Slik vil Olympic Ship løse gjeldskrisen

Långiver overtar tre skip og rederiet varsler oppsigelse av 80 ansatte.

GRUNNLEGGEREN: Stig Remøy er grunnleggeren av Olympic Ship. Her fotografert på kaia i Fosnavåg.
Publisert:

Olympic Ship varsler i en børsmelding om at de har kommet til enighet med viktig aktører om en full refinansieringsplan for selskapet.

Planen skal gi rederiet finansielt pusterom til og med 2020 selv i et scenario hvor få eller ingen av skipene rederiet eier har langsiktige kontrakter.

Det første varselet om at noe var på gang kom fredag morgen da Oslo Børs suspenderte handelen i selskapets to børsnoterte obligasjonslån i påvente av melding fra selskapet.

Planens hovedpunkter er som følger:

** Som en del av planen skilles subsea-virksomheten ut i et eget selskap hvor det blir skutt inn 400 millioner kroner i ny egenkapital, hvorav 110 millioner er verdsettelsen av driftsselskaper som legges inn i det nye selskapet.

** I meldingen heter det er at betingelsene i selskapets obligasjonslån er reforhandlet med en samlet effekt som innebærer en gjeldsreduksjon på 395 millioner kroner.

** I tillegg er alle låneavdrag utsatt til 2021, noe som reduserer kontantbehovet i perioden med 1,5 milliarder kroner.

** En av långiverne overtar skipene «Olympic Commander», «Olympic Poseidon» og «Olympic Hera».

** Planen skal redusere rederiets samlede rentebærende gjeld fra 5,5 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner.

** I tillegg har verftskreditorene gått med på å utsette forfall av 89,5 millioner kroner til 30. september 2021.

Stig Remøy, som i dag er hovedeier i rederiet, går inn med 70 prosent av aksjene i det nye selskapet. Med på laget har en tre lokale investorer samt en av sine ledende ansatte.

– Vi har fått på plass en løsning som både er langsiktig og bærekraftig. Vi sikrer hoveddelen av virksomheten og arbeidsstokken, og Olympic er refinansiert frem til utgangen av oktober 2021. Som en del av løsningen blir det etablert et nytt Olympic-selskap som får tilført nødvendig kapital til å komme gjennom den konjunkturnedgangen hele næringen nå opplever, sier Stig Remøy i en pressemelding.

Les også

Skjebnetimer for offshorerederi i gjeldskrise

Varsler oppsigelser

Men salget av tre skip til en av långiverne, samt salget av «Olympic Athene» som ble varslet tidligere i uken fører til at Olympic Ship ikke lenger har behov for mannskapene på disse skipene.

Derfor regner rederiet med at de må si opp rundt 80 ansatte, i tillegg til at andre kan kommet til å bli permittert.

– Det er beklagelig at vi er nødt å si opp så mange gode medarbeidere, og vi skulle gjerne ha vært dette foruten. Samtidig gjør løsningen at vi vil kunne beholde hoveddelen av vår arbeidsstokk. Det har vært et viktig mål for oss, selv om vi i dag også tenker på de kollegene som ikke kan bli med Olympic videre, sier Remøy.

Det nye spesialiserte subseaselskapet vil overta Olympic Ships 11 fartøyer innenfor dette segmentet. Det nye selskapet, som får navnet Olympic Subsea, vil også bli morselskap i konsernet.

I dagens Olympic Ship bil det bli igjen fem supplyskip og tre ankerhåndteringsfartøy.

Kan bli avgjort før jul

For at Remøys plan må imidlertid eierne i selskapets to børsnoterte obligasjonslån på til sammen 690 millioner kroner aksepterte å realisere store tap.

De blir tilbudt å veksle inn sine obligasjoner i et konvertibelt lån på 60 millioner kroner som kan omgjøres til 13 prosent av aksjene i det nye selskapet samt et usikret lån på 300 millioner kroner.

Begge lånene får fem og et halvt års løpetid.

I pressemeldingen heter det at obligasjonseiermøtene ventes avholdt omkring 22. desember i år.

Det er en forutsetning for at planen kan gjennomføres at obligasjonseiere som eier to tredeler av de to lånene stemmer for planen. I børsmeldingen skriver imidlertid Olympic Ship at de allerede har mottatt støtte fra et tilstrekkelig antall obligasjonseiere.

Lange forhandlinger

Olympic Ship har kjempet i store deler av inneværende år for å få en refinansiering av milliardgjelden.

Siden i sommer har selskapet gjentatte ganger fått forlenget en avtale om å kun betale renter på gjelden til sine finansielle kreditorer.

Den siste av avtalene om å slippe å betjene gjelden fullt ut løp frem til 21. desember.

I OPPLAG: Olympic Ships Olympic Progress fotografert da det lå i opplag i fjor sommer.

Norske offshorerederier ekspanderte kraftig i årene frem til oljeprisfallet som startet sommeren 2014.

Med lånte penger ble det bestilt stadig større og dyrere skip.

Da oljeprisfallet førte til at oljeselskapenes behov for slike skip ikke økte som forventet og at alle de nye skipene kom på markedet er det i dag nesten umulig å få leid ut offshoreskip på betingelser som er i nærheten av å betjene gjelden.

Les også

Havila unngår konkurs

Nabolag vasser i gjeld

I Olympic Ships nabolag i Fosnavåg på Sunnmøre er har to rederier vært gjennom tilsvarende runder.

Rem Offshore, som var kontrollert av Stig Remøys bror Åge, ble tvunget til å fusjonere med Aker-kontrollerte Solstad Offshore etter gjennomføring av en refinansiering. Fusjonen blir formelt gjennomført samme dag som Olympic Ship varsler melding om selskapet.

For kort tid siden fikk også Sævik-familiens Havila Shipping frem en avtale med kreditorene etter å ha forhandlet om saken i 13 måneder.

Felles for løsningene er at gamle eiere skyter inn ny egenkapital og at lånene delvis får forlenget løpetid og delvis blir omgjort til aksjer.

Les også

Milliardene som forsvant – vekstbransjen som ble symbolet på oljenedturen

Les også

Mener supplykrisen hadde kommet uavhengig av oljeprisfallet

Les også

Slik er brikkene i supply-puslespillet

Publisert: