Petroleumstilsynet gir Seadrill to pålegg etter «alvorlige» regelbrudd

Seadrill må betale daglig gebyr om feil ikke rettes innen fredag. Tilsynet fant nye avvik for tre uker siden, og gamle avvik var ikke rettet.

Publisert:

Petroleumstilsynet (Ptil) er ikke nådig etter et nytt tilsyn mot Seadrills boreinnretning West Mira for tre uker siden.

«Tilsynet avdekket nye, alvorlige avvik, samt at tidligere påpekte avvik ikke var fulgt opp i henhold til selskapets tilbakemelding», skriver Ptil i et ferskt vedtak.

I forbindelse med dette har tilsynet nå gitt Seadrill to pålegg, hvorav en del av det første avviket kan resultere i daglige gebyr på 50.000 kroner om de ikke rettes i løpet av førstkommende fredag.

Dette pålegget innebærer at selskapet må «gjennomgå sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira og gjennomføre nødvendige korrigerende eller kompenserende tiltak for å sikre at anlegg, systemer og utstyr er i stand til å utføre sine krevde funksjoner slik at sikker drift kan opprettholdes på West Mira».

Selskapet har også fått pålegg om å gjennomføre nødvendige tiltak innen 1. juni slik at alle avvik knyttet til sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira er rettet. Dette er ikke omfattet av vedtaket om tvangsmulkt. I tillegg har selskapet fått et til pålegg som omfatter forhold på alle Seadrills innretninger på norsk sokkel.

Les også

Ptil gransker løftehendelse med personskade på Askeladden

Fem hendelser siden januar 2020

Årsaken til at Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn er fem «alvorlige» hendelser på West Mira etter at boreinnretningen fikk en såkalt samsvarsuttalelse i 2019.

En samsvarsuttalelse gis basert på opplysninger søker gir i en egen søknad. Når Ptil gir slike samsvarstillatelser uttrykker de tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres i henhold til regelverket.

De fem hendelsene som omtales som alvorlige har alle skjedd siden januar 2020. Av disse er en hendelse, der nedre del av en stigerørspakke utilsiktet ble frakoblet, gransket av tilsynet.

Etter hendelsene på West Mira ble det gjennomført tilsyn og gitt pålegg.

«Ptil har i tillegg gjennomført en rekke møter med Seadrill der vi har uttrykt vår bekymring over observasjoner i tilsyn og gransking, over kapasitet og kompetanse i organisasjonen og risikoforståelse om bord på innretningen,» skriver tilsynet i meldingen.

Les også

Ptil fant alvorlig regelbrudd på Goliat-plattformen

«Usikker» på om forutsetninger fremdeles er tilstede

Det er også gjort tilsyn og granskinger av andre Seadrill-innretninger som kunne være relevante for driften av West Mira.

I tilsynet som ble gjort for tre uker siden var også Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med. Dette tilsynet skulle sjekke det elektriske anlegget på boreinnretningen.

Det var altså under dette tilsynet Ptil fant flere nye avvik, samt at tidligere avvik ikke var rettet.

På bakgrunn av det som er observert etter at samsvarsuttalelsen ble gitt, er Ptil nå «usikker» på om forutsetningene for denne fremdeles er tilstede for West Mira.

Publisert: