Scatec får statlig milliardgaranti: Skal servere stabil strøm i Sør-Afrika

Statlige Eksfin stiller 1,2 milliarder kroner i garanti til Scatecs hittil største investering, et kombinert solkraft- og batteriprosjekt i Sør-Afrika.

Publisert:

Det opplyser Eksfin og Scatec til E24.

Eksfin ble til da Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge ble slått sammen i 2021. De siste månedene har Eksfin blant annet lånt ut en kvart milliard til landbasert lakseoppdrett i Kina og lovet fire milliarder i lån og garantier til batteriprodusenten Freyr.

Scatec-sjef Terje Pilskog.

Nå gir Eksfin garantier på 1,2 milliarder kroner til Kenhardt 1-3, tre kraftverk som Scatec skal bygge i provinsen Northern Cape i Sør-Afrika.

Anleggene skal bestå av 540 megawatt solkraft kombinert med 225 megawatt batterikapasitet, og blir noen av de største sol- og batteriprosjektene globalt.

Dette er Scatecs hittil største investering. Prosjektet er også spesielt fordi det skal levere jevn strøm fra tidlig morgen til utpå kvelden, i stedet for å levere produksjon som varierer med solskinnet.

– Kapitalkostnaden for hele anlegget er cirka én milliard dollar. Så det er selvfølgelig en kjempeinvestering. Og så investerer vi kanskje cirka én milliard norske kroner på egenkapitalsiden, sier Scatec-sjef Terje Pilskog til E24.

– Hvor viktig er det å ha Eksfin med?

– Det er kjempeviktig. Eksfin har vært med å støtte våre investeringer helt siden den spede begynnelsen. Det gir lettere tilgang til likviditet og volum, sier han.

For to år siden bladde Scatec opp rundt 11 milliarder for å kjøpe SN Power, og utvidet dermed virksomheten også til vannkraft. I fjor varslet selskapet investeringer på rundt 100 milliarder frem til 2025.

Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker.

Syv milliarder i garantier

Til sammen har Scatec fått statlige garantier på syv milliarder kroner siden 2010. Det har bidratt til utbygginger i land som Ukraina, Tsjekkia, Honduras, Pakistan, Malaysia, Brasil og Egypt.

– Det tidligere GIEK stilte tidlig opp med garantier og risikoavlastning til Scatec. Vår deltagelse utvidet kapasiteten til banker som Nordea, Swedbank og DNB slik at Scatec kunne gjøre store prosjekter tidlig, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker til E24.

Hun ble i fjor hentet inn som sjef for det nye organet, og er tidligere leder for Swedbanks og Danske Banks norske virksomheter.

– Vi har jobbet med Scatec siden 2010, og de sier selv at de ikke kunne ha oppnådd det de har gjort uten dette bidraget. Flere av prosjektene blir gjennomført i land med høy politisk risiko, og norske banker er ikke i stand til i å ta den type risiko alene, sier hun.

Hun peker på at Eksfin samarbeider med private banker for å bidra til å utløse privat finansiering.

– I det prosjektet vi finansierer nå i Sør-Afrika, utsteder Nordea garantier for Scatec, og så utsteder vi kontragarantier til Nordea igjen. De garanterer for ferdigstillelsen av prosjektet, og for Scatecs egenkapital. Eksfins garantier er kapasitetsutløsende, og vi tar en stor del av risikoavlastningen, sier Bakker.

Skal levere stabil strøm

Scatec-prosjektet vant som det eneste rene fornybarprosjektet frem i en teknologinøytral konkurranse i Sør-Afrika, mot blant annet gass, olje og andre energiformer, påpeker Pilskog. I motsetning til mange andre fornybarprosjekter skal det levere stabil produksjon gjennom dagen.

– Det som er spesielt er at vi leverer stabil energi fra klokken fem om morgenen til klokken halv ti om kvelden, 150 megawatt gjennom hele perioden. Det er helt nytt innen fornybar energi, sier Pilskog.

– Måten vi gjør dette på er å kombinere batterier og solceller, slik at man fyller opp batteriene om dagen og henter ut kraft på morgenen og kvelden for å levere stabil kraft, sier han.

Scatec-sjefen ser det som et godt tegn at fornybar energi kan konkurrere mot andre energiformer på like vilkår.

– Fornybarindustrien og teknologien utvikler seg. I begynnelsen var det ofte slik at man leverte det man produserte og fikk betalt for det, mens nettoperatøren måtte håndtere den varierende produksjonen. Det man ser nå er at fornybar energi i større og større grad tar ansvar for den variasjonen selv, sier han.

– Stort behov

Eksfin-sjefen åpner for å støtte Scatec videre.

– Absolutt. For det første er det en strategisk prioritering for oss å være med i det grønne skiftet, og det er spesielt stort behov for både for kapital og risikoavlastning til grønne investeringer. Scatec har også vist gang på gang at de leverer det de skal, og da blir vår risiko gjennom garantiene lavere, sier Bakker.

Eksfins garantier til Scatec-prosjekter forfaller også i tur og orden, og da blir det rom for å gi garantier til nye prosjekter, påpeker hun. Scatec har både planer om fornybarprosjekter og prosjekter innen grønt hydrogen og grønn ammoniakk, der selskapet har fått støtte fra Norad.

– Vi vil absolutt jobbe mer sammen med Scatec og denne type selskaper, sier Bakker.

Eksfin og forgjengerne hadde tidligere en betydelig andel olje- og gassprosjekter, men ifølge Bakker er andelen kraftig redusert. I 2020 og 2021 kom det nesten ingen forespørsler knyttet til finansiering av olje og gass, påpeker hun.

– I fjor var 40 prosent av forespørslene innen grønne prosjekter, så det er ikke noen tvil om at det er der vi skal vokse, og det er der industrien har behov for kapital og risikoavlastning, sier Bakker.

– Det store nå er batterier, der det kreves mye kapital og risikoavlastning til nye fabrikker, og så er det havvind hvor vi har bidratt til finansiering på ti milliarder kroner av norske leveranser til internasjonale havvindprosjekter, sier hun.

Eksfin venter at hydrogen og ammoniakk kommer til å bli et stort område for industrien. Samtidig er ledelsen opptatt av å ikke ta på seg for mye risiko, etter at forrige oljeboom endte med en del restruktureringer, og at staten ble medeier i selskaper som Seadrill og Siem Offshore.

– Dette er svært kapitalkrevende prosjekter over mange år, så vi må gjøre gode risikovurderinger sammen med styret, så vi ikke ender i samme situasjon som vi gjorde innen offshore olje og gass. Vi tar vi med oss erfaringene fra den gang, sier Bakker.

Det statlige norske investeringsfondet Norfund er også inne i finansieringen av prosjektet i Sør-Afrika. Det skjer gjennom regjeringens nye klimainvesteringsfond, som over tie skal bygges opp til ti milliarder kroner.

Publisert: