Solenergibransjen etterlyser omstilling: – På tide at Norge får øynene opp for sol

I fjor ble det installert over dobbelt så mye solkraft i Norge som året før. – Privatmarkedet begynner virkelig å våkne, sier leder for Solenergiklyngen. Men i år ventes det et dipp i markedet på grunn av coronakrisen.

Daglig leder i Solenergiklyngen Trine Kopstad Berentsen.
Publisert: Publisert:

Totalt ble det installert 51 megawatt (MW) med solceller i 2019, sammenlignet med 23,5 MW året før. Det betyr at det samlet sett er installert 120 MW ved utgangen av 2019, ifølge Solenergiklyngen.

På fire år har solcellekapasiteten dermed åttedoblet seg.

– Privatmarkedet begynner virkelig å våkne, sier daglig leder i Solenergiklyngen Trine Kopstad Berentsen til E24.

Hun tror veksten vil forsette, selv om coronapandemien vil påvirke markedet negativt i år.

Kickstarte grønne jobber

– Det blir nå en forsinkelse og en treghet i markedet, fordi det er vanskelig å få importert utstyr og alle distributører henger etter. Det forskyver nye installeringer, og da er det naturlig at markedet får en liten dipp, sier Berentsen.

Den svake norske kronekursen gjør det i tillegg dyrt å importere utstyr.

Høyere arbeidsledighet og usikkerhet om økonomien kan også legge en demper på privatpersoners muligheter til å investere i solceller. Derfor frir hun nå i større grad til offentlige utbyggere.

– Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av coronakrisen, sier hun.

– Å satse på solenergi kan være en måte for kommunene å kickstarte grønne arbeidsplasser lokalt.

Berentsen er også bekymret for at mange vekstbedrifter innen fornybar energi ikke blir fanget opp av regjeringens krisepakker, som i stor grad tar utgangspunkt i fjorårets omsetning. Det hjelper lite for bedriften som har oppskalert for å møte sterk vekst.

Les på E24+

Er dette Norges energi-fremtid?

Fråtser i teknologi

Berentsen mener det er fullt mulig å skape konkurransedyktig ny industri i Norge med utgangspunkt til solkraft.

– Solenergi er en så stor bransje i så stor vekst globalt, men det har ikke Norge fått med seg. Solbransjen er nå lønnsom uten subsidier i mange land og det er et velfungerende marked.

Hun påpeker at ved å satse på å utvikle et velfungerende norsk hjemmemarked for solenergi, vil det gi teknologi og tjenester som kan eksporteres til det enorme markedet for solkraft globalt. Slik kan det skapes masse nye arbeidsplasser her hjemme.

– Vi fråtser jo i teknologi som allerede finnes i for eksempel oljebransjen. Nå er det på tide at Norge får øynene opp for sol som vekstnæring, sier hun.

Fremover tror Solenergiklyngen at flytende solkraft som legges på sjø, dam og innsjø blir den neste store markedsnisjen innen solkraft.

– Norge med sin maritime kompetanse har de beste forutsetninger for å ta en rolle. Vi har allerede en rekke selskaper som kan hevde seg.

Hindre masseledighet

På oppdrag fra Solenergiklyngen har Asplan Viak utarbeidet en rapport om samfunnsnytten av å utvikle solbransjen i Norge.

I rapporten konkluderes det med at Norge har et enormt potensial for et nytt industrieventyr innen energi, men at det haster med omstilling bort fra fossil energi.

«Det blir et felles samfunnsansvar mellom myndigheter og næringsliv å sørge for at Norge ikke ender opp med en masseledighet i en døende næring, men tilpasser Norge over tid ved å komme i gang mens det ennå er tid», heter det i rapporten.

Den tar til orde for en aggressiv forsering av det grønne skiftet, med en storsatsing på grønn energi, der sol kanskje er det viktigste.

«Dersom vi tillater oss å drømme stort, er det vel ikke helt utenkelig at Norges svar på Nokia, Ericsson, Volvo, Lego eller Ikea, kan finnes her et sted?», står det i rapporten.

Her finner du E24s oversikt over konsekvensene av coronaviruset
Publisert: