SV foreslår løsning i betent regjeringsstrid om kraftkabler

SV-leder Audun Lysbakken frykter at en krangel mellom Ap og Sp om kraftkabler skal forsinke utbyggingen av havvind. Nå foreslår han en vei ut av konflikten.

TREDJE VEI: Audun Lysbakken mener han har løsningen som kan sikre rask utbygging av havvind uten å si ja eller nei til hybridkabler.
Publisert:

– Jeg forstår godt at saken om hybridkabler er vanskelig for regjeringen. Vi trenger løsninger som ikke fører til økt strømpris. Men vi mener det finnes en annen måte å gjøre det på som gjør at vi kan komme raskt i gang med utbyggingen av havvind, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Det har i det siste bygd seg opp strid i regjeringen om såkalte hybridkabler. Disse kablene skal koble fremtidig havvindanlegg utenfor kysten til både det norske og europeiske strømmarkedet.

Havvind-bransjen har slått fast at kabler som også går til Europa, er helt nødvendig for at utbyggingen skal bli lønnsom.

Mens Senterpartiet vil at kraften utelukkende skal gå til det norske fastlandet og til offshore-plattformer, har Arbeiderpartiet åpnet for at kraften også skal kunne selges til Europa.

Regjeringens kraftkabel-strid kommer i lys av historisk høye strømpriser og uro rundt norsk krafteksport til utlandet.

Ifølge NVE vil hybridkabler gjøre strømregningen enda dyrere, mens kraftbransjen får økte inntekter.

KRAFTIG UENIGE: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

Vil at oljeselskapene skal betale

Lysbakken foreslår å hoppe bukk over et kategorisk ja eller nei til hybridkabler nå. Han utfordrer heller regjeringen til å tenke helt nytt for å få i gang en rask havvind-utbygging. Det innebærer å inngå en forpliktende avtale med oljebransjen.

Lysbakkens «tredje vei kan oppsummeres på følgende måte:

  • I løpet av det kommende tiåret skal store deler norske sokkelen elektrifiseres. Det innebærer å bytte ut gassdrevne turbiner på olje- og gassplattformene med strømkabler. Elektrifiseringen er et sentralt tiltak for å nå de norske klimamålene.
  • Men å tilføre sokkelen strøm fra land, vil føre til et ytterligere press på det norske kraftmarkedet, hvor strømprisene denne vinteren har vært skyhøye. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har bekreftet at elektrifisering vil gi høyere kraftpriser.
  • SV foreslår å inngå en avtale med oljeselskapene om at hele elektrifiseringen av sokkelen skal gjøres med utbygging av havvind. Oljeselskapene skal selv finansiere og bygge ut havvind.
  • Lysbakkens gulrot til oljeselskapene er at de gjennom en slik avtale skal få slippe den kraftige økningen av Co₂-avgiften, som allerede er varslet. Regjeringen vil øke den samlede CO₂-prisen til 2000 kroner per tonn frem mot 2030. I dag er den på rundt 1200 kroner.

– Løser dilemmaene

– Dette vil løse to store dilemmaer for regjeringen og det norske samfunnet på én gang: Vi vil få i gang en havvindsatsing uten at det fører til dyrere strøm i Norge. Dessuten vil vi kutte utslipp fra sokkelen uten å hente strøm fra land, sier Lysbakken.

– Så dere foreslår å utsette spørsmålet om hybridkabler?

– Vi har ikke tatt endelig stilling til det spørsmålet. Vi vil ta stilling til det når regjeringen har utredet det ferdig. Vi vil uansett ikke gå inn for noe som øker strømprisen på land.

– Men havvindnæringen har pekt på at hybridkabler til Europa er nødvendig for å sikre lønnsomheten. Vil SVs forslag gjøre det lønnsomt for dem?

– Dette er et alternativ som i liten grad har vært på bordet. Her sikrer vi lønnsomheten på en annen måte og får i gang utbyggingen, i stedet for at det kommersielt skal lønne seg ved å selge kraften ut, sier Lysbakken.

KRAFTHODEPINE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) jobber med striden om hybridkabler i regjeringen.

Senterpartiet: – En avsporing

VG har prøvd å få en kommentar fra olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på SVs forslag, men hun har ikke mulighet til å kommentere søndag kveld.

Sps energi- og miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold er på sin side lite imponert.

– Dette er en avsporing av det faktum at en hybridkabel fra sørlige Nordsjø vil øke eksportkapasiteten for strøm og dermed øke prispresset på norsk industri, næringsliv og husholdninger, skriver Myhrvold i en SMS til VG.

Han legger til at det er bra at SV er med på laget om å få til elektrifisering med havvind av oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

– Men vi må sette en stopper for markedstenkningen i kraftpolitikken og sikre næringsliv og forbrukere rimelig strøm. Slik kan vi få bygget ny industri og gi utbygging av fornybar energi støtte i befolkningen, sier Myhrvold.

Norsk olje og gass viser heller ikke stor entusiasme for SV-forslaget:

– Vi ønsker både å komme raskt i gang med å bygge ut en norsk havvindindustri og å nå klimamål gjennom elektrifisering. Alle forslag må vurderes, men en samlet norsk næring har pekt på at hybridnett gir lønnsomhet og nødvendig industriell skala, skriver direktør Torbjørn Giæver Eriksen i en e-post til VG.

Publisert: