Regjeringen sier nei til omstridt strømkabel

Regjeringen avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. De sier at den ville gitt høyere strømpriser.

NEI, NEI, NEI: Terje Aasland og Ola Borten Moe vender tommelen ned for NorthConnects søknad.
Publisert:

NorthConnect er en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge, som etter planen skulle ha en kapasitet på 1.400 megawatt. Det betyr at den maksimalt kan frakte 12,2 terawattimer strøm mellom landene årlig.

6. februar gjenopptok regjeringen konsesjonsbehandlingen som ble lagt på vent av Solberg-regjeringen i 2020.

Torsdag morgen, dagen før Senterpartiets landsmøte, er svaret klart:

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Både Ap og Sp har vært under internt press for å gi et raskt avslag på konsesjonssøknaden. Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen at de ville si nei til alle nye mellomlandsforbindelser de neste fire årene.

– Dette er en mellomlandsforbindelse som vil utfordre prisene, sier Aasland og får støtte fra Sp-nestleder Ola Borten Moe.

– Ja, det er høyere strømpriser i Storbritannia enn i Norge nå, sier Borten Moe.

– Møter du et kraftopprør på Sps landsmøte i helgen?

– Nei, jeg tror vi kommer til å ha engasjerte debatter, og så tror jeg at vi kommer til å møte et landsmøte som er utålmodige på hvordan vi tar dette videre, sier Sp-nestlederen.

KONTORISTER: Terje Aasland har invitert Ola Borten Moe til kontoret sitt i Olje- og energidepartementet, som ligger i Akersgata i Oslo.

Aasland sier at de har gjort seg nye erfaringer det siste året som har pekt mot et tydelig nei.

–Det å øke eksponeringen av norsk vannkraft for ytterligere direkte eksport gjennom mellomlandsforbindelser tjener ikke det norske kraftsystemet. Det vil komme i en tid hvor vi støtter oss mer og mer på uregulerbar uregulerbar Været bestemmer hvor mye kraft som til enhver tid produseres fra vind og sol. For å få nok kraft i perioder uten vind og sol må de bruke vannkraft, som kan lagres.kraft, sier Aasland.

Han sier at vannkraften trengs i Norge for å gi stabilitet i kraftsystemet.

Statsrådene understreker også at nye mellomlandsforbindelser i fremtiden kun kan bygges ut av Statnett. NorthConnect er eid av de kommunalt eide kraftselskapene Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO og svenske Vattenfall.

– Vil ikke denne mellomlandsforbindelsen kunne hjelpe det grønne skiftet og mer utbygging av kraft i Skottland og Norge?

– Nå kommer vi til å bygge ut veldig mye mer havvind. Da trenger vi den effektkapasiteten vannkraften skal gi oss, sier han.

LO-TOPP: Frode Alfheim leder forbundet Industri Energi.

Vil ikke si noe om Danmarks-kabler

Lederen av LO-forbundet Industri Energi, Frode Alfheim, sa i februar til Stavanger Aftenblad at to eldre strømkabler til Danmark heller ikke bør fornyes. Levetiden på kablene går ut i 2026.

Hurdalsplattformen sier nei til nye mellomlandsforbindelser. Aasland sier at han vil ta stilling til en eventuell søknad, som han tror avklares i løpet av 2025.

– Mener Senterpartiet at de to kablene til Danmark teller som nye mellomlandsforbindelser?

– De finnes jo i dag, så det er ikke noe å krangle på. Statnett som systemoperatør har ansvar for å se om det er behov for å fornye dem og eventuelt hvordan. Det må vi ta stilling til når det skjer, sier Borten Moe.

TIDLIGERE OLJESJEF: Ola Borten Moe var olje- og energiminister fra 2011 til 2013. Han er også deleier i haleproduksjonsselskapet Okea.

– Usikker

I forrige regjeringsperiode sa Borten Moe selv ja til utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia. Han mener balansen ble feil og at det ble for mye eksport.

– Du får modelleringer som grunnlag for en beslutning. Den gangen var fortellingen fra Statnett at det ville være marginale prisutslag. I etterkant kan det være veldig god grunn til å sette spørsmålstegn om det faktisk ble sant, sier Borten Moe.

– Jeg tror heller ingen tok innover seg hvor mye og raskt en del europeiske land bygget ned sin egen kraftproduksjon, sier han og legger til:

–Hvis man skulle gjort beslutningen i retrospekt, er jeg veldig usikker på om kablene hadde blitt bygget, sier han.

REAGERER: MDGs Lan Marie Berg.

– Kortsiktig populisme

MDGs Lan Marie Berg mener at kraftuveksling er nødvendig for å nå klimamålene.

– Å si nei til mer kraftutveksling er å si nei til å nå klimamålene, skriver hun i en e-post til VG.

Hun mener at strømkabelen mest sannsynlig ville blitt en importkabel, fordi Skottland ligger langt foran Norge i arbeidet på havvind.

–  Kostnaden for havvindutbygging i Storbritannia stuper. North Connect kunne derfor bidratt til  lavere strømpriser, mindre naturødeleggelser i Norge og lavere klimagassutslipp, skriver hun og legger til:

–  I stedet velger regjeringen kortsiktig strømprispopulisme og vindkraftutbygging på land som ødelegger for urfolk og natur. Her har Senterpartiets strømnasjonalisme fått diktere.

SVs Lars Haltbrekken, Frps Terje Halleland og Rødts Sofie Marhaug skriver i hver sine e-poster til VG at de er glade for at regjeringen sier nei, men skulle ønske at vedtaket kom tidligere.

Publisert: