Frykter Castberg-oppstart utsettes til 2025

Omfattende arbeid på Johan Castberg-skipet gjenstår når det kommer til Kværner Stord verft i første del av 2022.

Modell av Johan Castberg-skipet.
Publisert: Publisert:

I forrige uke meldte Equinor at Johan Castberg-prosjektet får oppstart i fjerde kvartal i 2024. Men i et varslingsbrev til stortinget energi- og miljøkomité erfarer Miljøstiftelsen Bellona at oppstart først vil skje i 2025.

Opprinnelig skulle prosjektet hatt planlagt produksjonsstart i 2022.

Også olje- og energinettsidet UpStream beskriver de eskalerende Castberg-problemene. Avisen skriver at arbeidsomfanget som gjenstår på Castberg vil holde nesten hele arbeidsstokken i sving ved Kværner Stord i mer enn ett år.

– Betydelig merarbeid

I brevet hevder Bellona blant annet:

  • Arbeidstimer på Stord har økt fra 350 000 timer til 2,5 millioner timer.
  • Produksjonsstart utsettes fra 2024 til tidligst i 2025.
  • Skipet vil seile av gårde fra Singapore uten dreieskive (turret), noe som medfører betydelig merarbeid når denne må installeres etterpå.
  • At skipet vil ha svekket integritet som følge av det tas til Stord før nødvendige utbedringer er gjort ved verftet i Singapore.

– Vi har fått klare indikasjoner på at skipet er betydelig forsinket, arbeidsomfanget har økt kraftig, noe som også vil gi stor økning i prosjektkostnadene, i tillegg er det grunn til bekymring for skipets integritet, sier Frederic Hauge i Bellona til Aftenbladet.

Les også

Taus Ptil-sjef etter ny utbyggingssmell for Equinor

Equinor opplyser ikke timetall

Equinor på sin side ønsker ikke å opplyse til Aftenbladet om gjenstående arbeid på Johan Castberg-skipet når det kommer til Stord.

– Vi ønsker ikke å estimere et eksakt timetall, men har tidligere kommunisert at prosjektet blir utsatt med oppstart i fjerde kvartal 2024. Samtidig vil vi understreke at skipet ikke vil forlate Singapore før sveisefeil er utbedret og vi er sikre på skrogets strukturelle integritet. Dette arbeidet nærmer seg ferdig, forklarer pressetalsperson Lise Andreassen Hagir.

Equinor påpeker videre at Kværner Stord ikke skal opprette sveisefeil som er gjort ved verftet i Singapore.

– Arbeidet dreier seg om ferdigstillelse, som for eksempel installasjon av turret og isolasjon, som skal gjøres på Stord. I tillegg til deres opprinnelige oppgaver. Vi velger å frakte skroget til Norge fordi det er stor usikkerhet relatert til pandemi og arbeidskraft i Singapore, understreker Lise Andreassen Hagir i Equinor og sier videre at Johan Castberg skal være et sikkert produksjonsskip og en trygg arbeidsplass.

– Vi har en god dialog med Petroleumstilsynet, og skipet vil være i tråd med kravene fra Plan for utbygging og drift (PUD) og ha klassesertifikat fra DNV før det går til feltet.

Les på E24+

Havariet som rystet Olje-Norge

Sprekk på minst 8 milliarder

Ved framleggingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 i forrige uke, kom det fram at Johan Castberg-prosjektet var økt med 15 prosent, fra 51 milliarder kroner til 59 milliardre kroner.

Hauge er rystet over Castberg-skandalen og den veien prosjektet har tatt. Samtidig minner han om at på grunn av koronapandemien har Petroleumstilsynet i begrenset grad fulgt opp prosjektet med fysisk tilstedeværelse i Singapore.

– Vi forstår det slik at Petroleumstilsynet ikke har vært der siden april 2019, noe som er ytterligere grunn til bekymring når det gjelder tilsynets oppfølging av Castberg-prosjektet.

Ut fra Petroleumstilsynets egen oversikt over tilsyn med Johan Castberg-prosjektet, var tilsynets representanter mellom 8. og 10. april 2019 på fysisk tilsyn hos verftet Sembcorp i Singapore. Dette er også den eneste gangen Petroleumstilsynet har vært i Singapore for tilsyn av Johan Castberg-skipet.

Les også

– Har Equinor brutt noen av forutsetningene?

Fjerde varslingsbrev

Bellonas varslingsbrev til myndighetene er det fjerde i rekken. Tidligere har Bellona bidratt til avsløringen av de omfattende problemene ved Sembcorp-verftet i Singapore.

Noe av det som er kommet fram er at Equinor ikke hadde sørget for at sveisere som utførte arbeidet var kvalifisert for arbeidet.

Videre er det avdekket at Equinor brukte et dataprogram med feil i programvaren som førte til at styrken i skroget på skipet ble underdimensjonert.

Petroleumstilsynet selv ble tidlig varslet om datafeilene, men unnlot å journalføre varslingsbrev i sakens anledning.

Som følge av Bellona-varslingene og det som kom fram i mediene, gransket Petroleumstilsynet sveiseproblemene på Castberg-prosjektet. Rapporten avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Equinor fikk pålegg med krav om gjennomgå systemene sine.

– Vi frykter at manglende kontroll i konstruksjonsfasen, manglende tilsyn fra statlig hold, og vesentlige insentiver for å igangsette produksjon tross store tekniske problemer vil utsette mennesker og miljø for en vesentlig risiko ved å la skipet operere i Barentshavet med alvorlige sveise- og
utmattelsesanalyser som ikke blir utbedret.

Publisert: