Slik blir Aker BPs nye storfelt

Aker BP og Equinor har lagt uenigheten om Noaka-området bak seg. Nå skal de investere 115 milliarder kroner i prosjektet, som får navnet Yggdrasil.

Slik illustrerer Aker BP Yggdrasil-utbyggingen (tidligere Noaka), som selskapet nå har tatt investeringsbeslutning på sammen med partnerne Equinor og Lotos.
Publisert:

Fredag melder Aker BP at de sammen med partnerne Equinor og Lotos har tatt investeringsbeslutning for prosjektet, som består av en rekke funn.

Yggdrasil het tidligere Noaka, og er det desidert største av de ti utbyggingsplanene som Aker BP og selskapets partnere fredag overrekker til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Det er en veldig stor dag for Aker BP, sier Lars Høier, direktør for Noaka i Aker BP, til E24.

Prosjektene som nå skal leveres til regjeringen vil i snitt være lønnsomme ved en oljepris på 35 til 40 dollar fatet, ifølge Aker BP. Oljeprisen har den siste tiden ligget på rundt 80 dollar fatet.

De nye prosjektene bidrar også til betydelig aktivitet i leverandørindustrien. Aker Solutions melder fredag om kontrakter for 50 milliarder og Subsea 7 om flere milliardkontrakter knyttet til prosjektene.

Les også

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

Kan nedbetales på to år

Investeringene i Yggdrasil-prosjektet er anslått til om lag 115 milliarder kroner. Det er nesten like mye som gigantfeltet Johan Sverdrup, som kostet 83 milliarder i første fase og 48 milliarder i andre fase, som ble satt i drift torsdag.

Wisting-prosjektet i Barentshavet var også ventet før jul, med en nesten like stor anslått investeringskostnad på 104 milliarder kroner. Men Equinor har utsatt dette prosjektet til frem mot 2026.

Aker BPs direktør for Yggdrasil peker på at partnerne i prosjektet har jobbet hardt for å finne frem til en samlet løsning og sikre et lønnsomt prosjekt.

Les også

Subsea 7 sikrer kontrakter for minst 12 milliarder etter prosjektrush

– Det har vært mange funn i dette området som hver for seg ikke har vært kommersielle, men som blir det gjennom at partnerne har jobbet godt sammen for å finne en områdeløsning, sier Høier.

– Hvor lang nedbetalingstid regner dere for dette prosjektet?

– Når vi har kommet i produksjon i 2027, så regner vi cirka to års nedbetalingstid i produksjonsfasen. Da har vi regnet oljepris på 65 dollar fatet som en antagelse, sier han.

– Så feltet vil lønne seg uansett hva som skulle skje i klimapolitikken?

– I utgangspunktet er det nedbetalt i løpet av to år, ut fra dette regnestykket.

Lars Høier er direktør for Noaka-utbyggingen i Aker BP. Nå døpes utbyggingen om til Yggdrasil.
Les også

Aker Solutions håver inn nær 50 milliarder kroner i nye ordrer

Skifter navn

Med 650 millioner fat er Yggdrasil-utbyggingen på størrelse med den pågående Johan Castberg-utbyggingen i Barentshavet, men mindre enn kjempefeltet Johan Sverdrup som anslås til rundt 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Yggdrasil består av totalt ni funn, inkludert Alvheim Nord og Fulla (dominert av Aker BP) og Krafla nær Oseberg (dominert av Equinor).

Aker BP overtar nå Equinors operatørskap for Krafla, og dette prosjektet går inn i en felles utbygging:

  • Den samlede utbyggingen har blitt omtalt som Noaka, men skifter navn til Yggdrasil
  • De sørlige lisensene som tidligere het NOA (North of Alvheim), får nå feltnavnet Hugin
  • Lisensgruppen i nord, som tidligere het Krafla, døpes nå om til Munin
  • Fulla-funnet beholder sitt navn
Slik ser Aker BP for seg utbyggingen av Yggdrasil-området.
Les også

Fase to av Johan Sverdrup er i drift

– Nytt verktøy

Også direktør for prosjekter Trond Bokn i Equinor mener fredag er en stor dag. Equinor har vært operatør for Krafla, men nå tar Aker BP over den rollen. Bokn mener at Yggdrasil vil være et robust prosjekt.

– Vi regner med 80 milliarder kroner i skatteinngang fra dette prosjektet. Det er et robust prosjekt både for selskapene og for staten, sier Bokn.

– Med den første ubemannede produksjonsplattformen har vi også utviklet et nytt verktøy i verktøykassen for feltutbyggingskonsepter, som bidrar til å ta ned kostnadene med kanskje 30 prosent på investeringene og enda mer på drift, legger han til.

Equinor-direktør Trond Bokn.

Flere plattformer

Partnerne har valgt å bygge ut flere plattformer i området. En plattform i den sørlige delen av området skal fungere som et senter, mens det også bygges ut to ubemannede plattformer.

  • en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (PdQ) i sør skal hete Hugin A. Den er planlagt med lav bemanning og periodevis ubemannet etter noen år i drift
  • en normalt ubemannet brønnhodeplattform (NUI) på Frøyfeltet skal hete Hugin B
  • en ubemannet produksjonsplattform (UPP) i nord skal hete Munin, og bygges ut uten boligkvarter, helikopterdekk og livbåter
  • det skal bygges ut totalt ni havbunnsrammer på havbunnen, med kontrollkabler og rørledninger
  • partnerne planlegger å bore 55 brønner i området

Anleggene i Yggdrasil-området skal fjernstyres fra et felles kontrollrom på land i Stavanger.

Les også

Wisting-avgjørelse utsettes: – Beslutningen er krevende

Var uenige om løsninger

Lenge slet Aker BP og Equinor med å bli enige om utbyggingen. Mens Equinor ville ha flere ubemannede plattformer, ønsket Aker BP en utbygging med en sentral plattform som funnene skulle kobles til.

Olje- og energidepartementet var inne og meglet, men det var til slutt partene selv som i 2020 ble enige om å begrave stridsøksen. I sommer inngikk Aker BP og Equinor en avtale om at Aker BP skulle bli operatør for det hele.

Nå skryter både Bokn og Høier av samarbeidet.

– Etter at vi satte ned en gruppe for to år siden ble vi ganske fort enige om en teknisk løsning. Det har vært et veldig godt samarbeid over lang tid nå, sier Høier.

– Nøkkelen er å finne en løsning som gir mest mulig verdiskaping. Hvilken rolle det enkelte selskapet har er mindre viktig, sier Bokn.

– Så det er ikke et nederlag for Equinor å gi fra seg et operatørskap?

– Jeg kjenner ikke på det i det hele tatt. Det som var viktig for oss var en løsning med mest mulig verdiskaping. Da vi ble enige om det, så vi fordeler med å ha én operatør som sikrer samlede løsninger, koordinering av leverandører og konkrete elementer som ett kontrollrom på land i stedet for to, sier Bokn.

Kostnadene har steget

Noaka-utbyggingen ble i 2020 anslått å skulle koste 50 milliarder kroner. Tidligere i år anslo Equinor investeringen til 10 milliarder dollar, som utgjør om lag 100 milliarder kroner med dagens kurs.

– Hva gjør at investeringen har steget til 115 milliarder?

– Det er flere ting. Det er en helt annen markedssituasjon enn før, det har vært en kostnadsinflasjon grunnet begrensninger i i leverandørkjeden globalt. Det har også vært kostnadsøkninger knyttet til modning av design, det er ikke uvanlig i store prosjekter, sier Høier.

– Vi har mange prosjekter, og vi ser en generell prisvekst året sett under ett på typisk 30 prosent. Det skyldes ikke bare den rene inflasjonen, men også geopolitisk usikkerhet som skaper svingninger som vi må ta høyde for å våre anslag, og et varmt marked med kapasitetsutfordringer, sier Bokn.

Les også

Wisting-avgjørelse utsettes: – Beslutningen er krevende

Jobber med å redusere risiko

Den siste tiden har prosjekter som Martin Linge og Balder sprukket med adskillige milliarder. Partnerne håper å unngå dette på Yggdrasil.

– Fra Aker BPs side jobber vi mye med å redusere markedsrisiko, og en måte er gjennom samarbeid med alliansepartnerne våre og underleverandører. Vi jobber med å sikre oss med innkjøpsstrategier og å sette kontrakter tidlig der det er mulig, sier Høier.

Bokn tror at Equinors beslutning om å utsette Wisting-prosjektet indirekte også kan påvirke Yggdrasil, blant annet ved at presset på norske verft dempes.

– Wisting skulle også bruke mye norsk innhold. Leverandørene kunne nok ha håndtert begge, men risikoen vil av flere grunner kunne bli redusert ved at Wisting er utsatt, sier Bokn.

Høier peker på at det vil bli mye å gjøre for norsk leverandørindustri selv om Wisting er utsatt.

– Det er verft i Egersund, Haugesund og Stord der mye skal settes sammen. Verdal blir meget full, og Sandnessjøen får mye å gjøre. Hundrevis av leverandører i hele landet bidrar også, sier han.

Les på E24+

Aker BP vs. Equinor: Noaka-konflikten på ett minutt

Publisert: