Regjeringen starter opp 24. konsesjonsrunde

Olje- og energiminister Tord Lien ber industrien om nominasjoner til hvilke arealer de er mest interesserte i å lete etter olje i.

OPPSTART: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien starter opp 24. konsesjonsrunde.
Publisert:

STAVANGER (E24): Nyheten ble kunngjort på en pressekonferanse med Lien og statsminister Erna Solberg på ONS-konferansen i Stavanger mandag formiddag.

Planen er å utlyse 24. konsesjonsrunde før sommeren 2017 og tildele områdene i 2018.

– Dette er en gledens dag. Det er ingen tvil om at industrien er inne i en krevende tid, men den har den møtt med imponerende styrke. Det viktigste vi kan gjøre er å gi stabile og forutsigbare rammer, sier Lien.

Oljeselskapene kan nominere over hele sokkelen, men Lien stiller som betingelse at området er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Prosessen med å åpne helt nytt areal som i dag ikke er åpnet for oljeaktivitet er en egen prosess.

– I praksis vil det bety at mange arealer vil ligge utenfor kysten av Nord-Norge, men vi vet ikke nøyaktig hvilke områder det blir snakk om, sier olje- og energiministeren.

– Det har lite hensikt for oss å tildele arealer. Vi vet at aktivitet hvor som helst i Norge skaper sysselsetting, sier han.

Viktig for dem som sliter

Statsminister Erna Solberg sier dette gir forutsigbarhet for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge.

– Olje- og gassnæringen er den klart viktigste næringen i Norge, og den vil være det i mange tiår fremover.

– Vi utlyser nye arealer. Det er viktig for dem som skal planlegge fremover, og det er viktig for mange av dem som nå sliter, som driver med oljeleting, sier hun til E24.

Hun poengterer at hun ikke vil ta kampen om en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen i denne runden, selv om oljenæringen skulle ønske det.

– Men Høyres standpunkt er at vi ønsker å få konsekvensutredet oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Det betyr ikke at alle områdene vil bli åpnet, sier Solberg.

– Et viktig startskudd

Administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass var tydelig fornøyd med at regjeringen allerede nå varsler starten for 24. konsesjonsrunde.

STARTSKUDD: Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier den 24. konsesjonsrunden er viktig for utviklingen av norsk sokkel.

24. konsesjonsrunde vil være en viktig indikator for hvor interessert næringen er i det arealet som ble åpnet i forbindelse med 23. konsesjonsrunde, der lisensene ble tildelt tidligere i år, samt andre områder på sokkelen som er mer modne.

– Dette er svært viktig for den videre utviklingen av virksomheten på norsk sokkel. Dette er et viktig startskudd i den neste lisensprosessen. Det at myndighetene stadig utlyser nye runder har det vært bred politisk enighet om, og jeg forutsetter at det fortsetter nå, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

I forbindelse med ONS-messen har debatten om en åpning av arealene utenfor Lofoten og Vesterålen blusset opp igjen, fordi flere aktører, inkludert Statoil-sjefen ønsker at man starter konsekvensutredningen der snart. Schjøtt-Pedersen peker på at det gikk 20 år mellom åpningen av nytt areal i 23. runde som nå har blitt tildelt, og forrige gang norske myndigheter utvidet områdene for oljeaktivitet på midten av 90-tallet.

– Er det behov for mer nytt areal, utenom det næringen ønsker seg i Lofoten og Vesterålen?

– Nå har vi fått tilgang til nytt areal, og man vil gjøre seg erfaringer der. Det blir derfor veldig spennende å se hva selskapet vil gjøre videre. Det er samtidig viktig at selskapene kan gå videre i dette arealet. Lofoten og Vesterålen er ikke åpnet og den blir en separat debatt, sier Schjøtt-Pedersen

Statoil vil ha Lofoten-åpning innen 2021

I et intervju med Dagens Næringsliv i helgen, gjentok statsminister Erna Solberg budskapet om at man bør sette i gang en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, med sikte på at oljenæringen skal få slippe til.

Områdene har vært en politisk floke i årevis, og så langt har småpartiene SV, Venstre og KrF klart å blokkere et flertall på Stortinget fra å vedta en konsekvensutredning.

Under ONS-konferansen gjentok Solberg budskapet om hvor viktig det er å gi oljenæringen nytt areal for å sikre aktiviteten på sokkelen i årene fremover.

– Man skulle jo tro på enkelte at det blir dagens oljeminister som skal skru av lyset på norsk sokkel, men jeg sier at den oljeministeren er ikke født ennå, sa Solberg til en lett lattermild Tord Lien.

Statoil-sjef Eldar Sætre er tydelig fornøyd med det tydelige budskapet fra statsministeren.

Gjennomslag

– Jeg opplever det som veldig positivt, sier Sætre til E24.

Statoil-sjefen er tydelig i når han mener Lofoten og Vesterålen må komme i gang:

– Vi vil gjerne ha en konsekvensutredning innen neste Stortingsperiode, sier han med henvisning til perioden 2017–2021.

– Føler du at nå får politisk gjennomslag for Statoil og næringens ønsker i området?

– Jeg kan bare peke på den situasjonen vi er i som industri. Når vi er ferdige med de prosjektene vi nå jobber med er det færre som står foran oss. Vi snakker her om lange tidshorisonter, og da blir tilgangen til nytt areal av høy kvalitet svært viktig. Lofoten/Vesterålen er et av de beste områdene vi ser i den sammenhengen. Det er viktig at man nå ikke bare fortsetter å skyve dette foran seg, men går inn i problemstillingen og gjennomfører konsekvensutredningen, sier Sætre, og fortsetter:

Les også

Øker verdien av Johan Sverdrup-feltet

– Vi har sagt vi skal være klare til å gjøre dette. Jeg vil vektlegge den respektfulle måten vi må gjøre dette på, blant annet når det gjelder de mange interessene som er involvert, som fiskeri og miljø. Da må man inn i en dialog.

Bekymret for oljegigantenes fravær

Selv om oljenæringen tok 23. konsesjonsrunde varmt imot, var det likevel ikke bare positive signaler. Flere store internasjonale aktører, inkludert Shell, manglet på listen over selskaper som fikk tildelt areal.

Disse selskapene trakk seg eller deltok ikke i det hele tatt i prosessen. Én av årsakene er at oljeselskapene i dagens situasjon må prioritere kapitalen sin hardt mellom forskjellige markeder, utbyttenivå og andre finansieringsbehov.

Schjøtt-Pedersen fikk av pressen spørsmål om den utviklingen er bekymringsfull og om det kan komme til å fortsette i utlysningene i Norge:

Les også

Svensk futurist: – Oljebransjen er på vei mot stupet

– Jeg oppfatter at selskapene i utgangspunktet har en klar interesse for norsk sokkel, men ja, jeg er bekymret for at ikke bare Shell, men også ExxonMobil, Total og en del av de andre store selskapene ikke deltok i 23. runde. For Shell lå det et grundig arbeid bak, men man måtte erkjenne at konsernet måtte prioritere. Det må vi ta til etterretning, sier Schjøtt-Pedersen og fortsetter:

– Dette må vi ha en oppmerksomhet om fra norsk side, men det avviker ikke fra at jeg oppfatter en klar interesse fra næringen.

– Vurderer du dette som en kortsiktig situasjon på grunn av situasjonen for næringen, eller er politikerne nødt til å endre rammevilkårene for næringen?

– Jeg tror vi skal erkjenne at det er en hard internasjonal konkurranse om investeringsmidlene, og det er i hvert fall et signal om at vi må være obs på dette. Jeg skal ikke trekke det lenger enn det, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

På spørsmål om hva myndighetene faktisk kan gjøre, svarer Schøtt-Pedersen at de kan tilrettelegge for at næringen får tilgang til nytt areal, på samme måte som regjeringen annonserte mandag morgen.

Les også

– En svært uvanlig nedgang

Les også

Venstre vil legge om oljeskatten

Les også

Oljebransjen ber staten spleise på klimakutt-plan

Publisert: