere priser i sør enn i nord?

– Den neste femårsperioden vil vi forbedre kapasiteten med forbindelser over både Trondheimsfjorden og Sognefjorden. Det vil skape grunnlaget for at vi kan bygge nye arbeidsplasser basert på fornybar energi i hele landet, sier hun.

Peker på vind og vann

Norge har i dag et kraftoverskudd på ca. 15 TWh i et normalår. Mot 2030 forventes det at kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen, og at overskuddet dermed reduseres fra dagens nivå.

– Det sentrale er at det blir bygget ut tilstrekkelig ny kapasitet, og da må det legges til rette for både vindkraft på land og til havs, samt oppgradering av vannkraft, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Konsernsjefene møttes til en debatt om kraftsituasjonen og grønn omstilling i Arendal ledet av E24s samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen.

– Er det fare for kamp om den begrensede kraften vi har, og hvem taper i så fall den kampen?

– Norge har fortsatt et kraftoverskudd i normalår og er godt rustet for å nå klimamålene. Vi ser at det som til nå har vært planer for forbruksøkninger, begynner å materialisere seg til konkrete prosjekter, sier han.

Han mener Norge bør øke elektrifiseringen og fase ut bruken av fossil energi, og i tillegg legge til rette for ny energi og ny effekt.

– Vi må sørge for nok utbygging av kraftproduksjon og nettforsterkninger slik at vi unngår kamp om kraften. I tillegg må vi sikre at vi har et godt samarbeid med resten av Europa. Kraftbehovet fremover vil være avhengig av hastigheten i det grønne skiftet, og Statkraft har vært tydelige på at Norge bør legge til rette for mer kraftutbygging både på land og til havs, sier han.

Les på E24+

Aker-sjefen mener aksjen burde vært dyrere

Publisert:

Her kan du lese mer om