Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år

Rystad Energy venter at oljeetterspørselen når en topp sent på 2020-tallet. Etterspørselen vil særlig påvirkes av overgangen til elbiler, sier direktør Jarand Rystad.

VENTER TOPP: Global oljeetterspørsel kan toppe seg raskere enn oljebransjen tror, og allerede innen ti år, sier Rystad Energys leder Jarand Rystad. Dette er plattformen Statfjord C, som ble satt i drift i 1985.
Publisert:

Konsulentene i Rystad Energy samler inn og bearbeider data fra blant annet olje- og gassbransjen og den bredere energisektoren. Selskapet venter nå at toppen i verdens oljeetterspørsel vil nås tidligere enn mange aktører i bransjen har trodd.

– I sum venter vi en topp i oljeetterspørselen helt på slutten av 2020-tallet. Tidligere har vi sagt 2030-tallet, og vi har litt ulike scenarioer og diskusjoner internt, sier administrerende direktør Jarand Rystad i Rystad Energy til E24.

– Det kan fremdeles komme justeringer, og dette er slett ikke det tidligste det kan komme. Hvis bilfabrikantene gjør ytterligere tilpasninger vil toppen i oljeetterspørsel kanskje kunne komme så tidlig som 2025. Skal toppen komme før det, så må du begynne å skrape eksisterende infrastruktur og biler som er helt i orden, og det er lite sannsynlig, legger han til.

Etterspørselen etter gass vil trolig toppe seg på slutten av 2030-tallet, ifølge Rystad.

Les også

Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

Tror på personbil-topp i 2024

Rystad sier at teknologiutvikling bidrar til å fremskynde oljetoppen, og at etterspørselen særlig påvirkes av overgangen til elbiler.

– Dette er basert på en analyse av ti forskjellige segmenter i oljeforbruket, segment for segment. Lette personbiler er det største segmentet, og vi har sett på penetrasjonsraten i nybilsalget og bilfabrikantenes planer og lagt oss på en litt mer konservativ linje i utrullingen enn de sier, sier Rystad.

Les på E24+

Rystad om amerikansk skiferolje: – Et ganske dramatisk skifte

– Bilfabrikantene venter at elbiler utgjør 35 prosent andel av nybilsalget i 2025, mens vi legger til grunn 20 prosent. Da vil lette personbiler nå en topp i oljeetterspørselen i 2024, mens vi venter en topp rundt 2030 for lastebiler. Petrokjemi vil nå en topp rundt 2035. Det siste segmentet som når en topp er luftfart, kanskje en gang på 2040-tallet, legger han til.

Det internasjonale energibyrået (IEA) jekket nylig opp sine forventninger for elbiler, og tror nå på 330 millioner elbiler på veiene i 2040, mer enn det dobbelte av det byrået trodde tre år tidligere.

Les også

IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

Jarand Rystad i Rystad Energy.

Må ha 58 dollar fatet

Selv om oljeetterspørselen når en topp og begynner å falle, betyr det ikke nødvendigvis at oljebransjen må stanse sin virksomhet, påpeker Rystad-sjefen. Det betyr bare at en del av de mest ulønnsomme fatene må legges på is, og ikke vil bli utvunnet.

Denne grensen går ved en oljepris på 58 dollar fatet, og felt som krever høyere pris enn det vil ikke bli utbygget hvis det går slik Rystad Energy tror.

– Du kan produsere som planlagt fra alle felt som er i produksjon, under utbygging og funnet, men ikke sanksjonert – hvis de har en balansepris på under 58 dollar, sier Rystad.

Siden produksjonen fra eksisterende felt vil falle over tid på grunn av geologiske årsaker, vil det fortsatt være noe behov for leting, påpeker Rystad. Men for at det skal bli utbygginger må feltene være lønnsomme ved en oljepris på under 58 dollar fatet, legger han til.

– De feltene som trenger mer enn 58 dollar fatet for å være lønnsomme vil det ikke være plass til, for det vil ikke være etterspørsel etter dem. Derfor vil det ikke være lønnsomt å utvikle dem, sier han.

IEAs anslag

Det er mange ulike syn på hvor raskt energiomstillingen går, og dette avhenger av hva man tror om klimapolitiske innstramminger og hvor raskt kostnadene fortsetter å falle for teknologier som solkraft, vindkraft og elbiler.

Oljeforbruket ligger an til å øke med ti prosent frem til 2040 og oljeprisen stige til rundt 100 dollar fatet i et scenario hvor klimamålene ikke nås, ifølge årets utgave av Det internasjonale energibyråets (IEA) omfattende rapport World Energy Outlook.

I et scenario der klimamålene nås, vil globalt oljeforbruk derimot falle fra dagens 97 millioner fat per dag til rundt 67 millioner fat per dag i 2040, ifølge IEA. I dette scenarioet ligger oljeprisen noenlunde flatt på 60 dollar fatet frem til 2040.

Equinor-sjef Eldar Sætre tror stram klimapolitikk og et fall i global etterspørsel ikke nødvendigvis påvirker Norge så mye, fordi norsk produksjon trolig faller raskere enn etterspørselen. Det internasjonale energibyrået venter at Norges oljeproduksjon stiger frem mot 2025, før den faller gradvis frem mot 2040. Norsk gassproduksjon er også ventet å falle fremover, ifølge IEA.

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

FLERE VEIER: Det internasjonale energibyrået har flere scenarioer for oljeetterspørsel og oljepris. Oljeforbruket vil ligge et sted mellom 67 millioner fat per dag og 120 millioner fat per dag i 2040, alt etter om klimamålene nås eller ikke, ifølge IEAs anslag.

Investorer ønsker CO2-regnestykker

Endringene i energisystemet påvirker også Rystad Energys eget arbeid. Selskapet begynte med å analysere olje og gass, men lager nå bredere analyser av globale energisystemer, inkludert fornybar energi og CO2-utslipp.

– Vi bruker også tid på å forstå hvordan man bygger robuste energisystemer, med vind og sol som varierer mye. Det er veldig på og av, sier Rystad.

– Høytrykksperioder på vinteren er det farligste som fins, med lite sol i Europa og lite vind. Da vil Tyskland kunne trenge 70-80 GW kapasitet på toppen av det fornybar energi kan levere. Og da vil ikke all verdens lagring være nok. Man må ha beredskapssystemer i form av gamle kraftverk som kan tas opp. Det er den typen analyser vi gjør. Vi jobber også med mye analyser av karbonfotavtrykk, blant annet for investorer i New York som har blitt veldig opptatt av dette, legger han til.

Les også

Havvind kan dekke mange ganger verdens kraftbehov: – Potensialet er enormt

Vekst i vindkraft

Det var på konferansen World Energy Capital Assembly i London tidligere denne uken at Rystad kom med spådommene om en oljetopp sent på 2020-tallet, ifølge bladet Petroleum Economist.

På konferansen pekte Rystad også på at det nå blir installert tusenvis av vindturbiner hver måned – 10 til 15 gigawatt – og dette kommer til å øke til 70–80 gigawatt i måneden innen slutten av 2020-tallet fordi prisene fortsetter å falle.

Det kan gjøre vindmarkedet like stort som markedet for offshore oljeproduksjon er i dag, ifølge Rystad. Dette er både en trussel og en mulighet for olje- og gassbransjen og leverandørene i dette markedet, påpeker selskapet.

Norske Equinor har de siste årene gått tungt inn i havvind, og bygger for tiden ut Doggerbank, som Rystad Energy anslår til å være det sjette største offshoreprosjektet som er planlagt i verden i perioden frem til 2026. Norske oljeleverandører som Kværner, Aker Solutions og Aibel har også funnet nye forretningsmuligheter i denne bransjen.

Les også

Venter halvert norsk produksjon i 2050: Equinor-sjefen advarer mot tvungen oljebrems

Les også

Giek-garanti bidro til tysk storkontrakt for Aibel: Håper å sikre mer jobb innen havvind

Publisert: