Fersk rapport fra klimalobbyen: Vil avvikle norsk oljebransje

Norge bør lede an i klimakampen med en styrt avvikling av norsk oljebransje, ifølge en fersk rapport. Ikke realistisk, mener oljebransjen.

ØNSKER BREMS: Klimalobbyistene i Oil Change International mener Norge bør gå foran og vise at noen land klarer å la noe av sin olje og gass bli liggende i bakken for å nå de globale klimamålene. Konkret vil de stanse nye letelisenser og gjøre en styrt avvikling av produksjonen. Bildet viser tankeren Torill Knutsen som laster olje fra Goliat-feltet i Barentshavet.
Publisert: Publisert:

En fersk rapport tar til orde for at Norge skal la noe olje og gass ligge igjen i bakken.

Rapporten «The Sky's Limit: Norway» er forfattet av klimaaktivistene i Oil Change International med støtte fra norske miljøvernorganisasjoner, og legges frem onsdag.

Rapporten tar til orde for en idé som blant andre Miljøpartiet De grønne tidligere har lansert: En stans i utlysningene av nye letelisenser, og en styrt avvikling av oljeproduksjonen.

«Norge har en historisk mulighet til å lede ved å bli den første fossilnasjonen til å kunngjøre en intensjon om å styre nedgangen i produksjonen i tråd med klimakravene», skriver organisasjonen.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Greenpeace, WWF, Kirkens Nødhjelp, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

– Norske politikere må ta ansvar og vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Gir store utslipp

Norsk eksport av olje og gass bidrar til utslipp av 500 millioner tonn CO2 årlig i utlandet, noe som er rundt ti ganger det Norge slipper ut selv, ifølge rapporten.

Les også

Fersk IEA-rapport: Kan nå nullutslipp i 2060

Eksisterende norske felt og utbygginger vil bidra til globale utslipp på 8 milliarder tonn CO2, ifølge rapporten. I tillegg kan nye utbygginger og funn bidra til globale utslipp på hele 12 milliarder tonn, skriver Oil Change International.

«Den norske regjeringen forstår behovet for å redusere utslipp, både i Norge og globalt, men planlegger likevel å fortsette med betydelig produksjon og eksport av olje og gass», skriver organisasjonen.

«Hvis globale utslipp skal falle, må det nødvendigvis bety mindre fossil energi», skriver Oil Change International.

Men det kan bli krevende å overtale Norge til å sette på bremsene i en næring som står for rundt en tredjedel av landets eksport. Olje- og gassnæringen bidro i fjor med hele 14 prosent av verdiskapingen i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

GLOBALT BUDSJETT: Denne figuren viser hvordan verdens olje- og gassreserver alene vil kunne bidra til å skape global oppvarming på over 1,5 grader fra førindustrielt nivå. Da brytes målet fra Parisavtalen fra 2015, som Norge og over 150 land har ratifisert. Legger man til kullet, vil oppvarmingen i 2100 overstige to grader.

Frykter for klimamålene

Rapporten fra Oil Change International følger opp en annen og mer generell rapport fra september i fjor, som så på hele verdens behov for å avvikle oljeproduksjonen.

Miljølobbyens postulat er dette: Hvis all oljen og gassen som er funnet til nå faktisk blir brent, er det ingen sjanse til å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Da er verden fort 1,5 grader varmere, og Paris-målet blir brutt, hevder rapportforfatterne. Brenner verden i tillegg alt kullet som allerede er funnet, blir verden godt over to grader varmere, ifølge beregninger fra Rystad Energy, FNs klimapanel og IEA.

Les også

Mener klimamålene truer oljebransjen

Dette mener Oil Change International kreves:

  • Ingen bør tillates å bygge ny infrastruktur for fossil energi
  • Noen felt og gruver, spesielt i rike land, bør stenges før de har utnyttet alle sine ressurser, og penger bør brukes på ikke-fossil utbygging i fattige land
  • Dette betyr ikke at man skal slutte med fossil energi, men at regjeringer og selskaper bør gjennomføre en styrt avvikling av fossilindustrien, og sørge for at arbeidskraften får hjelp til omstillingen

Klimaavtalen fra Paris er til nå ratifisert av 158 land.

Les mer: Fersk IEA-rapport:Kan nå nullutslipp i 2060

Ber Norge gå foran

Skal målene fra Paris nås, kan ikke alle land utvinne alle sine fossile ressurser, påpeker organisasjonen. Skal da andre land bremse sine oljekraner for å slippe frem Norge?

Nei, da bør heller rike og utviklede Norge gå foran, ifølge Oil Change International.

«For at Norge skal produsere en større andel må andre lands produksjon begrenses, men regjeringen har aldri forklart hvordan dette skal skje», skriver Oil Change International.

«Hvis dette skal skje gjennom markedskreftene, som regjeringen ser ut til å tro, så må den forklare hvordan den forventer at markedene skal foretrekke landets dyre olje fremfor billigere produksjon andre steder», skriver organisasjonen.

STORE UTSLIPP: Norge er verdens syvende største eksportør av utslipp, i form av olje og gass som forbrennes i utlandet, ifølge en rapport fra Oil Change International.

Frykter katastrofe

Gitt at klimamålene skal nås, noe Norge har vært med på å vedta, er det tre muligheter for fossil energi, mener Oil Change International:

  • Styrt avvikling: at man ikke bygger nye oljefelt og kullgruver men lar dagens ressurser uttømmes over tid, mens man bygger ut fornybar energi
  • Tapte ressurser: man bygger ut nye felt og gruver, men verden lykkes i å kutte utslipp slik at etterspørselen etter fossil energi og prisene faller, og penger og arbeidsplasser går tapt
  • Klimakaos: Selskaper fortsetter å bygge ut nye felt og gruver og tjener gode penger, men utslippene deres varmer opp kloden godt over to grader, med alvorlige konsekvenser for menneskene
FALLENDE PRODUKSJON: Denne figuren viser at samlet norsk olje- og gassproduksjon ventes å falle kraftig frem mot 2030, og fallet blir særlig markert hvis det ikke gjøres nye funn og nye utbygginger.

Kjemper mot oljebrems

Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier at Parisavtalen forutsetter videre produksjon av olje og gass, men på et lavere nivå enn i dag. Han avviser en styrt avvikling av norsk oljenæring.

– Det er ikke realistisk, i den forstand at verden kommer til å trenge svært mye olje og gass også innen togradersmålet, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

– Når de ber om nedtrapping av produksjonen i Norge, ber de i realiteten om at produksjon skal flyttes til land med høyere utslipp, sier han.

– Men Norge kunne heist miljøfanen og ha god samvittighet for at vi har gjort noe?

– Men resultatet ville blitt økte utslipp i verden, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Ser vekstmulighet i sol og vind: – Kan ikke ignoreres

Han viser til at IEA mener at en tredjedel av global energi i 2050 må dekkes av olje og gass selv innenfor togradersmålet, og sier at norsk olje både har lave utslipp og at nye prosjekter er lønnsomme ved lavere oljepriser enn i dag.

Norsk olje og gass har tidligere gjort beregninger som viser at en stans i nyinvesteringer i oljebransjen vil kunne gi staten 70 milliarder kroner mindre å rutte med per år. Årets statsbudsjett er til sammenligning på rundt 1.300 milliarder kroner.

Schjøtt-Pedersen ba nylig Arbeiderpartiet og Høyre om å verne oljebransjen mot mindre partier som ønsker å stanse utlysningene av nye områder.

Les mer: Ber de store partiene verne oljebransjen

Publisert: