Klimasøksmålet: Staten ber om at klagen avvises

Norske myndigheter ber Den europeiske menneskerettsdomstolen avvise klagen fra miljøorganisasjonene i det såkalte klimasøksmålet. Organisasjonene mener dette viser at regjeringen ikke tar klima på alvor.

Olje- og energiminister Terje Aasland
Publisert: Publisert:

I 2016 gikk organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom til søksmål mot den norske staten, det såkalte klimasøksmålet. De mente at tillatelser til petroleumsvirksomhet i deler av Barentshavet var i strid med Norges grunnlov.

Staten vant både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett avviste anken over dommen.

I juni 2021 klaget de organisasjonene, samt seks klimaaktivister, inn klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. I sin klage hevder de det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter at Norge åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene i en tid der globale utslippskutt må til.

EMD ville ha en uttalelse fra den norske regjeringen i etterkant.

Nå har norske myndigheter ifølge NRK kommet med svar til EMD. Her gjør staten det klart at EMD bør avvise klagen eller vise til at det ikke foreligger brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Staten mener at klagen ikke holder mål på flere punkter.

– Tar ikke klimaansvaret på alvor

Miljøorganisasjonene reagerer sterkt på svaret fra myndighetene.

– Staten forsøker å frasi seg ansvaret for oljeleting i en verden preget av klimakrise. Men de kommer ikke unna det faktum at oljeproduksjon øker utslippene og forverrer klimakrisen, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom til NRK.

Organisasjonene mener også at staten bruker krigen i Ukraina som påskudd for å fortsette oljepolitikken.

– Krig i 2022 legitimerer ikke oljevedtak fra 2016, og heller ikke at vi trenger ny produksjon flere tiår fram i tid. Europas reaksjon på krigen er å akselerere overgangen til fornybar energi, en omstilling som allerede er i gang og som vil være svært langt på vei når uoppdagede ressurser kommer til markedet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til statskanalen.

– At regjeringen bruker krigen slik, viser bare tydeligere at de ikke tar klimaansvaret på alvor og at klagen hører hjemme i Strasbourg, fortsetter han.

Les også

Russisk gasskutt gjør Norge viktigere som leverandør, mener oljeministeren

Publisert: