Aker Solutions-sjefen om oljeprosjekter og fornybar vekst: – Det er plass til veldig mye mer

Aker Solutions’ nye toppsjef vil mobilisere til debatt om hvordan vi skal legge til rette for en ny grønn industri, slik Norge i sin tid gjorde med oljen. Samtidig advarer han om at man ikke må miste kvalitetskontrollen i alle de nye oljeprosjektene.

Kjetel Digre ble konsernsjef i Aker Solutions like etter at det ble kjent at selskapet skulle fusjonere med Kværner.
Publisert: Publisert:

Etter at planene om å gjenforene Aker Solutions og Kværner ble kjent i sommer ble selskapet juridisk fusjonert 11. november. Samme dag hadde «nye» Aker Solutions sin første dag på Børsen.

Både før dette og nå i etterkant foregår det store prosesser internt i konsernet, som både ønsker å beholde grepet de har i olje- og gassmarkedet, samtidig som man skal vokse innenfor fornybar og lavkarbon.

– I dag ser man bare små spor igjen av at vi var to selskaper, sier konsernsjef Kjetel Digre til E24.

Nå har selskapet lansert en ny kampanje de kaller #PowerTheChange. Der ønsker Digre å selskapet å engasjere næringen, myndigheter og samfunnet til en debatt for hvordan vi skal bygge opp ny industri og sikre verdiskapning.

– Når vil dere komme til markedet med mer konkrete tall og planer for det nye selskapet, slik dere snakket om at dere skal gjøre?

– Vi sikter mot å komme med noe tidlig på nyåret. Deretter kommer kvartalspresentasjonen i februar der man kan forvente at vi også vil være med tydelige på utsiktene fremover, sier Digre og fortsetter:

– Så går det en strategiprosess basert på den forretningsplanen som ble presentert i sommer, der vi jobber med konkrete planer for 2021 og videre.

Les også

Bakgrunn: Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

Advarer mot hastverksarbeid

Samtidig som selskapet har et blikk på fremtiden, skal de også sjonglere krisen som traff bransjen med coronapandemien.

I sommer vedtok Stortinget en omfattende skattepakke for oljeselskapene, som frigir rundt 100 milliarder i likviditet og gir et mindre skattekutt gjennom økt friinntekt (investeringsfradrag).

Dette har allerede sørget for at flere prosjekter som ble satt på vent under krisen er hentet opp av skuffen.

Les også

Kraftig resultatfall i Aker Solutions: Men klimasplitt og IT-salg ga milliardgevinst

– Med skattepakken som nå er gitt i Norge er det mange som spør om det vil være nok kapasitet i leverandørindustrien til alle prosjektene. Hvordan ser kapasiteten ut hos dere?

– Det er mye kapasitet, men det er viktig å se på hvordan alt henger sammen – man må ha kapasitet til studier og ingeniørarbeid, som gradvis skal gå over i arbeid hos underleverandører og utstyrseiere før det går over til verftene, sier Digre.

– Akkurat nå er det noen prosjekter, men det er plass til veldig mye mer, fortsetter han.

Aker Solutions-sjefen understreker at det er viktig at man nå ikke undervurderer oppgavene i bransjen og påtar seg for mye arbeid slik at det ikke blir gjort ordentlig.

– Dette er den muligheten vi har fått og vi må ha kontroll på ingeniør- og tidlig fase-arbeidet med kundene før det går til verftene, sier Digre.

– Så jeg tror ikke det fysisk mangler på plass, men organisasjonene må sammen klare å få til hver enkelt fase med kvalitet og presisjon. Der skal i hvert fall vi være knallgode, fortsetter han.

Digre understreker at man nå må klare å ivareta den kjernekompetansen og erfaringen vi har bygget opp i Norge fremover, slik at vi igjen kan bruke den til å bygge opp det nye.

Les også

Kværner leverer bedre resultat i tredje kvartal: Advarer om større coronaeffekt fremover

Vil mobilisere til industridugnad

Kampanjen Aker Solutions nå lanserer kan litt tabloid sagt oppsummeres med at de ønsker en prat om hvordan industrien skal klare seg etter oljen:

Hvordan vi som nasjon klarer å bygge opp en konkurransedyktig og lønnsom fremtidig industri.

– For at oljeindustrien skal omstille seg hurtigere, må det raskt komme et tilstrekkelig omfang av prosjekter for energiproduksjon med fokus på styrket bærekraft, sier Digre.

Aker Solutions mener selv at olje og gass vil utgjøre en stor del av inntektene i lang tid fremover, men de satser også tungt på leveranser til fornybar energi og lavkarbonløsninger, som elektrifisering og karbonfangst.

I 2019 gikk Aker Solutions ut og sa at halve omsetningen skulle komme fra disse nye satsingsområdene i 2030, men ambisjonene har blitt løftet siden den gang: 

– Vi sier at en tredjedel skal komme fra lavkarbon- og grønne løsninger i 2025 og to tredjedeler i 2030, sier Digre.

På samme måte som vi har hatt regelverk, statlige rammevilkår og næringsklynger som har fått oljenæringen til å blomstre, ønsker Aker Solutions-sjefen at vi kommer i gang med arbeidet med å bygge opp noe lignende for det neste vi skal bli gode på i Norge.

– Hva slags politiske rammer fra myndighetene er det du etterlyser her?

– Det er ikke noen rammer som hemmer oss direkte i dag, men hvis man spoler litt tilbake så er det noe med prosessene vi har sett i olje og gass som vi kan lære av, sier Digre.

Han peker på hvordan næringen, fagforeninger og politikere kom sammen tidligere i år når coronapandemien traff oljenæringen, en skattepakke ble meislet ut og vedtatt, og oljeselskapene responderte med aktivitet.

– Det er noe å være stolt av og noe vi bør lære av. Skal vi lykkes i oppbyggingen av ny industri trenger vi tempo, slik at vi kan vokse og møte nye muligheter som selskap, sier Digre.

Både når det gjelder havvind, karbonfangst og andre nye vekstområder, etterlyser han både tempo og forutsigbarhet:

– Det er viktig med en politisk forutsigbarhet på veien videre, men for oss handler det også om hvilke roller alle skal ha og hvordan vi får til det samme oppsettet i Norge som vi har lyktes med i olje og gass.

Les også

Akers karbonselskap vil ha fangstkontrakter for 10 mill. tonn CO₂ i 2025

Vil ikke nedbemanne mer med det første

Allerede da Kværner og Aker Solutions annonserte fusjonen sin i juli var selskapene i gang med en nedbemanning, hovedsakelig som følge av coronapandemien og fremtidsutsiktene for oljeleveranser.

Denne prosessen ferdigstilles nå frem mot jul, og det er mange stillinger i administrasjon som forsvinner grunnet overlapp etter fusjonen. I Aker Solutions har det også vært nedbemanninger fordi man har mindre å gjøre enn før.

– Det som står igjen nå er at vi må komme oss til slutten av 2021 for å både se hvordan slutten av covid-19 blir og hvordan tiltakspakken fra myndighetene slår ut i positive effekter og praktiske konsekvenser, sier Digre og fortsetter:

– Når vi har et klart bilde av dette, og har snakket med kundene våre, vil vi se om vi er satt opp riktig.

– Så dere regner ikke med nedbemanninger med det første?

– Nei.

Les også

Aker BP og Aker Offshore Wind i allianse: Vil bygge store havvindparker

Vil spesialisere anleggene

Et annet viktig arbeid som følger av fusjonen er en full gjennomgang av alle anlegg, verft og kontorer som «nye» Aker Solutions har rundt i verden.

– Vi har egentlig ikke justert fotavtrykket og lokasjonene våre ennå, og strukturen er videreført, sier Digre.

– Det vi gjør er at vi lager en mye slankere organisasjon fra administrasjonen og ned. Vi viderefører de verftene og anleggene vi har, men vi vil diskutere hva vi skal gjøre hvor – altså at de forskjellige anleggene våre blir mer spesialisert fremfor at ting er spredt.

Les også

Oljeselskapet Lundin jakter fortsatt etter flere fornybarinvesteringer

Publisert: