Bru vil ikke vurdere klimarisiko i oljen: – Det er aktørene i næringen som har mest kunnskap

Miljødirektoratet har etterlyst analyser av risikoen for at nye oljeprosjekter kan bli ulønnsomme grunnet klimapolitikk. Regjeringen vil overlate vurderingen til oljeselskapene. – Stadig mer uansvarlig, sier SV.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i et skriftlig svar fra olje- og energiminister Tina Bru (H) til stortingsrepresentant Lars Lars Haltbrekken (SV).

Han har etterlyst analyser av klimarisikoen i nye prosjekter i 25. konsesjonsrunde. Også Miljødirektoratet har etterlyst samfunnsøkonomiske vurderinger av 25. konsesjonsrunde.

«Det er aktørene i næringen som har mest kunnskap, kompetanse og informasjon om muligheter og utfordringer i enkeltinvesteringer», skriver Bru i sitt svar til Haltbrekken.

Hun skriver at konsesjonsrundene er viktige for å gi tilgang på nye leteareal på norsk sokkel. Politikerne legger rammene for næringen, men det er aktører som Equinor, Vår Energi og Aker BP som vet mest om lønnsomhet, ifølge Bru.

«Når selskapene vurdere å investere i ny produksjon må de ta hensyn til et forventet nivå på fremtidige olje- og gasspriser, blant annet sett i lys av globale klimatiltak», skriver statsråden.

Les også

Kostnadssprekker og usikker etterspørsel: SV krever nye olje-regnestykker

Store sprik i vurderingene

Equinor legger for eksempel til grunn at oljeprisen skal stige til 80 dollar fatet i 2030 når selskapet fastsetter den bokførte verdien av olje- og gassfeltene sine. Det er høyere enn prisanslagene fra andre europeiske selskaper.

Selskapet stiller imidlertid strengere krav til lønnsomheten i nye prosjekter. De kommende årene vil selskapets prosjekter i snitt være lønnsomme ved en oljepris på 35 dollar fatet.

Nordsjøoljen Brent startet året på 66 dollar fatet, men ligger nå på 40 dollar fatet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Stadig mer uansvarlig

Haltbrekken er ikke fornøyd med svaret fra olje- og energiministeren.

– Det blir stadig mer uansvarlig å ikke ta en full gjennomgang av økonomien i norsk olje- og gasspolitikk, sier han til E24.

– Verden rundt oss omstiller seg til fornybar energi. Da er ikke gigantsatsingen man legger opp til i Barentshavet bare et stort problem for klimaet, det kan også bli et stort problem for norsk samfunnsøkonomi, sier han.

SV-politikeren er bekymret for at prosjekter på norsk sokkel ikke skal bli lønnsomme for staten hvis verden lykkes med klimaomstillingen og oljeprisen holder seg lav.

Les også

EU varsler stort gasskutt

SV-representanten har stilt flere skriftlige spørsmål til regjeringen etter flere varslingsbrev fra Bellona og flere artikler i blant annet E24 om nye utsettelser og kostnadssprekker i prosjekter som Johan Castberg og Martin Linge.

– Det vi så før sommeren er at selskapene legger et enormt press på politikerne, som vi så på disse krisepakkene. Det gjør for eksempel Wisting-feltet lønnsomt selv om det ikke var lønnsomt i februar. Når statsråden ikke vil gjøre en slik risikoanalyse, så gjør det meg bekymret, sier Haltbrekken.

Norsk olje og gass har imidlertid avfeid Haltbrekkens bekymringer.

– Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det blir satt i gang prosjekter som er lønnsomme for oljeselskapene, men som er ulønnsomme for staten, sa bransjeorganisasjonens direktør Anniken Hauglie til E24 nylig.

Les også

Oljenæringen slår tilbake mot SV: – Ingen grunn til å bekymre seg

Dette mener Miljødirektoratet

E24 skrev nylig at Miljødirektoratet er bekymret for lønnsomheten på sokkelen. I en høringsuttalelse om 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel etterlyste direktoratet samfunnsøkonomiske vurderinger.

«De nylige endringene i petroleumsskatteloven kan svekke sammenhengen mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og vi mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i nye foreslåtte blokker bør vurderes særskilt sett i lys av disse endringene», skrev Miljødirektoratet.

Med andre ord: det som er lønnsomt for oljeselskapene blir ikke nødvendigvis lønnsomt for staten.

Les også

Må svare om Equinors Angola-betalinger etter E24-saker

Direktoratet viser til at globale klimamål kan ramme etterspørselen, og at investeringer i petroleum i Barentshavet fremstår som «mer marginale» enn tidligere på grunn av høyere lete- og driftskostnader. I tillegg kan mulige negative konsekvenser for miljø og andre interesser påvirke disse vurderingene, påpeker de.

«Sett i lys av at staten påtar seg risiko ved å delfinansiere virksomheten, savner Miljødirektoratet en vurdering av forslagets samlede samfunnsøkonomiske konsekvenser», skrev direktoratet.

Les på E24+

Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

Mener oljeselskapene vurderer bredt

Bru peker på at selskapene som søker om arealer gjør grundige vurderinger av volumene, funnsannsynligheten, utvinningsgraden, ledetidene, utbyggings- og driftskostnadene og olje- og gassprisene.

«Det har skjedd en markedstest der også klimarisiko er hensyntatt. Disse vurderingene inngår, sammen med scenarioer for de mest relevante parameterne for den leteaktiviteten det søkes om å starte opp, i en søknad som sendes inn og vurderes av Olje- og energidepartementet», skriver Bru.

«Vurderingen av usikkerheten knyttet til framtidige olje- og gasspriser, herunder effekter av ulike lands tilpasning til Parisavtalen, og kostnader knyttet til eventuelle framtidige utslipp fra produksjon er økonomisk risiko som aktørene i næringen tar hensyn til i sine beslutninger», skriver hun.

Bru understreker flere ganger i sitt svar at rollefordelingen er slik at det er aktørene i næringen som gjør slike vurderinger.

«Jeg mener det derfor vil være av begrenset interesse med egne klimarisikoanalyser ved konsesjonsrunder», skriver hun.

Les også

Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

Publisert: