Oljeselskap starter testing av oljearbeidere igjen

Equinor går til rødt nivå på land, mens andre selskap utarbeider testregime for oljearbeidere før utreise til installasjoner.

Aker BP er blant selskapene som gjeninnfører testing av oljearbeidere før utreise. Her testing i november 2020.
Publisert: Publisert:

– Vi jobber nå for fullt med å reetablere prosedyrer for testing før avreise offshore. Samtidig presiserer vi at den enkelte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler som gjelder for å ivareta smittevern, sier Ole Johan Faret, pressekontakt i Aker BP til Aftenbladet.

Aker BP stanset obligatorisk testing før utreise i 4. oktober, som følge av samfunnet åpnet gradvis opp.

Aker BP var tidlig i koronapandemien ute med å leie et eget karantenehotell hvor selskapet etablerte testing som et hovedtiltak før utreise offshore.

Hjemmekontor og sosial distansering

Også Wintershall Dea gjeninnfører testing før utreise.

– Dette var tiltak vi innførte allerede i forrige uke som følge av smitteutviklingen. Vi innførte testing før utreise som et føre-var-tiltak, sier pressekontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea til Aftenbladet.  

Det betyr at før oljearbeidere reiser ut offshore for Wintershall Dea fra Flesland i Bergen, testes ved et av de nærliggende hotellene til heliporten.

Generelt for oljeselskapene er det munnbind som gjelder for helikoptertransport til og fra installasjoner. Dette har det ikke vært endringer på til tross for gjenåpningen av samfunnet tidligere i høst. 

En runde Aftenbladet har tatt til noen av operatørene på norsk sokkel viser generelt at selskapene for sine kontoransatte innfører hjemmekontor som utgangspunkt, begrenser fysiske møter og reiser, i tillegg til de generelle retningslinjene om minst en meters avstand.

For ConocoPhillips, som driver det store Ekofisk-feltet, har oppfordret sine ansatte om å ta en hurtigtest hjemme før utreise offshore. Pressekontakt Elisabeth Fiveland i ConocoPhillips opplyser videre at det er gjeninnført kohorter (mindre grupper av ansatte) og sosial distansering på plattformene.

Les på E24+

Her tester oljearbeidere nytt offshore-helikopter

Rødt nivå i Equinor

Equinor går til rødt smittevernnivå på kontorene i Norge fra i dag, onsdag. Selskapet begrenser også ikke-kritisk besøk på installasjonene offshore, absolutt krav om en meter avstand og begrenser antall personer i fellesområder.

Foreløpig har ikke Equinor innført testing før utreise. Dette stanset Equinor med 1. juli i år.

– Nei, det er ikke gjeninnført testregime før utreise som vi hadde tidligere. Vi så da at den testingen bare avdekket få tilfeller og bidro lite til å redusere smitterisiko. Et av de viktigste tiltakene våre er at folk ikke går på jobb om de har symptomer eller er syke. Men vi følger utviklingen nøye og gjør justeringer og ytterligere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, sier pressekontakt  Eskil Eriksen i Equinor.

Les også

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Det blir også innført begrensninger på installasjonene for oljearbeidere. Her fra Ekofisk-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

– Har vært heldige

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor, sier at Equinor til nå har vært godt skånet for større smitteutbrudd offshore. Han mener dette skyldes oppmerksomme ansatte som har vært flinke til å gi beskjed og holde seg hjemme ved symptomer.

Han sier at samarbeidet med ledelsen i Equinor er bra, og det er ukentlige statusmøter. Stamnes er enig at det å innføre testing offshore ikke er tilstede nå. Han sier i likhet med selskapet at det var få tilfeller som ble fanget opp ved testregimet som varte fram til sommeren 2021. Heller ikke helikopterrestriksjoner er det mye å hente på, mener Stamnes: 

– Per nå er det ikke restriksjoner på bruk av seter på helikoptertransport. Dersom setekapasiteten reduseres, kan det virke direkte inn på at folk vil slite med å komme hjem til jul. På helikopter er det påbud om munnbind, og til nå er det ingen kjente smittetilfeller som spores til helikoptertransport for vår del. Generelt har det også vært veldig liten videresmitte, og de tiltakene vi har hatt har vist seg å fungere veldige bra, sier Stamnes og legger til at det alltid er en balanse mellom aktivitet og smitteverntiltak.   

– Vi har vært heldige på sokkelen og ikke hatt så fryktelig mange tilfeller. Folk har vært utrolig flinke til å gi beskjed om de har hatt symptomer. Dersom det blir ytterligere innstramminger nå før jul, kan det ramme ansatte igjen, og vi kan da være tilbake til der vi var tidligere da folk jobbet 12 timer offshore og satt mer eller mindre isolert på fritiden på lugaren, det er ikke ønske situasjon vi vil tilbake til. Spesielt ikke nå i forbindelse med jul og nyttårsferingen, sier Stamnes.

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi sokkel i Equinor.
Les også

Frykter konsesjonsstopp kan skape bratt oljenedgang

Følger situasjonen tett

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass følger utviklingen tett. Offshore forteller spesialrådgiver William Johnsen at selskapene gjennom koronapandemien har opprettholdt generelle smitteverntiltak.

Disse forsterkes nå for å sikre smittevern og liv og helse. Begrensing av antall nærkontakter om omgå sin egen gruppe av kolleger på arbeid og fritid offshore er blant de viktige generelle tiltakene.

- Gjøres det noe med opplegget rundt helikoptertrafikken?

– Siden pandemien startet har vi opprettholdt gode smitteverntiltak på heliport og under helikopterturen. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig. Per dags dato vurderes tiltakene som gode, men skulle situasjonen tilsi det, vil vi skjerpe disse ytterligere for å ivareta liv og helse, sier Johnsen.

- Hvilken trussel er omikron mot driften offshore?

– Omikron er en ny variant av et kjent virus og kan derfor kreve tilpasninger, men viruset og problemstillingene har vi nå erfaring med. Det kan være behov for tilpasninger i måten arbeidet offshore utføres, men slik situasjonen er nå føler vi oss trygge på at vi vil kunne opprettholde driften, sier Johnsen.

Publisert: