Skyhøye kraftpriser kan gjøre havvind lønnsomt

Havvind kan bli lønnsomt tidligere dersom de høye kraftprisene fortsetter. Samtidig setter høye råvarepriser og forsyningsproblemer en brems på utviklingen.

Et skip passerer to vindturbiner til havs utenfor Liverpool Bay i Storbritannia.
Publisert: Publisert:

Det settes stadig nye strømprisrekorder i Norge. Russlands krigføring har forstyrret energiflyten i Europa, og EU vil stadig bygge ut mer fornybar energi. Et av områdene det skal satses på, er havvind.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea er en av Norges ledende eksperter innen bærekraftig finans.

– Jo høyere kraftprisene er, jo mer interessant blir det med havvind, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.

De lange strømprisforventningene har steget voldsomt det siste året, ifølge analytiker Sigbjørn Seland fra Storm Geo.

– Det endrer lønnsomheten direkte, sier han.

Les også

Ønsker byggestart for havvind i 2027: Vindbransjen vil tredoble statens mål

Krever høy kilowattpris

Før sommeren kom nyheten om at Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland vil tidoble utbyggingen av havvind i Nordsjøen. Landene vil bygge energiøyer og sette opp turbiner med en kapasitet på 150 gigawatt.

Norge er ikke med på satsingen, men har lansert planer om å bygge ut 30 gigawatt havvind innen 2040.

– For ett år siden var det marginal lønnsomhet i havvindprosjekter. Nå ser det ut til å være høy lønnsomhet i bunnfaste havvindprosjekter, og jeg vil tro at disse ikke vil trenge subsidier, sier Seland.

Sigbjørn Seland er analytiker i Storm Geo, og ser blant annet på investeringer i fornybar energi.

For at bunnfast havvind skal være lønnsomt i Norge i 2025, tror Seland fra Storm Geo at det vil kreve en strømpris på rundt 40 øre kilowattimen. For flytende havvind er prisen anslår han 65 øre kilowattimen i 2025 og 50 øre i 2030.

– Det siste året har vist hvor fort ting kan endre seg. Når det gjelder flytende havvind er man usikre på hvor fort teknologien vil utvikle seg.

– Dersom kostnadene fortsetter å falle som forventet, kan muligens også flytende havvind om rundt ti år klare seg uten subsidier, sier Seland.

Les også

Norge blir ikke med på historisk havvindsatsing i Nordsjøen

Prisforventninger kan avgjøre

Energisituasjonen i dag er preget av krig og klimamål.

– Det gir et forsterket behov for utbygging av mer fornybar kraft. Havvind vil utgjøre en viktig del av dette, sier sjefforsker John Olav Giæver Tande ved Sintef Energi.

– Det er imidlertid ikke prisene vi har nå som er viktige, men hvilke priser som forventes fremover, sier han.

John Olav Giæver Tande jobber som sjefforsker i Sintef Energi.

Ifølge NVEs prognoser vil kraftprisen i Norge i gjennomsnitt være anslagsvis 50 øre/kWh i 2040. Samtidig påpeker Tande at det er store usikkerheter knyttet til slike prognoser. De er blant annet knyttet til hvordan forbruket utvikler seg fremover, hvor mye ny kraftproduksjon som blir bygd ut, og avgifter på CO₂, og gasspriser.

Arealer og støtteordninger

Thina Saltvedt fra Nordea trekker frem at utviklingen fremover også vil preges av økende priser på råvarer og forsyningsproblemer.

Pandemien har skapt forstyrrelser i verdenshandelen, og sanksjonene mot Russland har skapt ytterligere hodebry. Europas største havn fortalte E24 tidligere i sommer at det kommer mindre stål inn til havnen. Stål er viktig for utbygging av fornybar industri.

– En annen ting er de politiske signalene, sier Saltvedt.

Hun mener tilgang på arealer til utbygging av havvind, samt støtteordninger er essensielt for å bygge opp industrien i tiden som kommer.

Les også

Equinor vil ha hurtigløp på havvindprosjekt. Mindre aktører er skeptiske

Kina satser mest på havvind

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter ny rekord i installasjonen av fornybar energi i 2022.

Saltvedt viser til en ny analyse fra Bloomberg NEF som sier at investeringene i havvind oversteg 896 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er en økning på 52 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kina sto alene for 44 prosent av de totale investeringene i første kvartal. Kina er ventet til å bli landet med mest havvind i løpet av 2022.

Les også

Mener EUs løsrivingsplan gir store muligheter for Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om