Equinor trykket inn bremsene på gassen i fjor høst

Jonas Gahr Støre har forsikret Europa om at norsk gassproduksjon går på maks kapasitet. Men Equinor kuttet sin produksjon av rørgass med 9 prosent i 4. kvartal i fjor.

Jonas Gahr Støre vil ikke svare på spørsmål om det er samsvar mellom hans uttalelser om at Norges gassproduksjon går for maks kapasitet og at Equinor tok produksjonen av rørgass markant ned i 4. kvartal.
Publisert:

– Norge leverer alltid maksimalt av sin kapasitet, i de rørledningene som er.

Det er budskapet som statsminister Jonas Gahr Støre har gjentatt og gjentatt om norsk gassproduksjon det siste året. Både europeiske statsledere og presse har fått høre dette.

Men samtidig har Equinor sagt følgende til sine investorer:

– Vi vil fortsette å fokusere på verdiskaping. Det vil alltid være viktigere enn mål om volum.

Det sa Equinors finansdirektør Torgrim Reitan etter 3. kvartal i fjor.

Og som nærmest lovet til investorene, så reduserte Equinor sin produksjonen av gass i 4. kvartal i fjor sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Equinors totale produksjon av gass falt med 3 prosent.

Men Equinors produksjonen av rørgassrørgassRørgass er gass sendt gjennom rørsystemer. Alternativet er gass sendt som nedkjølt og flytende på på skip. falt så mye som 9 prosent i dette kvartalet.

Prisfall i 4. kvartal

Årsaken til at Equinor tok ned produksjonen av rørgass i 4. kvartal i fjor, var de da raskt fallende prisene på gass (se figuren over).

Det var i 4. kvartal både unormalt høye temperaturer i Europa og et stort tilbud av flytende gass levert fra såkalte LNG-skip LNG-skipLNG-skip er skip med isolerte tanker for transport av nedkjølt flytende naturgass..

Hvis Equinor hadde kjørt på med maksimal kapasitet også i 4. kvartal, ville trolig prisene i markedet falt enda en god del mer. Og da ville den ekstra produksjonen isolert sett trolig påført selskapet et økonomisk tap.

Selv om Europas største leverandør holdt igjen mye gass, så falt prisene likevel med 60 prosent gjennom 4. kvartal.

Fortsatt rådyrt for europeerne

Det var likevel ikke akkurat slik at europeiske gasskunder fikk gass på billigsalg de siste tre månedene av 2022.

Gjennomsnittet av gassprisene i 4. kvartal i fjor lå 400–500 prosent høyere enn hva snittet av gassprisene var i 1. halvår av 2021.

Dette halvåret av 2021 var den siste perioden før Russlands president Vladimir Putin for alvor begynte å bruke gass som våpen. Halvåret var således det siste med det som kan kalles normale gasspriser.

På grunn av de skyhøye gassprisene i 2022, ville mange land i EU i fjor høst innføre et pristak på importert gass fra Norge. EU-kommisjonen vil forhandle med Norge om en priskorridor.

Begge deler har den norske regjeringen kjempet hardt imot. Argumentet har vært at Norge pøser på med alt hva remmer og tøy kan holde med gass.

Les også

Equinor til gassmøte med EU

Støre vil ikke svare

E24 har spurt Støre om han synes det er samsvar mellom hans uttalelser om at «Norge leverer alltid maksimalt av sin kapasitet» og at Equinor sier at de reduserte produksjonen i 4. kvartal pga. lavere etterspørsel/priser?

Støre vil ikke svare på dette spørsmålet.

– Statsministeren har dessverre ikke anledning, og derfor viser vi til Olje- og energidepartementet denne gangen, skrev Støres kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i en e-post til E24 torsdag 16. februar.

E24 ga da Støre en ny frist, i tilfelle han fikk bedre anledning neste dag? Men den nye henvendelsen fra E24 valgte Statsministerens kontor ikke å svare på i det hele tatt.

Aasland svarte – til slutt

Olje- og energiminister Terje Aasland er øverste fagpolitiske myndighet på energifeltet i Norge, og staten er majoritetseier i Equinor med 67 prosent av aksjene.

E24 har stilt Aasland følgende to spørsmål:

  • Det er sikkert bedriftsøkonomisk fornuftig av Equinor å gå ned på produksjonen når prisen/etterspørselen faller. Men synes statsråden at det er riktig av Equinor å gjøre det i dagens situasjon for Europa?
  • Kan det bli aktuelt for statsråden å be selskapet se bort fra bedriftsøkonomiske hensyn og heller produsere maks kapasitet gass hele tiden?

Spørsmålene ble stilt torsdag 9. februar. Da det ikke kom noe svar fra Aasland, purret E24 igjen en uke senere. Da var beskjeden at «saken ligger ennå i fagavdelingen».

Etter at E24 satte en endelig frist for svar, kom det svar på e-post, elleve dager etter at de to spørsmålene ble stilt. Ikke fra statsråden, men statssekretær Amund Vik (Ap):

– God ordning

– Dette er en god ordning. I perioder der markedet er godt forsynt slik at prisene er lavere, er det et signal om at tilbudet er høyt i forhold til etterspørselen, skriver Vik.

Vik hevder videre «de fleste felt produserer på maksimal kapasitet, men enkelte felt har fleksibilitet til å redusere produksjonen når etterspørselen er lav og øke produksjonen når etterspørselen er høy».

Men Equinors egne tall for produksjonen av rørgass viser at så mange som 12 av 25 felt hvor selskapet er operatør, reduserte produksjonen i 4. kvartal. Dette sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) ville ikke svare på E24s spørsmål, og olje- og energiminister Terje Aasland svarte først etter elleve dager og to purringer.

Equinor svarer

Hos Equinor mener man at Støres uttalelser om maksimal kapasitet falt tidligere i 2022, da prisene var enda høyere enn i 4. kvartal.

I Equinor mener de derfor at de og Støre er på linje.

Pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold viser i en e-post til at «det europeiske gassmarkedet er veldig godt forsynt».

– Vi har fleksibilitet på enkelte felt til å holde tilbake noe produksjon i perioder når markedene er velforsynt, for heller å selge på et senere tidspunkt når behovet er større.

Snøhvit våknet

Produksjonen av gass fra feltene på norsk sokkel som Equinor er operatør på, nådde en foreløpig topp alt i 4. kvartal av 2021. Det var altså i god tid før Russlands invasjon av Ukraina «formelt» startet i slutten av februar i fjor.

I 4. kvartal i fjor ble derimot produksjonen av rørgass fra egne felt redusert med 9 prosent fra toppen (se figuren under her).

Men Equinor fikk i fjor høst i gang igjen eksporten av flytende naturgass fra Snøhvit-feltet. Snøhvit hadde da lagt nede for telling i halvannet år. Dette etter en brann på mottaksanlegget på Melkøya i september 2020.

Ny LNG fra Snøhvit gjorde at det totale fallet i produksjonen til Equinor ble begrenset til 3 prosent.

Oseberg i dvale

Mens Snøhvit har våknet, gikk et annet felt nesten i dvale.

På Oseberg var nedgangen på hele 46 prosent i 4. kvartal i fjor sammenlignet med produksjonen i samme kvartal i 2021.

Equinors finansdirektør forklarte nedgangen på Oseberg slik for investorene nylig:

– Vi vil ikke være en svingprodusentsvingprodusentEn svingprodusent er en leverandør eller en nær oligopolistisk gruppe leverandører av en vare, som kontrollerer sine globale forekomster og har stor ledig produksjonskapasitet.. Jeg mener vi skal være en basisleverandør av naturgass til Europa. Men innenfor det har vi fleksibilitet. På Oseberg har vi tillatelse til å produsere gass ca. 200 dager i året. Så da kan vi velge de beste dagene.

Også på kjente felt som Asta Hansteen, Gullfaks og Åsgård falt gassproduksjonen med mellom 14–30 prosent fra 4. kvartal i 2021.

Senker produksjonen mer?

Spørsmålet nå i 2023 er om gassproduksjonen vil reduseres ytterligere? For nå har gassprisen omregnet til dollar pr. fat falt under oljeprisen (se figuren under).

Da er det ikke lenger i nærheten så lønnsomt for Equinor og Norge å prioritere gassproduksjon fremfor produksjon av olje, slik det var i de tre første kvartalene av 2022.

Publisert: