Oljeselskap kutter opptil 50 årsverk

Neptune Energy nedbemanner som følge av usikre tider. Blant annet legges Oslo-kontoret ned, og framover skal oljeletingen reduseres.

Neptune Energy er operatør på Gjøa-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Koronakrisen og ustabil oljepris har skapt problemer og usikkerhet i oljebransjen. Allerede i vår varslet oljeselskapet Neptune Energy at det måtte ta grep som følge av den vanskelige situasjonen, og nå kommer kuttene.

– Vi ser for oss at den uavklarte og ustabile situasjonen vil vare lenger enn vi håper og justerer derfor aktiviteten, forklarer kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal til Aftenbladet/E24.

Antallet faste stillinger skal reduseres med rundt 15 prosent. I dag er det 334 ansatte i selskapet. Det betyr at mellom 40 og 50 årsverk skal bort.

-Vi håper det endelige antallet blir noe lavere. Blant annet fordi vi ser på muligheten for å la våre faste medarbeidere overta oppgaver som i dag utføres av innleid personell, sier Omdal.

Må flytte til Stavanger

Som en del av prosessen blir Oslo-kontoret lagt ned. Avdelingen har i dag cirka 30 medarbeidere.

– Vi kom fram til at det er for kostbart å ha to kontorer. I tillegg er det gunstig at fagmiljøene sitter samlet, sier Omdal.

Det betyr at de ansatte i Oslo må flytte til Stavanger om de ønsker å fortsette i Neptune. Den nye organiseringen skal tre i kraft fra 1. oktober, men det vil være mulig å pendle fram til august neste år.

I tillegg skal avdelinger ved hovedkontoret på Forus slås sammen. Først og fremst er det virksomheten knyttet til geologi og leting som vil merke endringene.

– Det blir noe lavere leteaktivitet framover, sier Omdal.

Opprinnelig hadde Neptune leid inn to rigger for å bore brønner på norsk sokkel i år, men den ene avtalen vil bli avsluttet tidligere enn planlagt.

Les også

Neptune saksøker staten: Krever endret ligning etter internt gassalg

Les også

Neptune Energy har gjort «betydelig oljefunn» ved Dugong-brønnen

Vil unngå oppsigelser

I tillegg til at mange faste stillinger skal bort, vil det bli en betydelig reduksjon av innleide medarbeidere i Neptune. Det henger først og fremst sammen med at de tre prosjektene Duva, Fenja og P1 nærmer seg slutten. Flere av de som er innleid for å jobbe med disse, er derfor på vei ut – noe som var planlagt.

Neptune håper å komme i mål med nedbemanningen ved hjelp av frivillige løsninger. Overtallige vil få tilbud om sluttpakke. Det legges også opp til flyttepakker for ansatte i Oslo, samt støtteordninger for karriereveiledning og etterutdanning.

– Målet er å gjennomføre endringene uten oppsigelser, understreker Omdal.

Før sommeren vedtok Stortinget en skattepakke som skal hjelpe oljenæringen gjennom uføret som har oppstått. Det innebærer at selskapene betaler mindre skatt de to neste årene enn de ellers ville gjort. Målet er å dempe investeringsfallet i næringen.

Les også

Neptune Energy dropper planlagt milliardoppkjøp

Droppet milliardoppkjøp

Omdal er klar på at pakken har vært til hjelp for Neptune.

– Kuttene ville blitt større om det ikke var for dette tiltaket. Pakken gjør at vi kan opprettholde et noenlunde stabilt aktivitetsnivå i selskapet og våre nøkkelleverandører, sier hun, og viser til at selskapet investerer fem milliarder kroner på norsk sokkel i år – først og fremst drevet av de tre prosjektene som er under bygging.

Britiske Neptune Energy etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie, tidligere GDF Suez. I dag står den norske virksomheten rundt 50 prosent av totalen.

I fjor høst ble det kjent at selskapet skulle kjøpe den norske og britiske delen av oljeselskapet Edison for 250 millioner dollar, men oppkjøpet ble droppet tidligere år som følge av den vanskelige situasjonen bransjen står i.

Publisert:

Her kan du lese mer om