Sterk optimisme i oljenæringen

  Store funn på norsk sokkel og stabilt høye oljepriser gjør at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ser svært positivt på framtiden.

HAR TROEN: Oljebransjen ser lyst på fremtiden.
Publisert: Publisert:

Torsdag la administrerende direktør Gro Bækken fram den årlige konjunkturrapporten, hvor næringen selv titter i krystallkula for å spå hvordan ståa vil utvikle seg de nærmeste årene. Og man trenger ikke være spåkone med teletorgnummer for å slå fast at norsk oljebransje seiler i medvind.

LES OGSÅ: Statoil vil kutte oljesand-utslipp med 40 prosent

– Produksjon av norsk olje og gass er viktig for norsk økonomi og arbeidsplasser. Men norsk olje og gass er også viktig i en verden med stadige flere mennesker og klimautfordringer og hvor kull får en stadig mer dominerende plass i det globale energiforbruket, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Økt gassproduksjon

I konjunkturrapporten slås det fast at verdensøkonomien igjen står foran en nedjustering av vekst, noe som vil kunne gjøre framtiden også for norsk olje- og gassproduksjon usikker, men likevel er Brækken optimist.

LES OGSÅ: Advarer mot å senke oljetempoet

– Verdens bruk av kull går i feil retning. Skal verdenssamfunnet klare å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader må den fossile energimiksen endres, slår hun fast.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt med nesten 50 prosent siden årtusenskiftet. Samtidig har gassproduksjonen økt kraftig.

– Forbruket av gass må være høyere i 2050 enn i 2009. Produksjon av norsk naturgass er derfor viktig for å sikre at kull ikke er det fossile brenselet som øker mest fremover, sier hun.

LES OGSÅ: Advarer mot «Borten Moe-effekten»

I 2011 ble det for første gang på 14 år gjort større funn enn antatt årsproduksjon på sokkelen, inneværende år tegner også til å bli godt på norsk sokkel med fem betydelige funn så langt.

Store investeringer

I rapporten spås det at investeringene i norsk oljeindustri vil fortsette å øke. Investeringene ligger allerede høyere enn anslagene i fjorårets rapport og Norsk olje- og gass anslår at investeringene på norsk sokkel vil øke ytterligere fra 184 milliarder kroner i år og fram til 205 milliarder i løpet av de nærmeste fem årene.

LES OGSÅ: - Kan ikke produsere olje med sosionomer

Selv med store investeringer, større kostnader og sterk lønnsvekst tror ikke bransjeorganisasjonen at norsk oljeindustri vil få problemer med det første.

Til Stavanger Aftenblad sier fagsjef for økonomi, Bjørn Harald Martinsen, at oljeprisen kan falle helt ned til mellom 20 og 30 dollar for nordsjøolje uten at utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup vil bli ulønnsom av den grunn.

Torsdag morgen lå prisen på et fat nordsjøolje på 108,80 dollar fatet. (©NTB)

Publisert: