Regjeringen lyser ut havvindområder: – Vi har ligget etter

På en pressekonferanse lyser regjeringen ut de første havvindområdene i Norge. Høyres Nikolai Astrup er kritisk til ambisjonsnivået.

Publisert:

– Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30.000 megawatt fra havvind innen 2040, det vil si omtrent like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor. Nå går startskuddet, og det er viktig at vi fortsetter å holde tempoet oppe, sier statsminister, Jonas Gahr Støre.

Olje- og energidepartementet lyser i dag ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at vi må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å gjøre flere ting samtidig, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Vi har ligget etter på havvind, men nå skal vi ta igjen det tapte, sier Støre.

Regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

Auksjonsrunde

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø 2, kan søke om å såkalt prekvalifisering. Da må de dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Mellom seks og åtte søkere får delta i en auksjon.

For Utsira Nord har regjeringen lagt opp til en konkurranse mellom tre aktører basert på kvalitative kriterier. Dette skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind, heter det i regjeringens pressemelding.

Begge tildelingene skal skje innen utgangen av 2023.

– Ambisjonsnivået er for lavt

Høyres Nikolai Astrup er lunken til regjeringens ambisjoner.

– Det er positivt at utlysningen faktisk nå kommer, selv om ambisjonsnivået er for lavt på kort sikt. Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i auksjonsmodellen og rammevilkårene, sier han.

– Det er viktig at rammevilkårene hensyntar behovet for forutsigbarhet for den fremvoksende industrien til havs og på land, sikrer at prosjektene blir gjennomført og holder skattebetaleres bidrag moderat, legger han til.

Frp advarer mot subsidiesluk

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland, frykter subsidiesluk og vil ha økt fokus på kostnadskontroll når utbyggingen i Sørlige Nordsjø 2 og på Utsira Nord settes i gang.

– Anslagene er krystallklare på at utbygging av spesielt flytende havvind vil innebære svært høye kostnader for skattebetalerne. Det er et paradoks at regjeringen mener det er klokt å øke kraftproduksjonen med teknologi som er opp mot dobbelt så dyr som deres egen smerteterskel på strømprisene, sier han.

– Endelig er ventetiden over

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, er fornøyd med fremdriften.

– Dette har våre havvindselskaper og vi ventet lenge på, og endelig er ventetiden over. Det er bra regjeringen har holdt fremdriften de har lovet. Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjørende at regjeringen opprettholder tempoet, sier hun.

Havvindsatsingen

Satsingen på havvind utenfor kysten av Norge skal etter regjeringens planer gi Norge betydelig mer grønn strøm i årene som kommer.

Etter flere runder i det politiske systemet og høringsrunder vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag åpne utlysningen av de to første områdene for havvind på norsk sokkel.

De to prosjektene som regjeringen vil åpne for utvikling onsdag, er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord. Det første ligger hele 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot grensene til Danmark og Tyskland i havet. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

Begge prosjektene skal etter planen levere 1500 megawatt strøm hver. Når også fase to av Sørlige Nordsjø 2 er bygget ut, kan hele dette feltet levere 3000 megawatt strøm.

Les også

Første utlysning for havvind kommer onsdag

Publisert:

Her kan du lese mer om