Analytiker ser muligheter for norske seismikkselskaper i Trumps massive oljeplan

Trump-administrasjonen vil åpne opp omtrent alle USAs kystområder for oljeleting. Det kan gi muligheter for en seismikkbransje som har vært plaget av oljekrise de siste årene, ifølge Clarkson Platou-analytiker Jørgen Lande.

OLJEPLANER: Trump-administrasjonen vil åpne opp det aller meste av USAs kyst for olje- og gasselskapene. Her BPs oljeplattform Thunder Horse i Mexicogolfen.
Publisert: Publisert:

Etter krisepregede år i kjølvannet av oljebremsen kan seismikkbransjen få drahjelp av Trump-administrasjonen massive oljeplaner for den amerikanske kysten, tror seismikkanalytiker Jørgen Lande i Clarkson Platou Securities.

Planene vil åpne opp store nye områder for offshore oljeleting, både på vestkysten mot Stillehavet, østkysten mot Atlanterhavet, samt i Mexicogolfen og Alaska (se kart under).

– Dette har stor betydning ettersom USA alltid har tilrettelagt for en veldig kommersiell ordning rundt leting med faste årlige lisensrunder, små blokker og så videre, samt at dette er store områder, skriver Lande i en epost til E24.

Forslaget som ble lagt frem av innenriksminister Ryan Zinke forrige uke innebærer at over 90 prosent av den ytre kontinentalsokkelen, og mer enn 98 prosent av uoppdagede olje- og gassressurser i føderale farvann vil åpnes opp for olje- og gassleting.

Det er en betydelig endring fra dagens ordning, der 94 prosent av den ytre kontinentalsokkelen holdes stengt for oljebransjen.

Forslaget som nå legges frem og skal på høring gjelder for perioden fra 2019 og frem til 2024. Det vil også være den største tildelingen av leteområder i amerikansk historie, ifølge innenriksdepartementet.

Ved en eventuell åpning antar Clarkson-analytikeren at seismikkselskapene på eget initiativ vil allokere kapasitet til de nye områdene.

– Dette vil i så fall være oppå eksisterende etterspørsel samt omfatte store områder som er tidkrevende å dekke. Med en markedsbalanse som er 3–4 båter unna full utnyttelse vil dette ha en sterk positiv påvirkning, etter vår mening.

Seismikkselskapene gjør geologisk kartlegging av havbunnen for oljeselskapene for å finne ut hvor det kan være olje. De ble som andre deler av oljeleverandørindustrien rammet da kundene snørte igjen pengesekken etter oljeprisfallet.

Fordømmer planene

Planen åpner for offshore boring etter olje og gass i områder langt utenfor dagens kjerneområder sentralt og vest i Mexicogolfen, og gir selskapene leteområder som har vært utelatt i flere tiår.

saken fortsetter under

STORE OLJEPLANER: Trump-administrasjonen vil åpne opp det aller meste av kysten for olje- og gassleting, men møter motstand fra flere delstater.

Planene vil imidlertid trolig møte på hard motstand, ikke minst fra miljøgrupper.

Allerede har blant annet guvernørene i California, Oregon og Washington gått offentlig ut med en fordømmelse av planene som de mener setter miljøet langs kysten i fare og strider mot klimaforskningen.

I uttalelsen lover guvernørene å gjøre det som skal til for å stanse planene.

Det gjenstår dermed å se hvor mye som faktisk blir åpnet opp av nye letearealer.

– Vi forventer sterk motstand i USA på dette, men vi tror det heller i retning av mer areal å lete på i årene som kommer. Først ut tror vi blir den østlige delen av Mexicogolfen, sier Lande, som tror en avgjørelse vil bli tatt til sommeren.

– Stort potensial

Ifølge en presentasjon fra Clarkson er det Oslo Børs-noterte seismikkselskapet Spectrum det eneste som har seismikkdata i sitt bibliotek fra den østlige delen av Mexicogolfen.

Meglerhuset ser denne delen av Mexicogolfen samt sørlige deler av Atlanterhavsregionen som områdene med størst potensial for ny seismikk og leting.

– Er du oljeselskap med produksjon i Mexicogolfen og de åpner den østlige delen er Spectrum den eneste å gå til for å kjøpe data i dag, ifølge Lande.

Les også

Trump sier Kina er «tatt på fersken» med oljefrakt til Nord-Korea

For Atlanterhavsregionen på østkysten ligger det allerede inne seismikksøknader fra selskaper som Spectrum, TGS, PGS, CGG, Western Geco, GX Technology og Seabird, ifølge Clarkson.

Oslo Børs-noterte PGS bekrefter at seismikkselskapet følger med på prosessen i USA.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Bård Stenberg er det vanskelig å gjøre noen konkrete vurderinger siden «det er mye politikk i dette». Han påpeker likevel at områdene er uutforsket og at det er skutt lite seismikk

– Det er veldig lite, om noe, i noen regioner, sier han.

Det gjør at mulighetene kan åpne seg opp for oljebransjen og leverandører som PGS.

– Hvis det blir vedtatt er det stort potensial for økt aktivitet, sier Stenberg.

Ser potensiell leteboom

Men etter oljeprisens fall har oljeselskapene blitt mer skeptiske til store kostbare offshoreprosjekter. Ifølge analysehuset Rystad Energy har amerikanske oljeinvesteringer de siste årene vært gjennom et stort skift over til skiferolje som utvinnes på land.

Over 60 prosent av selskapenes investeringer gikk til skiferoljevirksomhet i 2017, noe Rystad venter vil øke til 70 prosent det kommende tiåret.

Les også

Årets oljefunn forbløffer: – Har ikke sett noe som dette siden 40-tallet

Oljeressursene i offshoreområdene er imidlertid store. I et notat skriver analysehuset at dersom alle åpnes for leting er det et potensial på 65 milliarder fat oljeekvivalenter som ennå ikke er funnet.

Til sammenligning var Oljedirektoratet anslag ved utgangen av 2016 for totale oppdagede og uoppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel på tilsvarende 90 milliarder fat oljeekvivalenter.

Analysen til Rystad viser at med full utnyttelse av de nye områdene kan leteaktiviteten offshore USA nå en ny topp etter 2030. Med rundt 200 letebrønner hvert år i gjennomsnitt vil det tilsvare investeringer på 15 milliarder dollar i året.

Imidlertid er det ikke mangel på faktorer som kan stikke kjepper i hjulene for et slikt anslag. Blant disse nevnes både kapitalbegrensninger, mangel på infrastruktur i områdene og miljøhensyn.

– Spørsmålet er fortsatt, hva er sannsynligheten for at selskapene prioriterer leting og utvikling i alle disse områdene, sier sjef for leteanalyse i Rystad Nils-Henrik Bjurstrøm i notatet.

Les også

– En ny fase for oljebransjen

Les også

Slik har året vært for oljeprisen

Les også

Oljeprisen over 68 dollar fatet

Publisert:

Her kan du lese mer om