Strømprisen: Mer vann i magasinene i forrige uke

Det kom mer vann i norske kraftmagasiner i forrige uke, men særlig i Sørvest-Norge er det fortsatt uvanlig lav vannstand.

Strømprisene har avtatt noe den siste tiden. Vannmagasinene har fylt seg noe opp, men fyllingsgraden er fortsatt uvanlig i deler av landet.
Publisert: Publisert:

De siste ukene har det regnet mye, og det gir også mer vann i norske vannmagasiner. Ved utgangen av uke 43 var magasinene 71,3 prosent fulle, en oppgang på tre prosentpoeng fra uken før.

Det viser ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag.

Fortsatt er det mindre vann enn vanlig i magasinene. Medianen på denne tiden av året er en fyllingsgrad på 83,1 prosent, basert på tall fra de siste 20 årene. Det er imidlertid mer vann i magasinene nå enn i bunnåret 2006, da da det var 64 prosent fyllingsgrad i tilsvarende uke.

Den laveste fyllingen i uke 43 har Sørvest-Norge på 61,4 prosent. Dette er unormalt lavt, og skyldes blant annet tørt vær tidligere i år. Fyllingsgraden i dette området var imidlertid lavere i tørråret 2006, da den var på 53,8 prosent i samme uke.

I tredje kvartal gikk fyllingsgraden i prisområdet NO1 (Øst-Norge) og NO5 (Vest-Norge) under det historiske lavmålet, opplyste NVE i en melding tirsdag.

– Normalt pleier magasinene å fylles opp gjennom kvartalet. I år kom det mye mindre nedbør enn normalt, spesielt sør i Norge i siste halvdel av kvartalet. Dette ga mindre tilsig til magasinene. Fyllingsgraden i Norge har ikke vært så lav i september siden 2006, sa direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE ifølge meldingen.

Ved utgangen av forrrige uke hadde NO5 fortsatt den laveste vannstanden de siste 20 årene, mens fyllingsgraden i NO1 har steget og ikke lenger er den laveste i dette århundret.

Strømprisen har falt

Strømprisene har avtatt i det siste. I forrige uke falt strømprisen i Sør-Norge med 20 prosent fra uken før til 80 øre kilowattimen, ifølge NVE. Mildere vær og lavere forbruk bidro til prisfallet, ifølge direktoratet.

Sør-Norge hadde likevel Nordens dyreste strøm, samtidig som Midt- og Nord-Norge kunne nyte Nordens billigste strøm på rundt 14 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

Strømprisen i Sør-Norge var også på om lag 80 øre kilowattimen i snitt i tredje kvartal. Dette er den høyeste snittprisen for et kvartal noensinne, ifølge NVE.

– Det er flere grunner til at kraftprisene i det sørlige Norge er så høye. Norge og Norden er tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet gjennom mellomlandsforbindelser, og blir påvirket av kraftprisene der. I tillegg har vi et væravhengig kraftsystem, som gjør at lite nedbør kan bidra til å øke kraftprisene, sa Nordberg tirsdag.

Kostet 2.000 kroner mer

For en typisk husholdning på Østlandet ble strømkostnaden i tredje kvartal på rundt 3.360 kroner, utenom nettleie og elavgift. Det er nesten 2.000 kroner mer enn i tredje kvartal i 2019. En tilsvarende husholdning i Nord-Norge betalte om lag 1.370 kroner for strømmen i kvartalet, rundt 200 kroner mer enn i samme kvartal i 2019, ifølge NVE.

Det er store svingninger i strømmarkedet, og kontraktene på nordisk og tysk kraft for første kvartal 2022 har falt mye i det siste. Årsaken er ifølge NVE forventninger om mildere vær og mindre knapphet i det europeiske energimarkedet. Den siste tiden har høye priser på gass, kull og CO₂-kvoter bidratt til uvanlig høye strømpriser både i Europa og Norden.

– Europa er fortsatt avhengig av fossile energikilder for å dekke kraftetterspørselen. Når prisene på kull og gass stiger fører det også til høyere kraftpriser. I tillegg har prisen på CO2-kvoter økt, noe som også bidrar til å øke kostnaden på kraftproduksjon fra kull og gass, sa Nordberg tirsdag.

Fortsatt nettoeksportør

De siste årene har Norge økt sin utvekslingskapasitet mot utlandet med nye kabler til Tyskland og Storbritannia. I oktober ble det netto eksportert 1,2 terawattimer (TWh) kraft, opp fra 0,6 TWh i september, ifølge Statnett. Så langt i år har Norge eksportert 14 TWh strøm, mens det ble eksportert 20 TWh i hele fjor.

Den nye strømkabelen til Storbritannia ble satt i drift i oktober, og eksporterte nesten utelukkende kraft fra Norge til Storbritannia i sin første måned i drift, med unntak av noen timer hvor britene sendte strøm til Norge.

Norge var nettoeksportør av kraft i samtlige uker i tredje kvartal, men nettoeksporten var 2,2 TWh lavere enn i samme periode i fjor, ifølge NVE. Nettoeksporten for tredje kvartal var rundt fire prosent lavere enn snittet de siste fem årene, påpeker direktoratet.

Det ble produsert 32,7 TWh kraft i Norge i kvartalet, seks prosent mindre enn samme periode i fjor. Strømforbruket i Norge var på 27,5 TWh kraft i tredje kvartal, som er rundt to prosent mer enn snittet de siste fem årene, ifølge NVE.

Publisert: