IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen

Det internasjonale energibyrået IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen i framtiden.

“Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet», heter det i den ferske IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.

Les hele saken med abonnement