Skal legge frem omstillingsplan hvert tredje år: Vil at eierne skal gi råd

Fra neste år vil Equinor legge frem planer for energiomstilling hvert tredje år, og la aksjonærene få et ord med i laget.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i forbindelse med selskapets innkalling til generalforsamling.

Fra neste års generalforsamling skal Equinor legge frem en plan for energiomstilling hvert tredje år, skriver selskapet i en melding.

Planen skal legges fram til rådgivende votering blant selskapets eiere. Staten er i dag største eier i Equinor med 67 prosent, og vil dermed ha siste ord.

– Med en plan for vår energiomstilling inviterer vi aksjonærene til å få en enda bedre oversikt over hva vi gjør og hvordan vi leverer på ambisjonene, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.

I innkallingen går det også frem at Equinors styre anbefaler eierne å si nei en rekke aksjonærforslag. Noen av forslagene er å skille ut selskapets fornybarvirksomhet, å satse på kjernekraft og å slutte å lete etter olje og gass.

Mer informasjon 15. juni

Selskapet skal rapportere om hvordan det går med omstillingen hvert år.

Ifølge Equinor bygger planen videre på selskapets klimamål, som ble lagt frem i fjor. Blant annet skal selskapet satse tungt på CO2-fangst, elektrifisering av plattformer, fornybar energi som havvind samt skogvern.

Equinor vil si mer om hvordan det skal klare å bli klimanøytralt innen 2050 på en kapitalmarkedsdag 15. juni.

– Lønnsom vekst innenfor fornybar energi, utvikling av lavkarbonløsninger og optimalisering av en olje- og gassportefølje med lave utslipp, er hovedkomponentene i vår omstillingsstrategi, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Anbefaler å stemme ned forslag

I innkallingen til generalforsamling anbefaler styret i Equinor at eierne stemmer mot en rekke aksjonærforslag som har kommet inn.

Blant disse er forslag om å legge om selskapet i en mer bærekraftig retning og stoppe all olje- og gassleting i Barentshavet.

Styret går også mot et aksjonærforslag om å skille ut Equinors fornybarvirksomhet i et nytt selskap, og at Equinor skal satse på kjernekraft.

Styret sier nei

Dette er hele listen over forslag Equinor-styret anbefaler å stemme mot:

  • Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (inkludert Scope 1, 2 og 3)
  • Forslag fra aksjonærer om å rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko
  • Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser
  • Forslag fra aksjonær om at det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon
  • Forslag fra aksjonærer om å stoppe all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet
  • Forslag fra aksjonær om å selge seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet og å vurdere å trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet
  • Forslag fra aksjonærer om å skille ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget selskap, «NewCo»
  • Forslag fra aksjonær om å stanse all leting etter nye olje- og gass funn, at Equinor mangedobler den grønne investeringen, styrker selskapets ESG-profil og reduserer risiko for fremtidige søksmål
  • Forslag fra aksjonær om handlingstiltak for å unngå store tapsunderskudd i utlandet, besvarelse på sikkerhetshendelser samt revisjonens vurdering av forbedret kvalitetssikring og internkontroll
  • Forslag fra aksjonær om å inkludere kjernekraft i Equinors portefølje
Publisert:

Her kan du lese mer om