– Oljebransjen har håndtert smittesituasjonen veldig dårlig

Noen selskap gir ansatte ekstra lønn for å være i koronakarantene, andre gjør det ikke. Nå etterlyser en rekke hovedverneombud felles kjøreregler i oljebransjen.

Equinor-tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum vil at oljebransjen skal finne felles retningslinjer for smittevern.
Publisert: Publisert:

Han er frustrert. Oljebransjen mangler felles retningslinjer for smittevern i forbindelse med koronapandemien selv om dette har vært etterlyst lenge.

I mars i fjor ba hovedverneombud i en rekke selskap i oljebransjen om felles praksis for smittevern. Snart ett år senere kan Hans Fjære Øvrum – tillitsvalgt i Equinor og leder for forumet for koordinerende hovedverneombud (K-HVO) med over 60 representanter for vernetjenesten på tvers av oljebransjen – konstatere at opplegget for vern mot koronasmitte fortsatt varierer stort.

– Omtrent alle selskap gjør forskjellig ting. Dette har vært veldig dårlig håndtert av bransjen og noe Norsk olje og gass burde tatt tak i for lengst. Særlig for leverandører som ofte reiser rundt på mange innretninger og må forholde seg til forskjellige retningslinjer, er dette åpenbart en særlig utfordring, sier Øvrum.

Norsk olje og gass er bransjeorganisasjonen for olje- og gassnæringen, og har både oljeselskap og leverandørbedrifter som medlemmer.

– Selskapene skulle hatt en felles holdning til testing før utreise, og når testing er nødvendig, for eksempel ved høyt smittetrykk i samfunnet. Karanteneordninger for ansatte bosatt i utlandet er et annet område hvor det er mange forskjellige ordninger. Noen får betalt mens de er i karantene, andre ikke, sier Øvrum.

Les på E24+

Equinor-ansatt om karantenelivet: – Havner i en ond sirkel av negative tanker

Les på E24+

Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

Les også

Aldri før har så mange skip vært uten arbeid i Norge

I slutten av januar sendte Øvrum på vegne av K-HVO-forumet en e-post til administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. Der ba han om at bransjeorganisasjonen kom med klare anbefalinger på:

  • Testing av personell før utreise – og hvordan det skal kompenseres for ulempe.
  • Karanteneopphold etter innreise fra utlandet og pålagt fritidskarantene på plattformen ved smitteutbrudd – og også her hvordan det skal kompenseres for ulempe.
  • Helikoptertransport og maksimalt antall passasjerer.
  • Beredskapskurs og dispensasjon, hvis det ikke er er mulig å få gjennomført kurs.
  • Sosiale smitteverntiltak på plattformer.
Les på E24+

Jobben som ga Luc hjertebank

Høy aktivitet

Øvrum påpeker at aktiviteten har vært høy på norsk sokkel det siste året, til tross for pandemi og periodevis lav oljepris. Det har spesielt vært viktig for leverandørindustrien, mens arbeidstakerne får kjenne på ulempene, mener Øvrum.

– Mange har hatt det helt forferdelig i karantene, enten det har vært på hotell eller i isolasjon ute på plattformene. Særlig gjelder dette for dem som er bosatt i utlandet. De føler seg stigmatisert. Mange er rett og slett forbannet og frustrert, sier Øvrum.

Les på E24+

Da oljas sjeflobbyist måtte være stille

– Bedriftene bestemmer

Kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass svarer på e-post at de har forståelse for at det kan være komplisert å måtte forholde seg til ulike smitteverntiltak:

«Det er mange grunner til at man må benytte smittevernregimer som skiller seg litt fra hverandre, for eksempel er forholdene på installasjonene forskjellig. Vår vurdering har derfor vært at det er mer gunstig å overlate disse vurderingene til hvert selskap og deres medisinske kompetanse.», skriver Andreassen.

Han viser til at det er bedriftene som kan bestemme om det skal gis kompensasjon ved opphold i karantene eller ikke:

«Vi har imidlertid et pågående arbeid for å forsøke å bidra til harmonisering av prosedyrer før utreise på sokkelen.», skriver Andreassen.

Les også

Bekreftet koronasmitte på Equinors Oseberg-felt

Les også

Flere smittede på rigg i Nordsjøen

– Vil ikke bransjen svare?

E-posten til Norsk olje og gass-sjef Hauglie ble sendt i slutten av januar. Øvrum fikk ikke svar og purret et par uker senere. Ennå har han ikke hørt noe.

– Jeg synes det er fryktelig dårlig. I en så viktig sak hadde jeg forventet svar for lenge siden. Vi har tidligere tatt opp manglende arbeidstakermedvirkning i bransjen. At sjefen i Norsk olje og gass ikke svarer oss, håper jeg ikke er et uttrykk for lite respekt for våre roller, sier Øvrum.

Kommunikasjonsleder Andreassen i Norsk olje og gass kommenterer det manglende svaret med at e-posten er mottatt og at Øvrum vil få svar.

Øvrum opplyser at etter Aftenbladets henvendelse til Norsk olje og gass har bransjeforeningen tatt kontakt med ham og beklaget at han ikke har fått svar på e-posten. Nå blir de kalt inn til møte.

Les også

Flere oljeselskap snur og krever testing av oljearbeidere før utreise offshore

Les på E24+

Før viruset var de to. Nå er Toralv alene.

Publisert: