Rekordtall fra Equinor

Equinor leverer svært sterke tall for fjerde kvartal. – Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser, sier konsernsjef Anders Opedal.

Bildet viser Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Equinor legger frem et knallsterkt resultat for fjerde kvartal, ifølge en melding.

Selskapets justerte resultat før skatt ble på rekordhøye 15 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 132 milliarder kroner.

På samme tid ett år før var resultatet på 0,76 milliarder dollar, preget av prisfallet på energi etter coronakrisen som slo ned fra våren 2020.

På forhånd var det ventet at Equinor ville levere et justert resultat på 13,2 milliarder dollar (om lag 116 milliarder kroner), ifølge tall selskapet selv hadde samlet inn fra 23 analytikere.

I det justerte resultatet fjerner selskapet støy og engangseffekter for å gi et bilde av den underliggende utviklingen over tid.

Snudde bunnlinjen i pluss

Omsetningen ble på 32,13 milliarder dollar, opp fra 11, 88 milliarder dollar i samme kvartal året før. Resultat etter skatt (bunnlinjen) ble på 3,37 milliarder dollar, fra minus 2,42 milliarder doller i samme periode året før.

– Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser med svært god drift og økt produksjon. Dette gjør at vi leverer et rekordhøyt justert driftsresultat etter skatt i kvartalet og sterkt resultat for året som helhet, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Equinor øker utbyttet til 0,2 dollar per aksje, fra 0,18 dollar i de foregående kvartalene. I tillegg foreslår selskapet et ekstraordinært utbytte på 0,2 dollar per aksje per kvartal fra fjerde kvartal 2021 til og med tredje kvartal 2022.

Selskapet øker i tillegg tilbakekjøpsprogrammet sitt for aksjer til fem milliarder dollar.

Equinors justerte resultat før skatt for hele 2021 er nær tidoblet fra året før, og kom på 33,66 milliarder dollar. I 2020 var tilsvarende tall på 3,4 milliarder dollar.

Resultat etter skatt for hele 2021 ble på 8,56 milliarder dollar, en dramatisk snuoperasjon fra minus 5,51 milliarder dollar i 2020.

Les også

Equinor jekker opp utbyttet: Øker tilbakjøp av aksjer til 44 milliarder i 2022

Selskapet produserte 2,158 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, fra 2,04 millioner fat i samme kvartal året før.

Før kvartalsrapporten har Equinor opplyst om at selskapets tradingvirksomhet kunne få en smell på 12–13 milliarder kroner i kvartalet, knyttet til verdien av ulike gasskontrakter.

Selskapet har også på forhånd meldt om en nedskrivning på nesten 16 milliarder kroner på det britiske Mariner-feltet, fordi det inneholder mindre olje enn ventet. Dette påvirker bunnlinjen, men ikke det justerte resultatet.

Økte priser

Blant årsakene til de gode resultatene i kvartalet er høyere priser på olje og gass.

– Pandemien påvirket fortsatt aktivitetsnivået i 2021, men markedene hentet seg inn med høye priser, spesielt i andre halvår. I Europa økte energiprisene til rekordnivåer, noe som hadde innvirkning på industri og samfunn, sier Opedal.

– Equinor har fokusert på sikker og stabil drift som en pålitelig energileverandør. Sammen med partnere og myndigheter la vi til rette for en betydelig økning av produksjonen av gass til Europa, legger han til.

Selskapet venter en produksjonsvekst på rundt to prosent i år, og sier at investeringene vil bli på rundt 10 milliarder dollar i 2022 og 2023, og om lag 12 milliarder dollar i 2023 og 2024.

De store prosjektene selskapet setter i drift innen utgangen av 2030 er i snitt lønnsomme ved under 35 dollar fatet og har en kort tilbakebetalingstid på om lag 2,5 år, opplyser Equinor.

Venter Equinor-overskudd på 32 mrd. kroner etter skatt i fjerde kvartal

Øker klimaambisjoner

Samtidig med at Equinor deler ut mer til aksjonærene, satser selskapet også på omstilling. I en kapitalmarkedsoppdatering setter selskapet nye klimamål.

Equinor har nå et mål om å halvere konsernets nettoutslipp innen 2030 (fra 2015-nivå), og 90 prosent av dette skal være absolutte utslippskutt. Det vil si at det ikke skal være kvotekjøp eller lignende kompensasjonsmetoder.

Det målet inkluderer imidlertid bare felt som opereres av selskapet, og ikke felt som drives av partnere. I tillegg gjelder det bare utslipp i driften, og ikke kundenes utslipp når de bruker Equinors produkter.

«Omstillingen er i rute», skriver Equinor. Selskapet forventer nå at mer enn halvparten av selskapets årlige bruttoinvesteringer skal gå til i fornybar energi og lavkarbonløsninger som hydrogen og CO₂-rensing innen 2030.

– I dag setter vi nye ambisjoner og deler framskrittene vi har gjort i arbeidet med raskere omstilling av selskapet med klare klima- ambisjoner, samtidig som vi øker kontantstrømmen og avkastningen, sier Opedal.

Slik illustrerer Equinor sine nye kuttmål på 50 prosent innen 2030. Kuttene gjelder bare prosjekter og anlegg som selskapet selv opererer, og ikke utslippene ved bruken av Equinors produkter.

Oppnådde høyere priser

Prisene på olje og gass seg i fjerde kvartal var betydelig høyere enn på samme tid året før, og spesielt gassprisene i Europa har skutt i været etter gassmangel, med lave lagernivåer og mindre gassimport enn vanlig fra Russland.

  • Equinor fikk 77,7 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon i fjerde kvartal, mens selskapet fikk 76,1 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 67,5 dollar fatet for produksjonen i USA.
  • I samme kvartal året før fikk selskapet 42,1 dollar fatet i Norge, 41,3 dollar fatet internasjonalt og 34,5 dollar fatet i USA.
  • På forhånd hadde analytikerne ventet at Equinor ville oppnå en oljepris på 77,1 dollar fatet i Norge, 76,2 dollar per fat internasjonalt og 66,7 dollar fatet i USA.
  • Equinor fikk 28,76 dollar per MMBtu for gassen sin i Europa i kvartalet, fra 5,04 dollar per MMBtu i samme kvartal i fjor.
  • Selskapet fikk 4,97 dollar per MMBtu for gassen det solgte i USA i fjerde kvartal, fra 1,99 dollar per MMBtu på samme tid i fjor.
Les også

Mindre olje enn ventet i Mariner-feltet: – Det er selvfølgelig skuffende

Stor spredning i resultatet

Equinor er delt opp i flere ulike segmenter, inkludert norsk produksjon, internasjonal produksjon, USA-produksjon, markedsføring og prosessering og dessuten fornybarvirksomheten.

Selskapets norske olje- og gassvirksomhet økte produksjonen i fjerde kvartal fra året før, blant annet fordi det var en del vedlikehold i samme kvartal året før. I tillegg bidro Martin Linge med økte volumer, og Equinor har lagt om strategien på Gina Krog og selger gassen i stedet for å reinjisere den på grunn av høye priser.

Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet solgte 16,7 milliarder kubikkmeter gass og 196 millioner fat olje i fjerde kvartal. Resultatet ble imidlertid negativt, blant annet knyttet til en varslet endring i den bokførte verdien av gasskontrakter.

Equinor rapporterer følgende tall for de ulike segmentene i selskapet:

  • Exploration & Production Norway: Justert resultat på 14,86 milliarder dollar, fra 1,8 milliarder dollar på samme tid året før
  • Exploration & Production International: Justert resultat på 688 millioner dollar, fra minus 1,22 milliarder dollar i fjerde kvartal 2020
  • Exploration & Production USA: Justert resultat på 550 millioner dollar, fra minus 559 millioner dollar på samme tid året før
  • Marketing, Midstream & Processing: Justert resultat på minus 1,01 milliarder dollar, fra 352 millioner dollar på samme tid året før
  • Renewables: Justert resultat på minus 38 millioner dollar, fra minus 60 millioner dollar i samme kvartal i 2020
Les også

Equinor venter smell på gasshandel

Publisert: