Fikk oljeterminal inn i skattepakken: Senterpartiet og Ap øyner nytt håp for Veidnes

Equinor feiret med champagne i Finnmark, men etter flere år ble Veidnes-prosjektet lagt i skuffen grunnet lav lønnsomhet. Nå mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet at oljeskattepakken kan puste liv i prosjektet igjen.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, har vært sentral i forhandlingene om oljeskatten. Sammen med Arbeiderpartiet (her ved Hadia Tajik) har de fått Veidnes-prosjektet tilbake på sporet igjen.
Publisert:

I mange år har debatten versert om det skal bli en terminal for ilandføring av olje på Veidnes i Finnmark eller ikke. Utfordringen har vært at Johan Castberg-feltet ikke var så stort som man trodde og det har heller ikke blitt gjort nok andre store oljefunn.

Etter at prosjektet ble lagt i skuffen i desember grunnet lav lønnsomhet er det nå nytt håp, takket være blant andre Ap og Senterpartiets påtrykk i oljeforhandlingene på Stortinget.

– Det er et nytt driv i denne saken, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp.

– Nå har vi fått bundet regjeringen og Frp til masten på at oljen fra Barentshavet skal i land, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik. 

Det var Ap som fikk Veidnes-spørsmålet på bordet i oljeskattedebatten. Det gleder blant annet ordføreren i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), som løftet problemstillingen. Hun som tirsdag er på vei til Veidnes sammen med Ap-nestleder Bjørnar Skjæran for å markere seieren.

– Jeg må få trekke frem Ap-ledelsen som fikk dette inn. Selv om det er positivt at Sp og andre også støtter dette så har Ap-ledelsen gjort en sinnssykt bra jobb her. Vi i Nord ser jo hvordan aktivitet har snudd pessimisme til optimisme og vekst i vår region, sier Sivertsen Næss til E24.

Hun er glad for både skattepakken og Veidnes-tillegget og peker på at en aktiv næringspolitikk tidligere har gjort det mulig å få til utbyggingen av for eksempel Snøhvit-prosjektet.

Skal få «oljeskatt»

Veidnes-terminalen var opprinnelig en del av Johan Castberg-utbyggingen i Barentshavet, noe Equinor også markerte med champagne i Finnmark i sin tid.

Castberg-prosjektet ble imidlertid så dyrt at bremsene ble satt på i 2013. Etter et par år kom prosjektet tilbake i slanket form og ble igangsatt – men oljeterminalen var skilt ut i et eget prosjekt.

Underveis hoppet oljeselskapet Lundin av. Igjen sto Equinor og Vår Energi og i desember 2019 de at terminalen blir for dyr og ikke skulle bli noe av, til store protester lokalt. Ordfører Jan Olsen i Nordkapp var blant kritikerne og sa «vi har blitt lurt».

Nå er det altså håp for prosjektet, for det skal nemlig også få oljeskatt med umiddelbare avskrivninger slik oljenæringen nå har fått. Det har nemlig Senterpartiet og Ap fått gjennomslag for i Stortingets nye kompromiss om oljeskatten.

Med umiddelbare avskrivninger under oljeskatteregimet vil et marginalt prosjekt som Veidnes et helt annet regnestykke enn under dagens rammebetingelser.

Dette er likevel ingen garanti for at regelverket kan endres slik at Veidnes-prosjektet får oljeskatt og det er ingen garanti for at selskapene vil vedta et slikt prosjekt. Equinor varsler at de ikke vil sette i gang noe arbeid før de ser og har vurdert detaljene.

Les også

Slik blir den nye oljeskatten

Les også

Ap-Jonas på telefonen med Aker og Equinor: Slik samlet Stortinget seg bak skattekuttet til oljenæringen

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest (Ap)

Krever ny ordning fra regjeringen

I Nord-Norge har lokale ringvirkninger og sysselsettingseffekten av oljevirksomhet vært et sentralt spørsmål i årevis.

Selv om oljenæringen har tatt med seg arbeidsplasser og aktivitet er det en frykt for at man aldri skal få ta ordentlig del i «oljeeventyret» som Vestlandet, med oppbyggingen av leverandørbedrifter og arbeidsplasser.

Innen oktober må regjeringen komme til Stortinget med et lovforslag der oljeterminaler i Finnmark får lignende vilkår som skattepakken. Dette er ikke ulikt det som ble gjort for å få på plass Snøhvit-utbyggingen i Hammerfest på starten av 2000-tallet.

Regjeringen og Olje- og energidepartementet har så langt ikke villet presse gjennom terminalen mot oljeselskapenes vilje. Da prosjektet ble lagt i skuffen spurte E24 daværende olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) om hva han ville si til de som var skuffet:

– Det er helt åpenbart at skuffelsen som er der, og som er adressert sterkt og tydelig, er noe jeg også kjenner på. Det skal næringen være bevisst på. Det er opp til selskapene å ta beslutningene og levere gode ringvirkninger i regionen. Forholdene ligger til rette for det, nettopp med utgangspunkt i Johan Castberg og de andre aktivitetene vi har i Nord, sa han i desember.

Les også

Equinor dropper oljeterminalen på Veidnes i Finnmark

Ap mener oljeministrene som har vært burde gjort mye mer.

– Arbeiderpartiet har i mange år og gjennom flere runder i Stortinget krevd at oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier Tajik. 

– Det skal legges frem en ny plan for hvordan man skal få virksomhet og ilandføringsterminal på Veidnes. Det vil sikkert være litt ulike tilnærminger til dette i komiteen, men for oss er det veldig viktig at man får fremdrift på saken og mer kunnskap på bordet igjen, sier en fornøyd Marit Arnstad i Senterpartiet mandag.

– Dette er jo et prosjekt som Equinor og partnerne mener er ulønnsomt?

– Ja, men tidligere har vi også hatt prosjektet som samfunnet mener er viktig, men som oljeselskapene kanskje ikke i utgangspunktet har vært positive til, men som i sum er positivt. Elektrifiseringen av Johan Sverdrup er et typisk eksempel på det, sier Arnstad.

Et flertall på Stortinget tvang i 2014 frem en raskere elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet enn det oljeselskapene selv hadde lagt opp til.

Her er vedtaket:

«Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge frem et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes, som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.»

Equinor avventer detaljene

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor er strålende fornøyd med å ha fått en skattepakke, selv om den ikke var helt lik den næringen ba om.

Det betyr imidlertid ikke at det nå blir full aktivitet i Veidnes-prosjektet igjen.

– Veidnes er ikke et prosjekt som ligger under oljeskatteregimet under dagens rammebetingelser. Vi forholder oss til det som ble sagt på Stortinget i dag, hvis de altså ber regjeringen se nærmere på dette, sier Arne Sigve Nylund.

Han sier at de nå vil avvente hva regjeringen kommer med konkret og hvilke rammebetingelser som da vil gjelde.

– Men vi vil ikke ha noen aktivitet i dette prosjektet før det, fortsetter han.

Nylund sier at prosjektet ikke kunne sanksjoneres på grunn av at det ikke har den lønnsomheten som et slikt prosjekt bør ha.

– Det var en beslutning som er og var basert på de gjeldende rammebetingelsene, sier Nylund.

Les også

SV vil ha omkamp om Johan Castberg

Les også

Stort opprop for olje-skattepakke: – Vi frykter krisen vil sette Nord-Norge mange år tilbake

Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor
Publisert: