Trekker i nødbremsen for Oslos store klimasatsing. Setter alt på vent på Klemetsrud.

Anlegget for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo risikerer å aldri bli ferdigstilt. I beste fall blir oppstarten enda ett år forsinket, nå til 2027.

Alt så mye lysere ut på Klemetsrud da adm. direktør Knut Inderhaug (til venstre) i Hafsund Oslo Celsio i fjor vår var vert for statsminister Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (til høyre). Styreleder Liv Monica Stubholt (nr. 2. fra venstre) var også med.
Publisert:

Fra 2026 spiller Klemetsrud en stor rolle i klimabudsjettet til byrådet i Oslo. Anlegget for karbonfangst skulle alene stå for nær halvparten av de planlagte kuttene i Oslos CO₂-utslipp i 2026.

Slik blir det ikke. En eksplosjon i kostnadene gjør at selskapet bak anlegget nå trekker i nødbremsen.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Nye beregninger av kostnadene viser at vi ikke kan gjennomføre fangstprosjektet etter opprinnelig plan og innenfor eksisterende budsjett.

Det sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio til E24.

– Det er derfor nødvendig å ta prosjektet inn i en ny fase for å redusere kostnader, legger han til.

Istedenfor å fortsette byggingen settes anleggsarbeidene snart på vent.

Sprenger budsjettet

Budsjettet for å bygge ble i fjor satt til maksimalt 5,55 milliarder kroner. Det anslaget er bare å glemme nå.

Inderhaug forklarer det meste av økningen i kostnadsanslaget med kraftig økte priser på utstyr. Det skyldes igjen en miks av inflasjon, ustabile internasjonale forhold og svak krone.

I tillegg sliter de med en rekke forhold knyttet til selve anlegget.

Gassnova, som ivaretar statens interesser innen norsk karbonfangst, slo alarm før jul i fjor. Gassnova ville allerede da at arbeidet på Klemetsrud skulle settes på pause. Da nektet Hafslund Oslo Celsio. Men nå skjer det likevel.

– De oppdaterte prisene på utstyrspakker kom i vinter. Det er først nå at vi har hatt muligheten til å se hvilken virkning geopolitiske forhold, inflasjon og kronekurs har hatt på energi- og materialpriser for våre leverandører, er forklaringen til selskapets administrerende direktør.

Kan bygge mindre

De som jobber på prosjektet, skal det neste året «snu hver stein» for å prøve å redusere investeringskostnadene. Målet er at arbeidet på anlegget så skal gjenopptas neste år. Og stå ferdig i 2027.

– Risikerer vi at fangstanlegget aldri vil bli bygget?

– Vår klare ambisjon er å bygge karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget som ligger her på Klemetsrud, svarer Inderhaug.

– I samme størrelse som før? Eller vil dere gå ned på størrelsen på fangstanlegget?

– Det er én av mange ting man kan vurdere å se på i 12-månedersperioden som nå følger. Jeg ønsker ikke nå å sette noen begrensninger for, eller legge føringer for, de løsningene vi skal se på.

Anlegget var i utgangspunktet planlagt for en årlig fangstkapasitet på 400.000 tonn CO₂. Av dette er det anslått at mellom 165.000–200.000 tonn vil stamme fra fossile kilder.

Alle kan trekke seg

Ifølge Inderhaug har de hittil brukt i underkant av en halv milliard kroner på prosjektet.

Men siden investeringsrammen på 5,5 milliarder kroner ligger an å bli sprengt i filler, står alle partene fritt til å trekke seg. Det gjelder både staten, kommunen og selskapet Hafslund Oslo Celsio selv.

Uten et fangstanlegg på Klemetsrud er imidlertid byens klimaambisjoner trolig helt umulig å nå. Målet har vært at Klemetsrud i 2030 skal redusere Oslos totale CO₂-utslipp med 15–17 prosent.

Uten Klemetsrud vil heller ikke mottaksanlegget for lagring av CO₂, i Øygarden på Vestlandet, få nok CO₂. Da risikerer det store norske CO₂-prosjektet Langskip å synke.

Inderhaug har fortsatt troen på at CO₂ skal fanges på Klemetsrud.

– Vi har en klar ambisjon om å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Karbonfangst som del av ansvarlig avfallshåndtering er strategisk viktig for klimaet, for Norge, for Oslo og for Celsio, sier han.

Oslo har mest å tape

Oslo kommune har lovet å bidra klart mest til finansieringen.

I tillegg til å være største eier har Oslo kommune lovet å bidra direkte med ytterligere 2,1 milliarder kroner til byggingen av anlegget.

Beslutningen om å sette hele utbyggingen på ett års pause ble tatt på et styremøte i Hafslund Oslo Celsio fredag 14. april.

Ikke mer penger før valget

Rina Mariann Hansen (Ap) er fersk byråd for næring og eierskap i Oslo. Hun informerte finansutvalget i bystyret om status gjennom en skriftlig orientering onsdag formiddag.

– Jobben nå er først og fremst å få ned kostnadene, og jeg er orientert om at selskapet tar en full gjennomgang for å få dette til. Jeg mener det er en riktig beslutning, selv om det medfører en forsinkelse, heter det i en e-post fra Hansen.

Noen bønn fra henne til bystyret om mer penger, kommer ikke nå.

– Vi har som målsetning at det ikke skal være behov for ytterligere investeringsstøtte fra Oslo kommune og staten, sier Inderhaug.

– Hvordan skal det kunne skje?

– Det er blant annet den typen utfordringer vi skal finne ut av de neste 12 månedene.

Siden det vil ta opp mot et år før prosjektledelsen vet om de må be om mer penger, vil eventuelle nye penger fra Oslo kommune først bli bevilget lenge etter valget i høst

– Prosjektet er avgjørende for Oslos klimamål, og jeg er glad for at det fortsatt er selskapets klare ambisjon å etablere karbonfangst på Klemetsrud, fremholder byråd Hansen.

Rina Mariann Hansen (Ap) (ttil høyre) er ny byråd for næring og eierskap. Forgjengeren, Victoria Marie Evensen (Ap) (til venstre), blir i høst direktør for bærekraft hos Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud.

Vil ikke gi nye tall

Beslutningen om å investere på Klemetsrud ble tatt i fjor vår. Det skjedde etter mange år med planlegging, kamp for å få finansiering og stadig økte anslag for kostnadene.

I løpet av noen få måneder vinteren 2021/22 ble anslaget for investeringene økt fra 4,3 til 5,55 milliarder kroner.

I mars 2022 sa daværende byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), til E24 at det «lå en solid usikkerhetsmargin inne i den rammen».

Driftskostnadene for de første ti årene ble i mars 2022 budsjettert til maksimalt 3,6 milliarder kroner.

Hva prosjektledelsen nå fryktet at budsjettsprekken kunne bli, får vi foreløpig ikke vite.

– Vi går nå inn i en kostnadsreduserende fase. Den innebærer også forhandlinger med våre leverandører. Og av hensyn til det går vi ikke ut med noen tallstørrelser nå, sier Knut Inderhaug.

Publisert: