Equinor sluker tradingselskap for å lykkes med fornybarsatsingen: – Skulle vi utviklet dette selv ville det tatt mange år

Equinor ser energihandel og kunnskapen om strømmarkedet som en avgjørende brikke i sin fornybarsatsing. Den norske olje- og gassgiganten mener utviklingen går så fort at de ikke hadde tid til å bygge opp noe lignende selv.

Henrik Lind (t.v.), konsernsjef for Danske Commodities, og Tor Martin Anfinnsen, direktør for Marketing & Supply i Equinor.
Publisert: Publisert:

– Det føles godt å finne en partner som Equinor, som har store ambisjoner innen vårt felt, der vi også kan utfylle hverandre, sier konsernsjef Henrik Lind til E24 om salget av livsverket sitt Danske Commodities til Equinor.

Fredag annonserte partene oppkjøpsavtalen som innebærer at oljegiganten betaler rundt 400 millioner euro (tilsvarende 3,7 milliarder) for energitradingselskapet. Den endelige prislappen vil bli noe justert avhengig av det danske selskapets resultater de neste årene.

Den norske olje- og gassgiganten har en plan om å bruke mellom 15 og 20 prosent av investeringsbudsjettet sitt (som i år er på nesten 90 milliarder kroner) på fornybar energi og nye løsninger innen 2030.

Da holder det ikke bare å investere i solcelleparker og havvindmøller, ifølge selskapet. Equinor-ledelsen mener nemlig også at de må være til stede i markedet for handel av strøm og gass i langt større grad enn i dag. I tillegg mener de kompetansen som Danske Commodities vil være essensiell for å få fornybarstrategien til å lykkes.

– En av de viktigste begrunnelsene for avtalen er at vi har store vekstambisjoner i New Energy Solutions (fornybarsatsingen, journ.anm.), men vi ser også at vi har et tomrom å fylle når det kommer til kommersiell tradingvirksomhet innen kraft, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør for Marketing & Supply i Equinor til E24, og utdyper:

– Vi har noe i dag, men virksomheten er relativt liten, og den har ikke kompetansen og de tekniske systemene som trengs for å støtte den veksten vi skal ha.

Les også

Equinor-rapport om energiomstillingen: – Går for sakte

Mener de tjener mest ved å selge strømmen selv

– Dere har jo allerede en stor tradingvirksomhet innen olje og gass i dag, men det var altså ikke mulig å bygge opp noe lignende innen kraftmarkedet selv?

– Jeg tror ikke vi har tid til det. Vi vurderte det naturligvis, men siden vi fant en så attraktiv virksomhet som Danske Commodities, så var dette en mye bedre løsning, sier Anfinnsen, og fortsetter:

– Skulle vi utviklet dette selv ville det tatt mange år. Vi ville trengt en IT-plattform til å håndtere denne typen virksomhet, med all risiko og sjanser for tilbakeslag en slik prosess innebærer.

Selv om fornybsarsatingen fortsatt utgjør en liten del av Equinors inntekter, har selskapet satt i gang flere nevneverdige prosjekter den siste tiden. Blant dem er solprosjektene i Brasil og Argentina.

Den største satsingen på fornybar skjer imidlertid i havvind, der selskapet blant annet har satt i gang et prosjekt for å teste ut batterilagring på den flytende havvindparken Hywind. Selskapet har også prosjekter på gang i USA, og senest denne uken ble den første vindmøllen installert på Arkona-prosjektet utenfor kysten av Tyskland.

Danske Commodities er på sin side en av Europas største tradere i det kortsiktige kraftmarkedet i Europa, og selskapet handler i 37 europeiske land. Selskapet tilbyr blant annet også tjenester til kraftprodusenter innenfor balansering og produksjonsstyring, samt salgsavtaler, sikringskontrakter og sertifikathandel.

– Må dere selge strømmen dere selv produserer i fornybarsatsingen for å få til en god lønnsomhet?

– I økende grad er svaret på det ja. Det er jo variasjoner i markedene, men det europeiske fornybarmarkedet er veldig konkurranseutsatt og vi mener derfor vi må ha hele verdikjeden. Jeg tror også vi vil se en lignende utvikling i andre deler av der den også, sier Anfinnsen i Equinor.

Les også

Aker BP ber fornybarbransjen komme med havvind-forslag: – Vi tror dette skal la seg gjøre

Forbereder seg for tøffere konkurranse og lavere marginer

I tillegg til at Equinor ønsker å være til stede i alle ledd i verdikjeden, fra gassreservoarene og vindmøllene, og frem til strømmen og gassen brukes, så er det også et annet viktig element i strategien.

Både Equinor og Danske Commodities mener nemlig energimarkedet vil bli stadig tøffere, med tynnere marginer og økt konkurranse.

– Det blir mer og mer som finansmarkedene ellers, med mer volum og mindre marginer per transaksjon. Vi ser at de som vil lykkes er de aktørene som klarer å få opp volumene, få ned kostnaden per transaksjon og samtidig bruke automatisert trading og andre teknologiske løsninger, sier Henrik Lind.

Regnskapene tyder på at Lind så langt har lyktes med nettopp det.

Selskapet hans leverte i fjor en resultatvekst på 81,5 prosent, takket være en omsetning som hoppet fra 3,32 til 5,47 milliarder euro samtidig som lønnskostnader og andre kostnader lå stabilt. Etter skatt økte resultatet fra 26,0 til 47,2 millioner euro.

– For oss betyr jo avtalen at vi får tilgang til Equinors portefølje av gass og fornybar energi i Europa, som kan optimaliseres på kort sikt og gi oss muligheter, fortsetter Lind og peker på at de ansatte også kan få gode karrieremuligheter i konsernet.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for fornybarsatsingen (New Energy Solutions) i Equinor, mener vi går i en retning der «fornybar energi i økende grad vil bli utsatt for markedsrisiko».

– Dere mener altså at fornybar energi vil oppleve mer konkurranse og mindre forutsigbare priser etter hvert som subsidier og andre støttetiltak forsvinner?

– Ja, subsidiene vil jo falle vekk etter hvert, særlig i Nord-Europa ser vi det. Med lavere kostnader for fornybar energi vil konkurransekraft også være avgjørende, sier Tor Martin Anfinnsen i Equinor.

Les også

Store endringer i toppen: Statoil får nye Brasil- og finansdirektører

Blir store i gassmarkedet

Selv om det danske selskapet også tilbyr tjenester innen produksjonsstyring og trading for kraft- og varmeverk, samt industrielle produksjonsanlegg, er det ikke snakk om noen oppdeling av Danske Commodities nå.

– Planen er å beholde selskapet og få det til å vokse. Målet er at dette skal bli større, sier Anfinnsen.

Danske Commodities skal også fortsette å være en egen enhet i Equinor-systemet, og skal ikke innlemmes i trading- eller fornybardivisjonene. Samtidig som de to utfyller hverandre, mener Anfinnsen i Equinor at Danske Commodities også vil styrke deres egen gasstradingvirksomhet.

– Vi vil jo hente ut så mye synergi på tvers av selskapene som overhodet mulig, og det arbeidet starter egentlig med en gang, sier Anfinnsen.

Sammen blir Equinor og Danske Commodities ikke bare store innen kraft og fornybar, men også en betydelig aktør i gassmarkedet, påpeker Henrik Lind.

– I Equinor har vi tradisjonelt fokusert på store volumer som vi produserer selv og selger i store og ofte langsiktige kontrakter. Men vi er mindre i markedet for veldig kortsiktig handel, der Danske Commodities har en betydelig posisjon, sier Anfinnsen.

– Så vi utfyller hverandre langt mer enn vi overlapper, legger Equinor-direktøren til.

Les også

Vil investere 7,8 milliarder på Troll-feltet

Les også

– De største kontraktene vi har tildelt noen gang

Les også

Equinor sikrer leteblokker «i verdensklasse»

Publisert:

Her kan du lese mer om