BÆREKRAFT-PIN: Denne nålen med FNs logo for bærekraftsmål har blitt omdiskutert. Her på brystet til kulturminister Abid Raja (V).

Lytt til markedet: Bærekraft er topplederens konkurransefortrinn

Toppledere må utnytte den eksplosive etterspørselen etter bærekraftige produkter. Den innsatsen starter med satsing på, og måling av, bærekraft.

  • Kim Gabrielli og Tonje Sandberg
    Kim Gabrielli og Tonje Sandberg
    Henholdsvis administrerende direktør i UN Global Compact Norge og administrerende direktør i Accenture Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Fremtidens næringsliv må være et bærekraftig næringsliv. Skal vi lykkes med en omstilling må de etablerte selskapene bidra. Mange mener det går for sakte, og at de etablerte selskapene fortsatt tar for lite ansvar med hensyn til innovasjon og investeringer i bærekraft.

Hele 94 prosent av verdens topplederne mener at bærekraft er oppskriften for fremtidig suksess, men kun 21% mener at næringslivet i dag spiller en avgjørende rolle i å nå bærekraftsmålene. Tallene kommer fra verdens største topplederundersøkelse om bærekraft, gjennomført av UN Global Compact og Accenture i 2019. Undersøkelsen avslørte et stort gap mellom toppledernes forståelse for at bærekraft er en del av deres forretningssuksess, og selskapenes reelle innsats for å integrere bærekraft i virksomheten.

Hovedutfordringen er selskapenes manglende evne til å systematisere sitt arbeid med bærekraft. Når kun en tredjedel av lederne beskriver at deres selskap jobber strukturert med å måle og redusere sitt klimautslipp, burde varsellampene blinke.

Kronikk: Bærekraft? Er det noe å mase om, da?

Toppledere mener de kan og bør gjøre mer, men dessverre blir for mange sittende på gjerdet istedenfor å hoppe over på den grønnere og mer bærekraftige siden. Rapporten avdekker at over halvparten av lederne har vanskelig for å investere langsiktig fordi kravene til avkastning er kortsiktige. Derfor underinvesteres det i teknologi som kan muliggjøre mer bærekraftig drift i fremtiden. «Talk is cheap» og bærekraft ser fint ut på papiret, men strategisk handling for å faktisk nå bærekraftsmålene er mer utfordrende.

Lederes manglende evne til å sikre en strategisk satsing på bærekraft virker først og fremst å skyldes gammel tenkning om at bærekraft er dyrt, vanskelig og ulønnsomt, skal vi tro undersøkelsen. Dette er en mental barriere som må brytes. Bærekraftsagendaen stiller i dag nye krav til topplederen, for å sikre framtidens økonomi og velferdssamfunn.

Selskaper som er ledende innen bærekraft har i gjennomsnitt 1,4 prosent bedre driftsresultater enn konkurrentene, viser Accentures studie fra januar 2020. Gevinsten fra bærekraft øker til 3,1 prosent for selskaper som også leder innen innovasjon. Et slikt konkurransefortrinn må det norske næringslivet dra nytte av, for å konkurrere på et verdensmarked som i stadig større grad etterspør mer bærekraftige produkter: Salgsveksten til produkter markedsført som bærekraftige var 5,6 ganger høyere enn konvensjonelle produkter over en femårsperiode, ifølge en studie fra New York University. Ledere som ønsker å posisjonere virksomheten for bærekraftig vekst bør derfor umiddelbart sette bærekraft og innovasjon høyt på sin strategiske agenda.

Les denne: Skulle kåre Norges mest bærekraftige bedrift: – Det er jo ingen

På tross av koronapandemi og økonomisk resesjon virker det som at flere og flere toppledere nå hopper ned fra gjerdet. 69 bedrifter har blitt medlem av UN Global Compact Norge siden Norge stengte ned, og for oss som jobber tett på næringslivets bærekraftsarbeid er det tydelig at fokuset er større enn noen gang. Hele 77 prosent av deltakerne i en fersk undersøkelse fra Sustainability Hub mener det vi har opplevd i 2020 vil føre til mer fokus på bærekraftig drift og forretningsutvikling de neste 1-3 årene. Kanskje er det en global pandemi som må til for å få fart på omstillingen til fremtidens næringsliv?

Selv om økt fokus er bra, har tiden nå kommet for handling. Men hvor skal man begynne? Samarbeid rundt bærekraftsmålene er et viktig skritt i retning fremtidens næringsliv, og et av kjennetegnene på ansvarlig og bærekraftig ledelse. Ledere må deretter sørge for å få kontroll på hvor selskapet står i dag, og sette seg klare forbedringsmål. Målbarhet er avgjørende for at bærekraft ikke bare skal bli prat, men gi resultater for kloden og bunnlinjen.

Minst like viktig er det at ledere må sørge for å gjøre strategiske investeringer i bærekraft, spesielt når det kommer til teknologi og innovasjon som grunnlaget for fremtidens bærekraftige forretningsmodeller. Dette er avgjørende for å skape et konkurransefortrinn av bærekraft, og sikre Norges posisjon som et foregangsland for fremtidens næringsliv.

Publisert: