Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til

Regjeringens plan for fossilfrie anleggsplasser kritiseres av Norsk Eiendom, SV, MDG og Zero. – Dette har vi ikke tid til, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

En elektrisk gravemaskin gjorde det første spadetaket i byggingen av E18 på Ramstadsletta i høst, med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og finansminister Jan Tore Sanner (H) til stede.
Publisert:

– Jeg blir litt oppgitt, rett og slett, sier Dahl til E24.

Regjeringen la tirsdag frem handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser i samferdselssektoren, få dager etter at den la frem en større klimaplan.

Handlingsplanen var varslet allerede i 2017, og skulle egentlig legges frem i 2019.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom har 220 medlemmer som blant annet driver med utvikling av eiendommer. Dahl har tidligere vært Ap-byråd i Oslo, og ble foreningens leder i juli 2020.

Norsk Eiendom er kritisk til at regjeringens handlingsplan bare omfatter tiltak innen samferdsel, og ikke stiller noen krav til eiendomsbransjens byggeplasser.

– Dette med fossilfrie anleggsplasser er noe eiendomsbransjen har bedt om i fem år, sier Dahl.

– Og når de endelig kommer med en handlingsplan så begrenser de dette til transportsektoren. Når Hareide selv sier at han har dårlig tid, så er det synd at ikke alle er med, sier hun.

Stortinget ba allerede i 2017 regjeringen om å utrede hvordan man kan sikre fossilfrie anleggsplasser i alle bransjer.

– Jeg savner en trinnvis innfasingsplan, ikke bare en snever handlingsplan for én enkelt sektor. Dette har vi ikke tid til, sier Dahl.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.
Les også

Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser

– Handlingslammelse

Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til regjeringens plan for anleggsbransjen.

– Handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser er som regjeringens klimapolitikk preget av handlingslammelse, sier Haltbrekken.

Han mener at planen er preget av at regjeringen skal «vurdere» og «utrede» ulike tiltak, og mener det ikke er tilstrekkelig til å nå målet om fossilfrie anleggsplasser innen 2025.

– Regjeringen tror åpenbart de kan utrede seg ut av klimakrisen. Her må det handling til. Handling som kutter utslippene, sier Haltbrekken.

- Dessuten er planen blottet for en satsing på fossilfrie anleggsplasser utenfor transportsektoren. Hvorfor skal ikke anleggsplasser for bygg gjøres fossilfrie? Stortinget har bedt om at alle anleggsplasser skal gjøres fossilfrie, sier SV-representanten.

Les også

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Stiller strengere krav

Regjeringens handlingsplan legger blant annet opp til at det offentlige skal stille strengere krav når det gjør innkjøp. Samferdselsdepartementet vil også stille krav til sine etater, som Statens vegvesen, om å sette i gang med pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

– Tiden for piloter er over. Vi har holdt på med pilotprosjekter i årevis. Nå må vi handle, og det er mulig å rulle dette ut raskt, sier Dahl.

Hun peker på at det allerede finnes en rekke pilotprosjekter for fossilfrie eller utslippsfrie anleggsplasser, blant annet i Oslo.

I fjor varslet Oslo kommune egne krav om fossilfrie anleggsplasser, men det er uklart om kommunen har hjemmel til å stille dette kravet til private utbyggere.

– Vi i eiendomsbransjen er klare for å levere fossilfrie byggeplasser på eiendom. Oslo kommune ønsker at ikke bare offentlige, men også private prosjekter skal være fossilfrie, og er i dialog med departementet om de har hjemmel til det. Det er vi fra Norsk Eiendoms side positive til, og entreprenørbransjen er klar, sier Dahl.

– Direkte pinlig

– Dette er så slapt at det er direkte pinlig, sier Arild Hermstad, byutviklingbyråd i Oslo og nestleder i Miljøpartiet De Grønne.

– Det er jo bare å si velkommen etter. Vi har altså stilt krav om fossilfri anleggsplass i alle nye reguleringsprosesser i Oslo siden i fjor høst, sier han.

Hermstad mener regjeringen har antydet at Oslos grep var ulovlig. Han mener det ikke trengs flere pilotprosjekter for å komme i gang med utslippskutt på anleggsplassene.

– Dette har vært et krav i kommunale prosjekter i Oslo siden 2017, nå gjelder det alle. Staten må stille krav til alle egne virksomheter om fossilfri og snarest elektriske anleggsmaskiner. Her er det bare å sette i gang, sier Hermstad.

– Må inneholde krav

– Samferdselsministeren virker ikke sikker på å nå egne mål med denne handlingsplanen, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og materialer i Zero.

Hun mener regjeringen må komme med enda mer konkrete tiltak hvis målene om fossilfrie anleggsplasser innen 2025 skal nås.

Ingvild Kilen Rørholt er rådgiver for bygg og materialer i Zero.


– Ting tar tid i samferdselssektoren. Et mål om å være fossilfri i 2025 innebærer faktisk at alle veistrekninger som planlegges og forberedes for anbud nå, må inneholde krav om å være fossilfrie, sier Rørholt.

Hun ønsker utslippskutt også fra materialene som brukes i utbygginger, og mener hver veistrekning bør få sitt eget klimagassbudsjett når neste Nasjonal Transportplan legges fram i mars.

– Samtidig må det ikke være tvil, anleggsbransjen har fått en klar bestilling. Klimaløsninger vil bli et konkurransefortrinn fremover. Nå er det bare for bedriftene å sette i gang, sier hun.

Vil følge opp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at regjeringens vil svare på Stortingets anmodninger, både om anleggsplasser innen samferdsel og eiendomsnæringens byggeplasser.

– Det første vedtaket fra budsjettbehandlingen for 2017 dreier seg om transportsektoren. Det følger vi opp med handlingsplanen for fossilfrie byggeplasser og anleggsplasser i transportsektoren, som vi nettopp har lagt fram, sier Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han påpeker at pilotprosjektene innen samferdsel også bidra til fossilfrie byggeplasser også i andre sektorer.

– Disse pilotprosjektene vil kunne gi oss raskere utvikling og utprøving av ny teknologi, som kan brukes til å gjennomføre fossilfrie byggeplasser også i andre sektorer. Slik vil regjeringen også kunne følge opp det andre anmodningsvedtaket fra juni 2017, sier han.

Vil stille krav til utbyggerne

Regjeringens viktigste tiltak i den store klimaplanen fra forrige uke var å øke CO2-avgiften fra rundt 590 kroner tonnet til 2.000 kroner tonnet i 2030. Det og andre tiltak vil bidra til å fremme fossilfrie anleggsplasser, mener Rotevatn.

– Fra 1. januar 2022 blir det forbudt å bruke mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger som blir oppført eller rehabilitert. Dette forbudet vil redusere klimagassutslipp fra byggeplasser, sier han.

Han peker på at klima- og miljøkrav i offentlige innkjøp blir et viktig virkemiddel, og at bygg og anlegg er et område der offentlige innkjøp er vurdert som særlig egnet.

– Regjeringen skal legge fram en samlet handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon, sier Rotevatn.

– Vi vil bruke krav i offentlige anskaffelser til å redusere utslippene fra anleggsplasser i transportsektoren, for å nå målet om at anleggsplassene skal være fossilfrie innen 2025, sier statsråden.

Publisert: