Støre og Aasland svarte om strøm: – Vi trenger kraftkablene

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland svarte på folkets strømspørsmål.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland svarte på nordmenns egne spørsmål om strøm. Her fra en tidligere pressekonferanse.
Publisert: Publisert:

Det skjedde på en direktesending via Facebooksiden til Olje- og energidepartementet. I et lite studio fungerte Støre som programleder og stilte Aasland strømrelaterte spørsmål som var sendt inn.

Seansen ble innledet med at Aasland snakket om forslagene til endringer i strømstøtten som Regjeringen la frem forrige uke.

Les på E24+

Mens alle andre gikk ned i reallønn, var det bonusbonanza blant topplederne

Det foreslås at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, ikke månedssnittet. Dessuten vil støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året, ikke bare på vinteren. Ordningen forlenges ut hele 2024.

– Jeg vil si at vi gjorde en kraftfull endring, ved at støtten nå skal gjelde fra time til time. At staten dekker 90 prosent av regningen når prisene er ekstremt høye mener jeg skaper en trygghet for husholdningene, sier Aasland.

– Kraften skal flyte dit etterspørselen er

Støre trekker frem et spørsmål som ofte går igjen blant folk: Hvorfor det er ulik pris i Nord- og Sør-Norge, og hvorfor det ikke er en felles pris for hele landet.

– Det er fordi vi har flaskehalser i nettet vårt, og til tider mangel på overføringskapasitet mellom nord og sør, og de prisområdene som er satt. Disse områdene er satt for at kraften skal flyte dit hvor etterspørselen er, sier Aasland.

Les også

Equinor trykket inn bremsene på gassen i fjor høst

Han forklarer videre at når prisen stiger i ett område, så vil kraften flyte til det området.

– Så det er egentlig for å balansere et finstemt kraftsystem. Egentlig har vi hatt like priser over hele landet. Men den situasjonen som har vært siden Putin begynte å strupe gassleveransen til Europa, et at vi har sett at prisforskjellene har blitt store.

Knapphet på energi

Praten om prisforskjellene mellom nord og sør leder over til diskusjonen rundt det å sette en fastpris på strøm.

– Hvorfor kan vi ikke innføre en makspris på strøm, spør statsminister Støre, og trekker frem at dette også er noe av det folk lurer mest på.

Aasland sier at Regjeringen sikkert kunne gjort det om de visste at en slik ordning ville fungere, og om den hadde vært bærekraftig over tid.

Les på E24+

Dette er LOs krav til lønnsforhandlingene

– Men utgangspunktet er at vi trenger de prismekanismene som er i systemet for å få krafta til å flyte dit den skal. Det er også viktig med tanke på strømsparing, siden bakgrunnen for de høye prisene er at det er knapphet på energi totalt sett, sier han.

Olje- og energiministeren peker også på at en eventuell makspris vil påvirke fordelingsvirksomheten i samfunnet.

– Hvis vi skal sette en strømstøtteordning som sier en makspris på på 30-50 øre, så hadde det vært de som bruker mest og har mest hadde fått den største støtten fra fellesskapet.

Avhengige av strømkablene

Jonas Gahr Støre og Terje Aasland snakket også om utenlandskablene og behovet for disse. Mange har stilt spørsmål om kablene også automatisk fører med seg prissmitte fra Europa opp til Norge.

Aasland poengterer at prissmitten er der, men at det ikke er slik at strømprisene i Norge blir lik strømprisene i Tyskland. For å motvirke prissmitten peker han på viktigheten av ordninger som korrigerer prisene inn mot forbrukerne.

Aasland er helt klar på at Norge er avhengige av et kraftutvekslingssystem med andre land.

Les også

Dyr strøm bidro til tidenes resultat for Eidsiva

– Vi trenger disse kraftkablene. Det er viktig at vi har denne kraftutvekslingen for å sørge for at vi har oppdekning for energisikkerheten vår, for eksempel i tider hvor det er lite nedbør og lite vann i magasinene. Vi vet også at kraftforbruket skal øke betydelig i årene fremover, så derfor er det viktig å ha disse sikringsmekanismene som kraftkablene utgjør, sier han.

Aasland understreker at det bør være symmetri i kraftutvekslingen, slik at Norge får kraft import når vi trenger det, og at vi eksporterer kraft når vi har overskudd.

– Det gjør at vi utnytter hverandres investeringer på en måte som gjør at vi får større prisstabilitet og større forsyningssikkerhet.

Les også

Disse skal sitte i strømpris-utvalget

Les på E24+

Full oversikt: Dette er landets best betalte yrker

Publisert: