Statnett: Det trengs mer kraft og nett i Oslo-området

Oslo, Akershus og Østfold har ikke nok kraft og nett til å dekke det som er ventet av nytt strømforbruk, ifølge en fersk områdeplan fra Statnett. – Må vurdere hvilke planer som skal prioriteres først, sier konserndirektør.

Slik ser det ut i Bjørvika i Oslo, med blant annet operaen, Munch-museet og Barcode-rekka.
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har E24 omtalt det kraftig økende kraftbehovet som er ventet fra en rekke store industriaktører i forbindelse med det grønne skiftet og utviklingen av nye industrier.

Samtidig mangler det både kraft og nett for å realisere regjeringens ambisjoner.

En ny områdeplan fra Statnett viser at området Oslo, Østfold og Akershus mangler både kraftproduksjon og nettkapasitet til det nye strømforbruket som er ventet. Statnett har lagt frem planer for flere områder med lignende budskap.

– Planene om nytt kraftforbruk og elektrifisering av eksisterende forbruk overgår tilgangen på kraft, sier konserndirektør for kraftsystem og marked Gunnar Løvås i Statnett i en melding.

– Selv om Statnetts planer om nettforsterkninger vil legge til rette for mye, vil dette ta tid, sier han.

Statnett har tidligere anslått at Sør-Norge kan få kraftunderskudd i perioden 2025 til 2030. Mange aktører har planer om stor forbruksvekst, mens det bygges ut lite ny kraftproduksjon.

Det kan bli nødvendig med krevende prioriteringer av hvilke aktører som skal få tilgang på den kapasiteten som er tilgjengelig i nettet, påpeker Statnett-toppen. Nye industriprosjekter bør vurdere å flytte til områder med høy kraftproduksjon, påpeker han.

– Forbruk må etableres der det er mest hensiktsmessig, samtidig som samfunnet må vurdere hvilke planer som skal prioriteres først, sier Løvås.

Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

Mangler nett flere steder

Den siste tiden har Statnett kommet med områdeplaner som viser manglende nettkapasitet i flere områder:

  • Nord-Norge trenger 3.000 megawatt, men Statnett har bare 1.150 megawatt tilgjengelig
  • Vestfold og Telemark trenger 3.000 til 4.000 megawatt, men Statnett har bare 280 megawatt tilgjengelig
  • Oslo, Akershus og Østfold har behov for å koble til nytt forbruk på 1.000 megawatt, men Statnett har bare 200 megawatt klart

Dagens maksimalforbruk i Oslo-området (Oslo, Akershus og Østfold) er på 5.500 megawatt. Det er stort kraftunderskudd i dette området, fordi forbruket er stort mens det knapt blir produsert noe egen strøm.

«Behovet for ny produksjon og import av kraft inn til området er derfor stort. Et sterkt transmisjonsnett er helt avgjørende», skriver Statnett.

Transmisjonsnettet, eller sentralnettet, er det øverste nivået i kraftnettet, som kan overføre store mengder strøm over lange strekninger. Disse linjene er på inntil 420 kilovolt, mens mindre linjer i regionalnettet gjerne er på 132 kilovolt eller 66 kilovolt. Det lokale strømnettet er gjerne på 22 kilovolt, og frakter strøm den siste biten frem til folks hus.

I tillegg til å oppgradere kraftlinjer må også den egne kraftproduksjonen i Akershus, Oslo og Østfold økes, påpeker Løvås.

– Økt produksjon i området er en forutsetning for å kunne realisere de mest ambisiøse scenarioene for økt kraftforbruk, sier Løvås.

Konserndirektør for kraftsystem og marked Gunnar Løvås i Statnett (i midten).
Les også

Lovet gjennomgang av strømkrisen: Dette er regjeringens svar

Ber Stortinget sikre mer kraft

Industrien står for en god del av det økte kraftforbruket fremover. Direktør Knut Sunde i Norsk Industri ber Stortinget om å legge til rette for at det fortsatt kan bygges ut mer nett og kraft. Kraftbransjen har i det siste advart om at en ny skatt på vannkraft kan stanse en rekke milliardprosjekter blant annet for oppgradering og utvidelse av vannkraftverk.

– Nå som statsbudsjettet ligger i Stortinget må de være bevisst på at vi aldri kommer ut av denne strømkrisen hvis man gjør det vanskeligere å bygge ut nytt nett og ny kraft. I alt vi gjør av skattegrep og incitamenter må vi tenke på hvordan vi kan få mer kraft og nett. Det er helt basic, sier Sunde til E24.

– Når det gjelder skattegrepene må det være mulig å hanke inn en del milliarder til statsbudsjettet uten å ødelegge incitamentene for kraftutbygging. Det må Stortinget sikre når de nå behandler budsjettet for 2023, sier han.

Direktør Knut Sunde i NHO-foreningen Norsk Industri.
Les også

Økt skatt på vannkraft: SKL og Agder Energi vil droppe milliardprosjekter

Konserndirektør for nett Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Oppgraderer flere anlegg

Oppgraderingen av en rekke kraftlinjer og anlegg i Oslo-området er i gang, ifølge konserndirektør for nett Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

– Denne vinteren ferdigstiller vi ny kabelforbindelse mellom Smestad og Sogn i Oslo. Vi er godt i gang med oppgradering av Hamang transformatorstasjon i Bærum, og vi skal i gang med å bygge ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven i Oslo, sier hun.

– Vi har også søkt om å fornye flere stasjoner i området. Alt dette er viktig for å sikre strømforsyningen og legge til rette for befolkningsvekst og elektrifisering. Det er vår viktigste prioritet. En stor andel av Statnetts samlede investeringsaktivitet pågår nå i regionen, sier Vardheim.

Ifølge Statnetts områdeplan for Oslo, Akershus og Østfold er ikke disse tiltakene nok til å dekke det økte behovet som er ventet. Nettet må forsterkes, det må bygges transformatorer. Statnett vil øke kapasiteten ved å fornye linjen Hamang-Bærum-Smestad og Flesaker-Tegneby-Hasle, men sier at det trengs ytterligere fornyelser og oppgradering av linjer til 420 kilovolt.

– I tillegg er det behov for større tiltak i regionalnettet for å øke kapasiteten lokalt. Alt dette vil ta tid. Det er også behov for raskere konsesjonsprosesser, sier Vardheim.

Les også

Statnett: Sør-Norge kan få kraftunderskudd fra 2025

Les også

Frykter kraftunderskudd og dyr strøm på 2020-tallet

Publisert: