Fellesforbundet om verftsulykkene i Sør-Korea: Minst ti døde på jobb for det norske oljeeventyret

Siden 2012 har 10 arbeidere omkommet under arbeid for norsk olje- og gassnæringen ved verft i Sør-Korea. Det viser tall Fellesforbundet har samlet inn.

MANGE DØDE: Flere norske oljeprosjekter har krevd liv under byggingen i Sør-Korea. Blant annet inntraff nylig en kranulykke ved ferdigstillelsen av Martin Linge-plattformen hos Samsung Heavy Industries i byen Geoje, der seks døde. Slik skal Martin Linge-feltet se ut når det er ferdig utbygget.
Publisert:

1. mai kom nyheten om at seks arbeidere ved verftet Samsung Heavy Industries i Geoje omkom under arbeid på Total E & P Norges oljeplattform Martin Linge, som når den er ferdig skal stå på norsk sokkel.

De koreanske arbeiderne døde da en kran falt ned.

Sekretær i Fellesforbundet, Mohammad Afzal, har hjulpet E24 med å lage en oversikt over dødsfall direkte knyttet til norske oljeprosjekter bygd på koreanske verft de siste årene.

– Jeg har ingen offisielle rapporter om dødsulykkene, men våre egne undersøkelser viser at alle disse dødsfallene rammet innleide arbeidere på verftene i Sør-Korea, sier Afzal til E24.

Fagforeningsmannen peker på at det viser at ansatte hos underleverandører ikke har den opplæringen som de fast ansatte ved de koreanske verftene har.

– Det er også en hierarki i arbeidslivet i Sør-Korea som gjør at de innleide ikke føler seg ivaretatt på linje med de ansatte i verftene. Sørkoreanske Metal Worker Union, som vi har kontakt med, melder at det er vanskelig og nesten umulig oppgave å organisere de innleide, sier Afzal.

Mohammad Afzal, Fellesforbundet

Her er dødsulykkene

* Tre dødsfall i forbindelse med bygging av Goliat

Ved byggingen av Goliat-plattformen var det to dødsfall høsten 2014, og ett i slutten av desember samme år. Den flytende produksjonsenheten ble bygd ved Hyundai Heavy Industries offshoreverft i Ulsan i Sør-Korea.

Eni Norge er operatør for Goliat-feltet, og var oppdragsgiver for det norske Goliat-prosjektet i Sør-Korea.

Pressekontakt Andreas Wulff i Eni Norge bekrefter at det har vært tre dødsfall blant lokale arbeidere i Sør-Korea i forbindelse med Goliat-prosjektet.

– De tre tragiske ulykkene ved Hyundai Heavy Industries verftet skjedde i oktober 2012 og i 2014, sier Wulff til E24.

Goliat er det første oljeproduserende feltet i Barentshavet, og produksjonen startet opp i mars 2016.

Eni Norge er et norsk selskap eiet av det italienske energiselskapet Eni.

* Ett dødsfall i Sør-Korea i forbindelse med arbeid på Statoils prosjekter

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil, opplyser til E24 at én arbeider i Sør-Korea er omkommet i forbindelse med Statoils prosjekter.

– En person som jobbet på Cat J-prosjektet på Samsung Heavy Industries døde 5. mai 2016 etter en arbeidsulykke 21. april. Verftet bygger to oppjekkbare borerigger som eies av Gullfaks og Oseberg-lisensene, sier Eriksen til E24.

– Riggene skal etter planen ferdigstilles og ankommer Norge henholdsvis sommeren og høsten 2017.

19. juli 2016 rapporterte VG at en lokal arbeider døde på Statoils Aasta Hansteen-plattform ved offshore verftet til Hyundai Heavy Industries i Ulsan i Sør-Korea.

Dette dødsfall viste seg å ikke være arbeidsrelatert, ifølge Statoil.

– Undersøkelsene etter ulykken på Aasta Hansteen 19. juli, indikerer at årsaken til ulykken ikke var relatert med arbeidet på prosjektet, sier Eriksen.

* Seks dødsfall ved arbeidet på Martin Linge-plattformen

Det siste eksemplet er altså det alvorligste: Seks omkom 1. mai i en kranulykke på verftet Samsung Heavy Industries på øya Geoje i Sør-Korea.

Ulykken skjedde under byggingen av moduler til den norske Martin Linge-plattformen for selskapet Total E & P Norge.

Toppledelsen i Total dro til Sør-Korea etter dødsulykken.

– De reiste til Sør-Korea for å gi sin støtte til prosjektets personell og ledelsen ved verftet. I tillegg bistår fagfolk fra Total i verftets egen gransking av ulykken, sier Totals kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen til E24.

– Våre tanker går til de pårørende av dem som er omkommet og skadet.

Også Valemon og Gina Krog ble bygget i Sør-Korea på verft til henholdsvis Samsung og Daewoo. Fellesforbundet har ingen rapporter om dødsfall på bygging av hverken Valemon eller Gina Krog.

Minst tre dødsfall ved verft i Norge siden 2011

Siden 2011 har det vært minst tre dødsfall ved verft i Norge.

Arbeidstilsynet har ført statistikk på arbeidsulykker med dødelig utfall siden 2011. Men Arbeidstilsynet fører ikke noen samlet oversikt over hvor mange som har omkommet i Norge ved arbeid for olje- og gassnæringen spesifikt.

Tilsynet har i perioden frem til i dag registrert at to arbeidstagere har mistet livet på arbeid innen «bygging av skip og flytende materiell». Det fremkommer ikke i statistikken om dette var innenfor leverandørindustri, innen olje- og gassnæringen eller innen andre maritime næringer.

– Begge dødsfallene inntraff på Vestlandet. Den ene skjedde 17. februar i 2011 på Halsnøy, og den andre i 2013, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon, Trygve Bragstad

I 2011 omkom en person under arbeid på Scarabeo 8, mens riggen lå i Haugesund.

Dødsulykken 17. februar 2011 inntraff på verftet til Bergen Group på Halsnøy i Sunnhordland, ifølge VG. En arbeider arbeidet om bord i en båt ved verftet da han fikk en stålplate over seg, og deretter falt ned i en tank.

I tillegg har Arbeidstilsynet registrert en dødsulykke ved arbeid med tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.

Bragstad bekrefter at det dreier seg en dødsulykke 20. oktober 2011 ved Westcons verft på Ølen i Rogaland. Ifølge Haugesunds Avis skal en arbeider ha falt i en heissjakt på boreriggen Scarabeo 8. Riggen lå inne på Westcons anlegg for å klargjøres for borevirksomhet på Goliat-feltet. Den avdøde var ansatt hos en underleverandør.

– Det er ofte komplisert å hente ut god statistikk om en spesifikk næring som olje- og gassnæringen, sier Bragstad.

Han viser til at det skyldes at det dessverre er mange næringskoder i datagrunnlaget. Inne på for eksempel et verft kan det derfor, blant annet på grunn av innleid arbeidskraft, være ansatte i mange næringskoder.

Ytterligere en dødsulykke ved et verft i Norge er blitt rapportert i media siden 2011.

Ulykken skal ha inntruffet 27. januar 2016 da en yrkesdykker ble sittende fast under vann ved arbeid på riggen Henry Goodridge på Westcon Yards anlegg i Ølensvåg. To dager senere døde mannen, ifølge NRK Rogaland.

GIGANTANLEGG: Ekspertise og lavkost er blant grunnene til at mange norske, og andre internasjonale aktører, velger verftene i Sør-Korea, men Fellesforbundet mener sikkerheten blant innleide arbeidere ikke er god nok. Minst 10 er døde på norske prosjekter siden 2012. Her ser vi Samsung Heavy Industries-verftet i Geoje, hvor Martin Linge-ulykken som kostet seks menneskeliv skjedde 1. mai.
Les også

Total må fikse Martin Linge

Les også

Moody's frykter oljens klimarisiko

Les også

Ap vil følge opp verftsulykker: – Myndighetene bør ha en finger på rattet

Publisert: